Tin tức - Sự kiện
Hội nghị cán bộ, công chức ngành Thống kê Lâm Đồng năm 2021

Ngày 21/01/2022, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Thạnh – Q. Cục trưởng; đồng chí Tạ Hoàng Vũ - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng cùng toàn thể công chức và người lao động ngành Thống kê Lâm Đồng.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2023; báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021, báo cáo công khai tài chính năm 2021,...

Trong năm 2021, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xuất xắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 đề ra, đặc biệt tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Lâm Đồng đạt kết quả, hiệu quả. Toàn ngành xếp vị thứ thi đua nhất Vùng Tây Nguyên và thứ 8 cả nước, được tặng Bằng khen của Bộ Trưởng; Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đạt kết quả giỏi, xếp thứ 11 cả nước, nhất vùng Tây Nguyên, được tặng Cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Thạnh – Q. Cục trưởng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của công chức, người lao động trong toàn ngành đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng của Ngành, nhằm phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, đồng chí chỉ đạo toàn thể công chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy sức sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2022.

Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục cùng sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, người lao động, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra.

Ông Nguyễn Công Thạnh, Q. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo hội nghị

Toàn cảnh hội nghị CB, CC ngành Thống kê năm 2021

Lãnh đạo Cục Thống kê trao thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Ký giao ước thi đua triển khai nhiệm vụ năm 2022


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt