Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2021

           Ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2021 tăng 0,58% so vi tháng trước, tăng 2,11% so vi cùng k và tăng 2,05% so vi tháng 12 năm trước; bình quân 11 tháng đầu năm 2021 tăng 1,93% so vi cùng k năm trước. Nguyên nhân khiến CPI tháng này tăng là do hu hết các hot động kinh doanh dn n định sau hơn mt tháng thc hin Ngh quyết s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ca Chính ph v quy định tm thi thích ng an toàn, linh hot, kim soát hiu qu dch Covid-19 đã dn n định; thông thương gia các vùng, m ca tr li sau nhiu tháng thc hin phong ta, giãn cách phòng, chng dch; vì vy nhu cu tiêu th hàng hóa tăng lên, tuy nhiên giá nhiên liu liên tc tăng đã tác động làm tăng chi phí vn chuyn hàng hoá; ngun vt tư, nguyên liu dùng cho sn xut khan hiếm và do nh hưởng ca dch làm đứt gãy chui cung ng nên mt s mt hàng thiếu ht khiến giá c tăng cao. Giá xăng, du điu chnh tăng vào ngày 26/10/2021 và ngày 10/11/2021 làm nhóm nhiên liu tăng 8,64%, nhóm du ha tăng 7,27%; giá gas trong nước điu chnh tăng 17.000 đồng/bình 12kg, tác động làm nhóm này tăng 3,78% so vi tháng trước.
          Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng so với tháng trước, có 10 nhóm chỉ số giá tăng từ 0,09% đến 3,36%; trong đó, nhóm giáo dục có mức tăng thấp nhất là 0,09% và nhóm có mức tăng cao nhất 3,36% là nhóm giao thông. Riêng nhóm bưu chính viễn thông ổn định so với tháng trước.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt