Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 huyện Di Linh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2021 của Chi cục Thống kê huyện Di Linh

              I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Sản xuất vụ đông xuân: Toàn huyện gieo trồng được 1.738,8 ha, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó: cây lúa là cây trồng chính trong vụ, gieo trồng được 1.156 ha, đạt 102,9% kế hoạch, tăng 2,9% so với cùng kỳ; năng suất lúa đạt 56,7 tạ/ha, sản lượng lúa thu được 6.555,7 tấn, tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Sản xuất vụ hè thu: Tổng diện tích cây hằng năm trong vụ gieo trồng được 1.422,2 ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Đến nay, tiến độ thu hoạch vụ hè thu thực hiện được 1.276,4 ha, đạt 89,7% diện tích gieo trồng. Trong đó: Diện tích ngô thu hoạch được 622 ha, ước năng suất ngô đạt 51tạ/ha, sản lượng ngô ước đạt 3.315 tấn; Diện tích rau các loại thu hoạch 372 ha, đạt 98,1% diện tích gieo trồng, ước năng suất rau đạt 125 tạ/ha, sản lượng rau ước đạt 4.737 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ.

Sản xuất vụ mùa: Tiến độ gieo trồng đến nay thực hiện 2.743,1 ha, tăng 0,66% so với cùng kỳ. Trong đó cây lúa nước là cây trồng chính trong vụ, diện tích gieo trồng được 2.070 ha, đạt 100,05% kế hoạch, giảm 0,19% so với cùng kỳ; cây ngô gieo trồng 169,3 ha; khoai lang gieo trồng 6,89 ha; rau các loại gieo trồng 219,5 ha; hoa các loại gieo trồng 22 ha.

Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện được giữ ổn định, trong đó cây cà phê được xác định là cây trồng chủ lực với diện tích hiện có 44.848,7 ha, chiếm 83,6% diện tích cây lâu năm toàn huyện. Trồng mới, ghép cải tạo cây lâu năm toàn huyện thực hiện 3.084,7 ha, giảm 1,67% so với cùng kỳ. Trong đó: Diện tích cà phê trồng mới, ghép cải tạo thực hiện 1.810 ha, giảm 13,24% so với cùng kỳ; diện tích cây ăn quả trồng xen thực hiện 1.241,1 ha, tăng 17,7% so với cùng kỳ, bao gồm sầu riêng 472 ha, bơ 393 ha, mắc ca 376,1 ha.

2. Chăn nuôi

Trong 9 tháng năm 2021, tình hình chăn nuôi trên bàn huyện cơ bản ổn định, việc tăng đàn, tái đàn được các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện theo hướng bền vững, tuy nhiên việc tái đàn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, con giống và chi phí đầu tư cao, đồng thời nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại vẫn rất cao. Hiện đàn trâu có 904 con, giảm 1,4% so với cùng kỳ; đàn bò có là 4.882 con, tăng 2,3% (trong đó bò sữa có 1.018 con, tăng 11,6%); đàn lợn có 28.246 con, tăng 70,66%; đàn gia cầm có 1,886 triệu con, tăng 35% so với cùng kỳ.

Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đã xảy ra hai đợt bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào tháng 5 tại xã Tân Lâm và tháng 8 tại xã Gia Hiệp với số con lợn tiêu hủy là 164 con, trọng lượng 5.903kg.

3. Lâm nghiệp

Lâm sinh và công tác quản lý bảo vệ rừng: Trên địa bàn huyện Di Linh hiện có 02 nguồn vốn chi trả cho người dân tham gia khoán bảo vệ rừng, đó là nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng là 76.908,22 ha, với 2.676 hộ và 09 tập thể tham gia. Công tác trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp mà người dân đang canh tác nông nghiệp, đến nay các đơn vị đã trồng được 436,8ha.

Khai thác lâm sản: Ước 9 tháng năm 2021, lâm sản khai thác trên địa bàn huyện được 9.192 m3, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Tình hình vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng: Trong 9 tháng đầu năm 2021, lực lượng Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện đã kiểm tra phát hiện lập biên bản và xử lý 15 vụ vi phạm (trong đó: xử lý hành chính 14 vụ, hình sự 01 vụ), giảm 08 vụ so với cùng kỳ. Thu nộp ngân sách 264,7 triệu đồng.

4. Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện đạt 135,9 ha, giảm 4,86% so với cùng kỳ, do nguồn nước không ổn định. Hình thức nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến là chủ yếu, với gần 800 hộ/cơ sở nuôi trồng. Ngoài ra trên địa bàn huyện hiện có 01 chi nhánh của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam nuôi cá Tầm tại hồ Kala - xã Bảo Thuận và 30 hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè với tổng số lồng hiện có 244 lồng, giảm 0,82%, tổng thể tích lồng bè là 32.760 m3, giảm 0,36% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước 9 tháng năm 2021 đạt 954,8 tấn, giảm 2,87% so với cùng kỳ, do tình hình mặt nước nuôi trồng giảm.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đến nay cơ bản đã được kiểm soát, số ca mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi, do vậy các hoạt động sản xuất kinh doanh đang dần trở lại hoạt động bình thường. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đến nay đang đi vào ổn định và phát triển trở lại.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước tính 9 tháng đầu năm 2021 đạt 136.100,7 triệu đồng, tăng 15,08% so với cùng kỳ. Cụ thể ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 113.372,1 triệu đồng, tăng 13,41% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước đạt 2.728,7 triệu đồng, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Kế hoạch vốn đầu tư XDCB của huyện năm 2021 được bố trí từ các nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn chương trình mục tiêu… đến nay là 167.996 triệu đồng trên tổng mức đầu tư là 583.026 triệu đồng, chủ yếu đầu tư xây dựng các công trình giao thông và trường học. Ước 9 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư XDCB thực hiện được 107.002 triệu đồng, đạt 63,7% kế hoạch, bằng 83,9% so với cùng kỳ; trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 42.859 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch, bằng 62,2% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 64.143 triệu đồng, đạt 58,3% kế hoạch, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình lưu chuyển và giá cả hàng hóa trên địa bàn huyện vẫn giữ được ổn định, không có hiện tượng găm hàng, đầu cơ tăng giá. Doanh thu ngành dịch vụ đang dần cải thiện. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được quan tâm thực hiện, tập trung kiểm tra các chợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Huyện đã triển khai 4 khu vực tập kết hàng hóa và lưu trú cho tài xế, phụ xe. Xây dựng phương án, kế hoạch hậu cần, cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn theo từng cấp độ ảnh hưởng của dịch. Kiểm tra các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm 3 tại chỗ hoặc xây dựng phương án tối ưu đảm bảo phòng dịch tuyệt đối.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH, TÍN DỤNG

Thu ngân sách: Công tác thu ngân sách được Chi cục thuế cùng với các ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch thu và tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm 2021, do vậy thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 đã đạt được kết quả khá tốt. Dự ước 9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách được 254,7 tỷ đồng, đạt 121,2% kế hoạch, tăng 49,5% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 được 510,5 tỷ đồng, đạt 67,7% so với kế hoạch, bằng 93,25% so cùng kỳ.

Hoạt động tiền tệ và tín dụng ổn định, các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng tiếp tục tăng cường cho vay phát triển sản xuất, đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân. Ước doanh số cho vay trong 9 tháng năm 2021 là 4.608,3 tỷ đồng, tăng 5,8% so cùng kỳ 2020. Số dư nợ là 6.300,7 tỷ đồng, bằng 96,5% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo:

Các trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới như vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan, mua sắm phương tiện, thiết bị dạy học, củng cố đội ngũ giáo viên và các điều kiện cho năm học 2021-2022. Đồng thời xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến chuẩn bị cho các tình huống dịch bệnh Covid-19.

Đến nay toàn huyện có 61/82 (74,4%) trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 72/82 (87,8%) trường có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Kết quả năm học 2020 - 2021: Bậc giáo dục Mầm non có 4.348 học sinh dưới 5 tuổi hoàn thành các mục tiêu cuối độ tuổi; 3.048 trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN. Bậc Tiểu học có 2.724 học sinh được đánh giá hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ 100% (15 học sinh khuyết tật không đánh giá). Bậc Trung học cơ sở kết quả xếp loại học sinh giỏi 2.343 học sinh (19,85%), học sinh khá 5.168 học sinh (43,78%), học sinh trung bình 3.932 học sinh (33,31%), học sinh yếu và kém 362 học sinh (3,07%). Toàn huyện có 2.411 học sinh tốt nghiệp THCS, tỷ lệ 99,8%. Bậc Trung học phổ thông kết quả xếp loại học sinh giỏi 858 học sinh (17,08%), học sinh khá 2.147 học sinh (42,73%), học sinh trung bình 1.717 học sinh (34,18%), học sinh yếu 302 học sinh (6,01%). Toàn huyện có 1.520 học sinh tốt nghiệp THPT, tỷ lệ 99,7%.

2. Y tế

Ngành y tế huyện tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý chuyên môn, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Công tác phòng chống dịch bệnh được duy trì thực hiện thường xuyên, quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn. Đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chế biến thực phẩm, kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Huyện uỷ, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hiện nay trên địa bàn huyện đang cách ly tập trung 116 trường hợp, cách ly y tế 03 trường hợp, cách ly tại nhà 137 trường hợp, toàn huyện có 05 ca mắc Covid-19 hiện đã điều trị khỏi bệnh. Đồng thời đã tổ chức được 06 đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho 29.987 đối tượng theo quy định.

3. Văn hóa - thông tin - thể thao

Hoạt động Tuyên truyền - Thông tin cổ động: Trong 9 tháng năm 2021, Trung tâm VHTT&TT huyện đã sản xuất 120 chương trình thời sự tổng hợp phát trên sóng Phát thanh về các chuyên mục phòng chống dịch Covid 19, phóng sự, bài phản ánh và gương Người tốt việc tốt…; 10 chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện được 73 băng rôn, 1.034 m2 pano, 265 cờ phướn các loại, 56 lượt xe loa tuyên truyền cho các sự kiện chính trị quan trọng và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Hoạt động Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao: Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19”các văn bản  chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Huyện Ủy, UBND huyện, Ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh covid 19 Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao đang tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện Di Linh.

4. Công tác an ninh, quốc phòng

Công tác quân sự tại địa phương tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả; đồng thời với nhiệm vụ thường xuyên sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ tại các xã, thị trấn, tại các cơ quan đơn vị nhà nước được duy trì hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2021 được giữ vững và ổn định; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai thực hiện tốt. Công tác đảm bảo trật tự ATGT nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy, Chính quyền. Ban An toàn giao thông huyện đã chủ động phối hợp với các lực lượng, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, triển khai đồng bộ, quyết liệt các yêu cầu công tác nghiệp vụ nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, làm chết 06 người, bị thương 03 người.

5. Thực hiện chính sách, an sinh xã hội và công tác giảm nghèo:

Công tác bảo trợ xã hội: Trong 9 tháng đầu năm, Phòng Lao động - TB&XH huyện đã tham mưu hỗ trợ đột xuất đối với 08 hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn với tổng số tiền là 135 triệu đồng; Thực hiện trợ cấp tết cho 4.400 đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền là 602 triệu đồng; hỗ trợ gạo cho 1.420 khẩu thuộc hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán 2021 với 21.300 kg gạo trị giá 332,2 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 04 xã với số tiền và quà 20 triệu đồng. Tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí trợ cấp cho các đối tượng đặc thù tại địa phương theo Quyết định 1900/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, cụ thể: 05 đợt cho 602 lao động tự do với số tiền 903 triệu đồng; 05 đợt cho 100 lao động là người bán vé số lưu động với số tiền 150 triệu đồng; 02 đợt cho 23 lao động là lao động tạm hoãn hợp đồng với số tiền 103,31 triệu đồng.

Công tác chính sách người có công: Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động TB&XH đã tham mưu UBND huyện giải quyết chế độ mai táng phí đối với 03 đối tượng cựu chiến binh từ trần với kinh phí 59,6 triệu đồng; 09 hộ có thân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc từ trần với kinh phí 131,8 triệu đồng; trợ cấp tuất hàng tháng đối với 03 thân nhân người có công từ trần theo Quy định số 15-QĐ/TU với số tiền là 19 triệu đồng; trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần cho 05 đối tượng, với kinh phí 109,9 triệu đồng; trợ cấp mai táng phí đối với 45 đối tượng là người có công, cựu chiến binh từ trần với kinh phí 666,9 triệu đồng. Thực hiện trợ cấp Tết đối với 2.809 người có công với số tiền là 954,5 triệu đồng; Tặng quà Chủ tịch nước và quà rộng rãi cho 1.550 đối tượng với số tiền là 288 triệu đồng. Chi trả chế độ ưu đãi Giáo dục - Đào tạo đối với 16 đối tượng là con của NCC đang học tại các trường Đại học, Cao đảng với kinh phí 135,2 triệu đồng.

           Công tác giảm nghèo: Từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Lao động -TB&XH tập trung thực hiện trợ cấp tết cho 1.038 hộ nghèo và 1.780 hộ cận nghèo với tổng số tiền là 1.172,2 triệu đồng; Phối hợp với Ngân hàng Viettin bank và UBND các xã, thị trấn trao 150 suất quà, mỗi suất 500.000đ cho hộ nghèo trên địa bàn một số xã, thị trấn. Đã cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo và cận nghèo theo quy định; hướng dẫn các xã, thị trấn lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo và các thành viên trong hộ đề xuất tiêm vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19; cập nhật các thông tin 345 hộ nghèo khó khăn về nhà ở gửi UBMTTQ huyện để xây dựng kế hoạch hỗ trợ.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt