Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 huyện Đơn Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2021 của Chi cục Thống kê khu vực Đức Trọng - Đơn Dương

           Huyện Đơn Dương sau 14 ngày thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg trong tháng 7/2021 và lần 2 tại thị trấn Thạnh Mỹ từ ngày 28/8/2021 đến hết ngày 11/9/2021 theo Quyết định số 2217/QĐ-BCĐ ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, thì tình hình hoạt động sản xuất trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ đã hầu như tạm ngừng hoạt động 10 ngày đầu tháng dẫn đến giá trị sản xuất một số ngành hàng giảm mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nền kinh tế cả nước nói chung và huyện Đơn Dương cũng đang đối mặt với những khó khăn thử thách: tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tâm lý lo ngại của người tiêu dùng, tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa còn bấp bênh, chưa thực sự ổn định sản xuất và tiêu thụ.

I. Sản xuất nông nghiệp:

            Nông nghiệp huyện Đơn Dương chủ yếu trồng cây hàng năm, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được bà con ngày càng chú trọng và đầu tư. Khắc phục những thiệt hại do thiên tai, thì dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông nghiệp của địa phương.  

1. Trồng trọt cây hàng năm:

Trong tháng 9 năm 2021 bà con bắt đầu gieo trồng các loại cây vụ Mùa 2021 và tiếp tục thu hoạch các loại cây trồng của vụ Hè thu.

 Cây lúa: Diện tích gieo trồng toàn huyện ước đạt 1.720,2 ha, đạt 96,1% so với cùng kỳ, hiện người dân vẫn đang gieo sạ lúa vụ Mùa.

 Cây ngô: Diện tích gieo trồng trong tháng được 12,1 ha đạt 49,39% so với cùng kỳ. Diện tích ngô thu hoạch 9 tháng đầu năm ước đạt 229,7 ha với sản lượng thu hoạch ước đạt 990,98 tấn đạt 96,31% so với cùng kỳ.

 Khoai lang: Diện tích đã gieo trồng được 428 ha, đạt 89,9% so với cùng kỳ. Diện tích thu hoạch ước đạt 366,2 ha với sản lượng 7917,2 tấn. Trong đó: Diện tích khoai lang vụ hè thu đã thu hoạch ước đạt 186,9 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 4500,6 tấn.

Cây rau các loại: Diện tích rau các loại gieo trồng trong tháng 9 ước đạt 2.011,2 ha. Diện tích rau thu hoạch trong tháng ước đạt 1.341,1 ha, tăng 5,2% so với cùng kỳ, sản lượng thu hoạch ước đạt 60.287 tấn. Diện tích rau gieo trồng 9 tháng 19.869,55 ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích rau các loại đã thu hoạch vụ Hè thu là 8.201,6 ha, tăng 0,01% so với cùng kỳ; sản lượng thu hoạch ước đạt 307.560,4 tấn.

Đậu các loại: Tổng diện tích đậu gieo trồng trong tháng 9/2021 ước đạt 8 ha, sản lượng thu hoạch đạt 3,5 tấn. Trong 9 tháng năm 2021 gieo trồng 205,4 ha với sản lượng thu hoạch ước đạt 185,68 tấn. Trong đó, diện tích vụ hè thu đã thu hoạch ước đạt 100,5 ha với sản lượng 116,58 tấn.

Trồng trọt cây lâu năm:

Tổng diện tích cây lâu năm hiện có đến nay trên địa bàn huyện Đơn Dương là 2950,75 ha, tăng 0,19% so với cùng kỳ. Nhóm cây trồng lâu năm của huyện Đơn Dương chủ yếu là cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm. Trong đó: Diện tích cây cà phê là 1480,5 so với cùng kỳ giảm 0,63%; cây hồ tiêu diện tích hiện có là 6,3 ha. Cây ăn quả: Diện tích cây xoài có 3,7 ha, sản lượng thu hoạch đạt 20,91 tấn; cây chuối đạt 80,5 ha, sản lượng thu hoạch đạt 20,91 tấn; cây dứa vẫn duy trì 74,5 ha chủ yếu ở thị trấn D’Ran, sản lượng thu hoạch đạt 1.130,8 tấn; cây hồng diện tích hiện có là 1.017,6 ha, tăng 1,58% so với cùng kỳ. Diện tích trồng mới cây ăn quả 14,8 ha, chủ yếu là cải tạo lại diện tích trồng chuối và trồng mới cây bơ.

Chăn nuôi:

Số lượng bò sữa tăng nhẹ so với cùng kỳ do nhiều hộ mở rộng quy mô nuôi, tăng đầu con nhờ nguồn thu nhập ổn định từ sữa bò và công ty thu mua sữa với giá ổn định. Giá sữa bò ổn định và tăng cao trong những năm gần đây nên nhiều người chuyển sang nuôi bò lấy sữa để nâng cao thu nhập. Tuy nhiên giảm ở đàn trâu, đàn lợn và gia cầm.

Đàn trâu ước đạt 2.402 con, giảm 3,73% so với cùng kỳ; số con xuất chuồng 9 tháng ước đạt 514 con, so với cùng kỳ tăng 1,58% với sản lượng xuất chuồng đạt 126,89 tấn, tăng 0,71%.

Đàn bò đạt 27.864 con so với cùng kỳ tăng 2,4%. Đàn bò tăng chủ yếu đàn bò sữa do nhiều hộ nuôi bò sữa ở Tu Tra, Đạ Ròn mở rộng quy mô nuôi. Số con xuất chuồng 9 tháng ước đạt 3.301 con với sản lượng xuất chuồng 652,32 tấn so với cùng kỳ tăng 0,05%. Trong đó: Đàn bò sữa là 14.795 con so với cùng kỳ tăng 4,34%; sản lượng sữa tươi 9 tháng đạt 43.709 tấn so với cùng kỳ tăng 0,02%.

Tổng đàn lợn ước đạt 8.790 con chỉ đạt 86,94% so với cùng kỳ. Số con lợn xuất chuồng 9 tháng đạt 17.145 con với sản lượng 1.563,35 tấn.

Tổng đàn gia cầm 270,1 ngàn con. Trong đó, đàn gà có 260 ngàn con so với cùng kỳ giảm 0,85%; sản lượng xuất chuồng 9 tháng ước đạt 650 tấn so với cùng kỳ tăng 0,92%; sản lượng trứng ước đạt 15.883,2 nghìn quả so với cùng kỳ tăng 0,08%.

2. Lâm nghiệp:

Trong tháng 9 năm 2021 diện tích trồng rừng mới là 19,41 ha; sản lượng củi khai thác đạt 100 ster, chủ yếu bà con thu nhặt về đun nấu; trồng 8.026 cây lâm nghiệp phân tán. Trong tháng không xảy ra vụ phá rừng và trên địa bàn huyện đã có mưa trên diện rộng nên không xảy ra vụ cháy rừng nào.

3. Thủy sản:

Diện tích thủy sản chủ yếu là diện tích ao hồ chủ yếu chứa nước để tưới tiêu cho cây rau hoa, cá ăn thức ăn tự nhiên, bà con chủ yếu thả ao hồ chứa nước để cải thiện đời sống. Diện tích nuôi trồng 70 ha với sản lượng thu trong 9 tháng đạt 100,52 tấn; sản lượng khai thác cá nội địa 0,68 tấn. Năng suất nuôi không đạt nên bà con cũng không mạnh dạn đầu tư.

II. Sản xuất công nghiệp:

Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp của huyện Đơn Dương 9 tháng năm 2021 chịu nhiều tác động từ dịch bệnh Covid 19, hầu như 10 ngày đầu tạm ngừng hoạt động, (trừ những cơ sở có nguyên vật liệu tại chỗ, sử dụng lao động gia đình), ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ và sản xuất hàng hóa nông nghiệp trên địa bàn, tuy nhiên chỉ số phát triển công nghiệp dự tính 9 tháng đầu năm vẫn có sự tăng trưởng đã thể hiện sự chỉ đạo sát sao của các cấp bộ ngành, chính quyền địa phương cũng như sự nỗ lực của các cơ sở sản xuất trong việc đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định sản xuất góp phần vào thành công chung của huyện.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành trên địa bàn huyện vẫn tăng 7,66%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 121.722,73 triệu đồng, tăng 3,76% so với cùng kỳ năm trước. Ngành sản xuất và phân phối điện nước đạt 5.303,51 triệu đồng, đạt 785,71% so với cùng kỳ.

Ngành sản xuất chế biến thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn, dù tháng 9 có tốc độ tăng trưởng giảm nhưng bù lại các tháng đầu năm thì tính chung 9 tháng 54.086,99 triệu đồng, tăng 7,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các hộ các hộ sản xuất bánh, đậu khuôn có sản phẩm tăng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các cơ sở sản xuất đã phục hồi mạnh mẽ dần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng tại chỗ ở địa bàn.

Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và hơi nước tăng gấp gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước là do năm nay có giá trị sản xuất của ngành sản xuất điện đóng góp vào. Trong năm 2021, trên địa bàn huyện Đơn Dương 32 hộ, sản xuất điện năng lượng có cho giá trị sản xuất tăng lên bình quân khoảng 500 triệu đồng/tháng so với năm trước. Tuy nhiên, giá trị ngành này chỉ chiếm khoảng 5% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp cá thể trên địa bàn.

III. Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước:

Huyện Đơn Dương tiếp tục nhận nguồn vốn hổ trợ từ ngân sách cấp trên là 144.700 triệu đồng. Huyện đang tiếp tục hoàn thiện và giải ngân các công trình chuyển tiếp (13 công trình) vốn bố trí là 98 tỷ 680 triệu đồng, giải ngân 42 tỷ 978 triệu đồng đạt 43.6% kế hoạch vốn. Công trình khởi công mới do nguồn ngân sách cấp trên (6 công trình) vốn bố trí 66 tỷ 500 triệu đồng, giải ngân 12 tỷ 470 triệu đồng đạt 18.8% kế hoạch vốn. Vốn bố trí cho dự án khởi công mới (06 dự án): 66 tỷ 500 triệu đồng, giải ngân 12 tỷ 470 triệu đồng đạt 18.8% kế hoạch vốn. Vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 20 tỷ đồng  (đã phân bổ cho các xã triển khai thực hiện).

Vốn hỗ trợ công trình khắc phục ngập úng đất canh tác nông nghiệp dọc các tuyến đường GTNT Thôn 2, xã Đạ Ròn (Nguồn năm 2020 chuyển sang): Vốn cấp 10 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 7 tỷ 8 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch vốn.

          Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư thực hiện là 81.188 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 35.178 triệu đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện là 46.010 triệu đồng.

IV. Tài chính:

Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước được giao là 164.400 triệu đồng, trong đó thu thuế và phí 95.000 triệu đồng, thu từ bán nhà, cấp đất, thuê đất là 54.000 triệu đồng, thu khác ngân sách là 15.400 triệu đồng.

Ttổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 169.225 triệu đồng, tăng 24,38% so với cùng kỳ năm trước.

V. Văn hóa - xã hội:

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid - 19 huyện đã chỉ đạo, ban hành và triển khai kịp thời các văn bản theo chỉ đạo của TW, tỉnh theo tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, y tế, giáo dục đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội trên địa bàn.

- Về Y tế: Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân, kế hoạch hóa gia đình được triển khai bảo đảm theo kế hoạch. Hiện nay tình hình dịch bệnh tăng cao, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện. Duy trì chốt kiểm soát tại thôn Lâm Tuyền 2, thị trấn D’ Ran. Tính đến nay, tổng số người đã tiêm vac xin là 7.108 người. Chỉ đạo các địa phương triển khai xây dựng, bảo vệ “vùng xanh – vùng không có dịch”

- Văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông:

Chỉ đạo thực hiện thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch covid - 19 trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tạm dừng tổ chức các hoạt động thể dục thể thao để phòng chống Covid. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo thông tin chính xác kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân, ngăn chặn, xử lý các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

- Giáo dục đào tạo: Tiếp tục tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông  năm 2021 và sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Chuẩn bị triển khai kế hoạch giáo dục, đào tạo năm học 2021 – 2022 theo kế hoạch của UBND tỉnh ban hành.

- Lao động TBXH: Thực hiện hỗ trợ covid -19 cho 1.208 đối tượng với số tiền là 1.812 triệu đồng, hỗ trợ cho lao động tạm hoãn hợp đồng là 28 đối tượng với số tiền gần 121 triệu đồng, hỗ trợ cho 13 đối tượng bán vé số lưu động với số tiền 19,5 triệu đồng. Triển khai văn bản của UBND tỉnh về hổ trợ thai phụ về sinh con tại địa phương, hiện đã có 21 trường hợp đăng ký; thực hiện văn bản UBND tỉnh về hổ trợ người dân Lâm Đồng đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh thành phố thực hiện giản cách xã hội với mước hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Thực hiện tốt hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội với tổng trị giá là 756 triệu đồng.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt