Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2021

              Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2021

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 10 năm 2021 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 93,93 -6,07
  - Khai khoáng % 93,59 -6,41
  - CN chế biến, chế tạo % 80,98 -19,02
  - Sản xuất và phân phối điện % 109,23 +9,23
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 99,88 -0,12
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 517,3 +40,64
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 3.637,8 -5,57
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 472,0 -72,66
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Lượt khách 5.237 -98,45
  -  Khách nội địa Lượt khách 5.070 -98,48
  -  Khách quốc tế Lượt khách 167 -95,59
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 208,5 -36,59
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 101,91 +1,91
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tháng 10 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước % 101,95 +1,95
9. Chỉ số giá vàng bình quân tháng 10 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước % 101,98 +1,98
10. Chỉ số giá USD bình quân tháng 10 năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 99,55 -0,45

Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt