Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 8 năm 2021
Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 8 năm 2021 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 97,97 -2,03
  - Khai khoáng % 99,18 -0,82
  - CN chế biến, chế tạo % 84,70 -15,3
  - Sản xuất và phân phối điện % 113,23 +13,23
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 105,45 +5,45
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 401,7 +18,94
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 3.011,4 -9,82
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 222,4 -78,82
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn lượt khách 3,0 -98,26
  -  Khách nội địa Nghìn lượt khách 2,9 -98,28
  -  Khách quốc tế Nghìn lượt khách 0,1 -96,51
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 191,3 -35,31
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 102,65 +2,65
8. CPI tháng 8/2021 so tháng 7/2021 % 99,90 -0,10
9. Chỉ số giá vàng tháng 8/2021 so tháng 7/2021 % 99,83 -0,17
10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 8/2021 so tháng 7/2021 % 99,95 -0,05

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt