Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 9 tháng năm 2021

                      Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 9 tháng năm 2021

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 9 tháng năm 2021 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 108,34 +8,34
  - Khai khoáng % 105,61 +5,61
  - CN chế biến, chế tạo % 102,55 +2,55
  - Sản xuất và phân phối điện % 117,12 +17,12
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 99,36 -0,64
2. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội Tỷ đồng 18.831,0 +8,31
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 31.086,3 +7,82
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 8.268,0 -26,41
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn lượt khách 1.580,8 -36,14
  -  Khách nội địa Nghìn lượt khách 1.566,2 -34,27
  -  Khách quốc tế Nghìn lượt khách 14,6 -84,28
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 2.421,1 -11,85
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 101,90 +1,9
8. Chỉ số giá vàng bình quân 9 tháng năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 114,82 +14,82
9. Chỉ số giá USD bình quân 9 tháng năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 98,62 -1,38

Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt