Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2021 của Chi cục Thống kê khu vực Đà Lạt - Lạc Dương

          I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Nông nghiệp

a) Trồng trọt

Trong nước và tỉnh Lâm Đồng vẫn đang có dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp, cộng với thời tiết đang trong giai đoạn mùa mưa nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện ổn định, sản xuất nông nghiệp đang trong giai đoạn thu hoạch một số cây trồng của vụ Hè thu và gieo trồng vụ Mùa năm 2021.

* Cây hàng năm

Gieo trồng và thu hoạch vụ Hè thu 2021: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 2.511,1 ha, tăng 8,73% so với cùng kỳ.

Cây lương thực có hạt: cây ngô, diện tích gieo trồng trong vụ là 265 ha, bằng 94,64% so với cùng kỳ. Hiện tại, ngô đã thu hoạch trong vụ là 214 ha, bằng 86,64% so với cùng kỳ; năng suất bình quân ước đạt 37,5 tạ/ha, tăng 1,35% so với cùng kỳ, tổng sản lượng tương ứng ước đạt 802,5 tấn, bằng 87,81% so với cùng kỳ.

Cây lấy củ có chất bột: Tổng diện tích gieo trồng là 118 ha, tăng 4,42% so với cùng kỳ (khoai tây 61 ha, bằng  so với cùng kỳ; khoai lang 28 ha, tăng 9,8%; khoai môn 29 ha, tăng 9,43% so với cùng kỳ). Hiện tại, khoai lang đã thu hoạch trong vụ là 24 ha, tăng 9,09%; năng suất bình quân ước đạt 78,8 tạ/ha, tăng 0,38%, tổng sản lượng tương đạt 189,12 tấn, tăng 9,51% so với cùng kỳ.

Cây rau, đậu, hoa các loại: Diện tích gieo trồng là 1.699,1 ha, tăng 11,39% so với cùng kỳ. Trong đó, thế mạnh vẫn là các loại rau lá như sú, cải, salas, bó xôi... với 1.198 ha, chiếm 70,5% trong tổng số; rau lấy quả là 33,6 ha; rau lấy củ, rể là 77,5 ha; còn lại là các loại rau khác với 390 ha, tăng 16,42% so với cùng kỳ. Hiện tại, đã thu hoạch toàn bộ 1.699,1 ha, tăng 11,39% so với cùng kỳ, sản lượng ước thu được 70.072,2 tấn, tăng 10,63% so với cùng kỳ.

Đậu các loại gieo trồng 19 ha, tăng 11,76% so với cùng kỳ. Hiện tại đã thu được 18,5 ha, tổng sản lượng ước đạt 14,5 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Cây hoa các loại gieo trồng 409,5 ha, tăng 9,46% so với cùng kỳ. Chủ yếu vẫn là hoa hồng với 173 ha, tăng 13,22% so với cùng kỳ; hoa cúc 105 ha, tăng 1,55% so với cùng kỳ, còn lại là diện tích gieo trồng hoa ly và các loại hoa khác. Hiện tại, hoa các loại thu hoạch khoảng 390 ha, tăng 7%, sản lượng ước thu được 150.860 triệu cành, tăng 6% so với cùng kỳ.

Gieo trồng vụ Mùa 2021: Song song với việc thu hoạch vụ Hè thu 2021 bà con cũng tranh thủ làm đất, gieo cấy một số cây trồng vụ Mùa 2021 cho kịp tiến độ. So với cùng kỳ diện tích lúa và ngô đều bằng cùng kỳ, lúa gieo cấy 94 ha, ngô 40 ha; còn diện tích khoai lang gieo trồng 18 ha, tăng 12,5%; rau các loại gieo trồng 1.447 ha, tăng 9,2%.

* Cây lâu năm

Do đang trong giai đoạn mùa mưa nên tình hình trồng mới cây lâu năm trên địa bàn huyện cũng đang được gấp rút tiến hành, các cây trồng chính như cà phê, dâu tây và một số cây ăn quả khác tiếp tục được mở rộng diện tích hiện có.

Cây cà p: Diện tích hiện có 9 tháng đầu năm 2021 là 4.435 ha, tăng 7,52% so với cùng kỳ; trong đó diện tích trồng mới là 200 ha, trồng mới tái canh khoảng 27 ha.

Cây ăn quả: Diện tích hiện có là 557 ha, đạt 111,4% so với cùng kỳ.

Sản lượng thu hoạch 9 tháng đầu năm 2021:

Sản lượng thu hoạch trong 9 tháng đầu năm 2021 không nhiều do cây trồng chính như cà phê chưa vào giai đoạn cho sản phẩm, sản phẩm thu được chủ yếu từ một số loại cây ăn quả như hồng, dâu tây, cam, chuối... Sản lượng chuối 1.700 tấn, tăng 4,49%; dâu tây 580 tấn, tăng 5,45%; bơ đạt 67 tấn, tăng 3,08%; cam đạt 100 tấn, tăng 2,04% so với cùng kỳ…

b) Chăn nuôi

Công tác duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại luôn được chú trọng, công tác tiêm phòng định kỳ trên gia súc, gia cầm được thực hiện theo đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Dịch bệnh được kiểm soát tốt tạo sự an tâm cho người dân trong việc chăn nuôi. Đàn trâu số con hiện có là 1.950 con, tăng 2,09%; đàn bò ước số con hiện có là 4.781 con, tăng 3,62% so với cùng kỳ và sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng là 29 tấn, tăng 13.73%. Đàn lợn số con hiện có là 3.128 con, tăng 65,33%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng tháng 9 là 19,3 tấn, tăng 7,22% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm số con hiện có là 39.340 con, tăng 14,56%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng 9 là 6,7 tấn, tăng 6,35%, trong đó sản lượng thịt gà xuất chuồng là 6,3 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ.

2. Lâm nghiệp

Giao khoán quản lý, bảo vệ rừng: Tổng diện tích giao khoán trên toàn địa bàn huyện Lạc Dương năm 2021 là 107.299,66 ha, được giao khoán cho 3.161 hộ dân và 12 đơn vị tập thể.

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm: Trong tháng 9 năm 2021 trên địa bàn huyện đã xảy ra 07 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, bằng số vụ cùng kỳ năm trước; diện tích vi phạm 1.095 m2, tăng 310 m2; khối lượng lâm sản thiệt hại 6,64 m3, giảm 24,41 m3 so với cùng kỳ.

3. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện là 27,9 ha, tăng 1,45% so với cùng kỳ. Trong đó, trên 13 ha là diện tích nuôi cá nước lạnh (cá tầm) trong bể, bồn của các doanh nghiệp, được nuôi với hình thức thâm canh và có giá trị kinh tế cao; còn lại chủ yếu là hình thức nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến.

Sản lượng thủy sản ước thu được 9 tháng đầu năm 2021 là 661,4 tấn, tăng 3,96% so với cùng kỳ.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 516,79 tỷ đồng, tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất cá thể đạt 12,27 tỷ đồng, tăng 1,55% so với cùng kỳ.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Tính tới cuối tháng 8, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thực hiện được khoảng 142.645/199.438 triệu đồng đạt gần 71% kế hoạch vốn, tăng 25,86% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2021 đối với các công trình khởi công mới tiếp tục đôn đốc các đơn vị làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để các công trình đạt tiến độ theo kế hoạch, đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu.

III. THU CHI NGÂN SÁCH:

Thu - chi ngân sách, tín dụng ngân hàng: Tích cực, chủ động triển khai
nhiều giải pháp để sớm hoàn thành chỉ tiêu ngân sách theo nghị quyết, kế hoạch đề ra, tăng cường công tác quản lý thu trên các lĩnh vực, chú trọng chống thất thu thuế và thu hồi nợ đọng, do đó tiến độ thu ngân sách đến nay đạt cao so với kế hoạch đề ra. Về chi ngân sách được triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức quy định.

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Y tế:

Công tác y tế vẫn tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với các ban, ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh.

Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh như lao, sốt xuất huyết, sốt rét, HIV/AIDS… được chú trọng. Đặc biệt trong thời gian này cùng với tỉnh đang chung tay phòng chống dịch bệnh Covid -19, UBND huyện đã chỉ đạo ngành y tế Lạc Dương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất để sẵn sàng đối phó với tình hình dịch bệnh khi xảy ra trên địa bàn, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền người dân chủ động phòng chống dịch bệnh.

2. Giáo dục

Duy trì sỹ số học sinh tại các bậc học (Mầm non đạt 100%, TH đạt 100%, THCS đạt 99%), hiện có 16/18 trường trực thuộc đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành chương trình năm học 2020-2021, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch.

3. Văn hóa thông tin

Ngành Văn hóa&Thể thao địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị trong năm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh trật tự địa phương.

 Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan: Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch tiếp tục được tăng cường, đa số các hoạt động đều chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Hoạt động văn hóa thông tin, văn nghệ, thể dục thể thao: Ngoài các hoạt động trực quan như tuyên truyền, cổ động. Các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch đã không xảy ra diễn biến phức tạp, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn đều chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động văn hóa nơi công cộng. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch - dịch vụ được đảm bảo, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch cơ bản đáp ứng tốt quy định của pháp luật. Để đảm bảo các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ du khách đến tham quan.

Về Truyền thanh - Truyền hình:  Đài Truyền thanh - Truyền hình tập trung tuyên truyền một số hoạt động: tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền về các gương điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt bằng cả 2 thứ tiếng Việt và K’Ho qua đó đã phản ánh sát thực tâm tư, nguyện vọng của người dân.

4. Công tác lao động - thương binh - xã hội

Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chi trả kịp thời các chế độ chính
sách cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được duy trì; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được triển khai đầy đủ; công tác giảm nghèo được quan tâm. Thực hiện tốt chính sách trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trong và ngoài tỉnh.

Chính sách người có công: Tăng cường công tác quản lý đối tượng, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách người có công với cách mạng tại địa phương, thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời, giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng. 

Chính sách y tế: Thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn rà soát đảm bảo cấp việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được đầy đủ, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

5. Tình hình An ninh - Chính trị, trật tự xã hội

Nhiệm vụ an ninh - quốc phòng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên trên các lĩnh vực. Chú trọng triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an toàn giao thông được kiểm soát; tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp tạm trú, tạm vắng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra điểm nóng về chính trị; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tội phạm hình sự, kiềm chế, giảm thiểu tối đa về tai nạn giao thông; tăng cường công tác quản lý nhà nước với các hoạt động tôn giáo. 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt