Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 huyện Đức Trọng
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2021 của Chi cục Thống kê khu vực Đức Trọng - Đơn Dương

             I.  Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.  Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021: Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện Đức Trọng đạt 9.661 ha, so cùng kỳ bằng 110,2% (tăng 899 ha). Kết quả nhóm cây chủ yếu như sau:

 Cây lúa: Tổng diện tích 768 ha/704 ha kế hoạch của huyện, đạt 109% và tăng 97 ha so cùng vụ năm ngoái. Năng suất bình quân đạt 43,86 tạ/ha; tổng sản lượng lúa đạt 3.370 tấn (kế hoạch 3.238 tấn), đạt 104 % và tăng so cùng kỳ 449 tấn.

Cây ngô: Gieo trồng được 97ha/85ha KH đạt 114%, so với cùng kỳ bằng 118%. năng suất bình quân trong vụ đạt 50 tạ/ha; sản lượng đạt 485 tấn.

Cây khoai lang: Gieo trồng 215 ha, đạt 79,9 % so kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 81%; năng suất bình quân trong vụ đạt 278.92 tạ/ha; sản lượng đạt 5.996 tấn.

Cây Khoai tây: Thực hiện trong vụ đạt 228 ha; năng suất bình quân đạt 30 tạ/ha; sản lượng đạt 684,6 tấn.

Cây rau, các loại: Kế hoạch giao là 6.860 ha, thực hiện 6.816  ha, đạt 99,1% so kế hoạch, so kết thúc vụ cùng kỳ tăng10% (+582 ha); năng suất bình quân trong vụ đạt 296,06 tạ/ha; sản lượng ước đạt 201.811 tấn.

Cây hoa: Kế hoạch sản xuất trong vụ là 558 ha, đạt 100% kế hoạch, so với cùng kỳ bằng 96%, các loại hoa chủ yếu là lay ơn, cúc điện, thạch thảo, ly ly, lan, hồng môn. Sản lượng hoa đạt gần 98 triệu cành và khoảng 68 ngàn chậu các loại phong lan, hồ điệp, địa lan.

          Sản xuất vụ hè thu 2021: Kế hoạch diện tích đất bố trí cây trồng trong vụ trên 12.300 ha cây trồng các loại, trong đó cây ngô 317 ha, khoai lang 641 ha, rau các loại 9.996 ha, đậu 438 ha, hoa 258 ha.

Thực hiện gieo trồng được 11.934 ha, trong đó so với kế hoạch ngô gieo trồng được 296 ha, đạt 93,37%; khoai lang 555 ha, đạt 86,6%; rau các loại 9.555 ha, đạt 95,6%; đậu hạt 160 ha; hoa 172 ha; cây hàng năm khác 860 ha.

Cây lúa vụ mùa: Song song với sản xuất và chăm sóc cho các cây trồng trong vụ hè thu, công tác sản xuất lúa vụ mùa cũng đã được toàn dân thực hiện trên diện tích 2.659 ha, so với cùng kỳ bằng 98,04%.

Cây lâu năm: Tổng diện tích cây lâu năm toàn huyện là 20.134 ha, trong đó cà phê  hiện có 16.500 ha trong đó cho sản phẩm là 16.300 ha. Công tác trồng mới khoảng 40 ha cà phê, 8 ha dâu tằm, 37 ha cây ăn quả các loại và có 10 ha cây mắc ca.

Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão: Trong 9 tháng đầu năm 2021 thực hiện tưới tiêu cho các loại cây trồng, không để bị thiếu nước như năm trước nhất là trên cây lúa.

Công tác phòng chống lụt bão: Trong tháng 7 năm 2021 xuất hiện một số đợt mưa to đã làm nước sông Cam ly dâng cao và ngập 1 số địa bàn dân cư xã Bình Thạnh. UBND xã đã kịp thời chỉ đạo cho di chuyển người và tài sản trong vùng ngập sâu đến nơi an toàn, điều tiết giao thông nơi quốc lộ bị ngập cho nhân dân qua lại an toàn. Sau khi nước rút đã xử lý 500 giếng nước bị ngập cho bà con sử dụng an toàn.

Tình hình hoạt động của trang trại 2021: Toàn huyện qua rà soát đánh giá theo tiêu chí mới cho các loại trang trại hiện toàn huyện có 56 trang trại: trong đó trang trại trồng trọt 1; trang trại chăn nuôi 55.

Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi, hiện nay trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm vẫn phát triển bình thường, không có dịch bệnh gì xảy ra trên đàn gia súc gia cầm. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm trong giai đoạn giao mùa đã được các cấp các ngành thực hiện.

Về chăn nuôi bò sữa: Các hộ chăn nuôi cơ bản đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cuối cùng cho người sản xuất nên chăn nuôi bò sữa hoàn toàn yên tâm sản xuất.

2. Lâm nghiệp

Trong mùa khô năm 2021 tình hình nắng nóng trên toàn địa bàn không gay gắt như một số năm trước, do vậy công tác phòng chống cháy rừng cũng có phần thuận lợi hơn.

Vi phạm lâm luật: Tổng số vụ vi phạm được phát hiện là: 47 vụ (tính đến ngày 10/9/2021). Đã xác định được đối tượng vi phạm 31 vụ, số vụ vắng chủ chưa xác định được đối tượng vi phạm 16 vụ. Xử phạt 41 vụ, thu tiền phạt 402,5 triệu đồng, phương tiện và lâm sản tịch thu 3 ô tô, 8 xe máy, 9 động cơ cưa xăng, gỗ 81 m3. Tổng thu nộp ngân sách 796,5 triệu đồng.

Công tác trồng rừng: Kế hoạch Tỉnh giao cho 2 Ban quản lý trên địa bàn huyện trồng gồm rừng vành đai 100 ha, thực hiện được 75 ha thông 3 lá; rừng trồng xen trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (KH 660 ha), hiện nay 2 đơn vị đã thực hiện được khoảng 300 ha.

3. Thủy sản:

Sản lượng thủy sản nuôi trồng: Trong 9 tháng năm 2021 ước đạt 587 tấn, trong đó cá trắm, cá chép chiếm trên 50% sản lượng.

           Sản lượng thủy sản khai thác 9 tháng ước đạt 7,8 tấn, dự ước năm 2021 đạt 10 tấn chủ yếu là khai thác cá trên hồ thủy điện Đại Ninh xã Ninh Gia.

            Về sản xuất ươm nuôi cá giống có 2 hộ và 1 Trạm nghiên cứu cá nước ngọt đã xuất bán cho nhân dân trong và ngoài huyện được khoảng 25 triệu con cá giống.

II. Công nghiệp cá thể:

Trong tháng 9 năm 2021, tình hình dịch bệnh covid-19 đã bùng phát mạnh ở các tỉnh lân cận, một số địa bàn của tỉnh, trong đó có một số địa bàn của huyện Đức Trọng do đó việc sản xuất công nghiệp cũng gặp một số khó khăn nhất định trong việc tiêu thụ và cung cấp nguyên vật liệu.

Giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá hiện hành trong tháng 9 ước đạt 56,9 tỷ đồng, tăng 6,79% so tháng trước và tăng 14,58% so với cùng kỳ (do cùng kỳ năm trước cũng  ảnh hưởng dịch nên giá trị sản xuất thấp).

Ước tính 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá hiện hành đạt 483.376 tỷ đòng, tăng 15,22% so với cùng kỳ. Trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm giá trị lớn trong tổng số ngành công nghiệp cá thể, tăng 12,84% so cùng kỳ.

III. Giao thông vận tải:

Vận tải hàng hóa ước tháng 9 có phần tăng nhẹ so với những tháng trước đó, nhất là vận chuyển hàng hóa không thiết yếu. Nguyên nhân là do tình hình dịch covid-19 đã được kiểm soát ở các tỉnh lân cận và trên địa bàn tỉnh. Về vận chuyển hành khách đã ngừng hẳn đối với hành khách ngoại tỉnh.

IV. Thương mại, giá cả:

Trong những ngày đầu tháng 9 giá của các loại xăng dầu tăng từ 200 đến 300 đống/lít tùy theo từng loại. So với đầu năm giá xăng dầu tăng từ 3 đến 4 ngàn đồng/lít. Một số mặt hàng xây dựng do nguồn cung bị đứt gãy và tình hình lưu thông hàng hóa khó khăn nên giá cả có phần tăng so với những tháng trước đây như sắt thép, cát xây dựng.

Giá cà phê nhân có phần tăng so với tháng trước và tăng tương đối so với cùng kỳ năm trước; giá hiện tại 38-39 ngàn/kg (tháng trước là 36-37 ngàn/kg, cùng kỳ năm trước là 33-34 ngàn/kg). Đối với sản phẩm chăn nuôi như thịt trâu bò, gia cầm đều ổn định và có phần tăng nhẹ; riêng giá lợn hơi là mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất, so tháng trước giảm nhiều, hiện nay khoảng 50-52ngàn/kg (tháng trước là 53-55 ngàn/kg); và giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước 30 ngàn/kg (cùng kỳ năm trước là 80-82 ngàn/kg). 

V. Dịch vụ -Du Lịch:

Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm tình hình covid-19 trong huyện, tỉnh có nguy cơ rất cao nên chủ trương của UBND tỉnh là tạm ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí, nơi tụ tập đông người; vì vậy trong tháng 9 cũng như 9 tháng đầu năm tình hình khách du lịch đến với Tây nguyên-Đà Lạt nói chung và Đức Trọng nói riêng chưa có dấu hiệu hồi phục so với cùng kỳ nhiều năm trước.

VI. Thu chi ngân sách:

Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 9 tháng năm 760 tỷ đồng, đạt 84% dự toán tỉnh giao và bằng 116% so với cùng kỳ; trong đó: huyện quản lý: 428,78 tỷ đồng, đạt 80% dự toán và bằng 125% so với cùng kỳ; tỉnh quản lý: 331,3 tỷ đồng, đạt 91% dự toán và bằng 125% so với cùng kỳ.

Ước tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng đầu năm là: 547 tỷ đồng, đạt 80% dự toán giao và bằng 101% so với cùng kỳ.

VII. Văn hóa, xã hội

Văn hóa: Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện đã tổ chức các hoạt động văn hóa tuyên truyền bằng nhiều hình thức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

Giáo dục: Trong tháng 9 công tác triển khai cho năm học mới 2021-2022 cũng được các trường thực hiện, tuy nhiên với tình hình dịch bệnh covid đang có nguy cơ lây nhiễm mạnh nên việc triển khai học tập tùy theo đối tượng học sinh các cấp, tùy từng trường, từng địa phương và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, của Sở Giáo dục, UBND huyện để triển khai cho phù hợp.

Y tế: Trong 9 tháng đầu năm, thành lập 31 đoàn kiểm tra liên ngành (cấp huyện: 03 đoàn; cấp xã, thị trấn: 30 đoàn). Tổng số cơ sở kiểm tra liên ngành: 1.155 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ nấu ăn lưu động, vựa rau; không đạt qua kiểm tra 186 cơ sở, đã nhắc nhở, chấn chỉnh.

Thường xuyên triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, kết quả kiểm tra trên 26 lượt cơ sở buôn bán, kinh doanh dịch vụ đạt 23 cơ sở, vi phạm 03 cơ sở; trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Đã tổ chức tiêm ngừa cho 10.250 người, trong đó 2.275 người đã được chích đủ 2 mũi. Riêng đối tượng là tài xế, phụ xe đã tiêm được 1.256 người/1.513 người đã đăng ký, hiện nay số công dân là tài xế đang tiếp tục đăng ký để được tiêm ngừa vắc xin. 

Chính sách, xã hội: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền 12.816 triệu đồng cho 8.544 đối tượng. Bên cạnh đó đã vận động các nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cho 114 công dân Đức Trọng đang lao động, học tập tại TP. Hồ Chí Minh thực sự khó khăn với số tiền 75 triệu đồng. Đã hoàn thành việc tổ chức đón nhận thai phụ có nguyện vọng về sinh con tại địa phương bằng phương tiện máy bay và ô tô với tổng số 68 người, trong đó có 35 thai phụ và 33 thân nhân (08 trẻ em).

Tai nạn giao thông: Trong 9 tháng năm trên địa bàn huyện xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người, bị thương 06 người. So với cùng kỳ năm 2020: số vụ tăng 08 vụ (16/08); số người chết tăng 4 người (12/08); số người bị thương tăng 03 người (06/03).

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt