Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 7 năm 2021
Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 7 năm 2021 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 125,85 +25,85
  - Khai khoáng % 115,34 +15,34
  - CN chế biến, chế tạo % 101,24 +1,24
  - Sản xuất và phân phối điện % 194,32 +94,32
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 89,29 -10,71
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 425,3 +24,04
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 3.250,5 -1,73
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 507,1 -67,3
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn lượt khách 19,9 -95,25
  -  Khách nội địa Nghìn lượt khách 19,6 -95,27
  -  Khách quốc tế Nghìn lượt khách 0,3 -92,47
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 235,8 -32,18
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 101,75 +1,75
8. CPI tháng 7/2021 so tháng 6/2021 % 100,36 +0,36
9. Chỉ số giá vàng tháng 7/2021 so tháng 6/2021 % 100,44 +0,44
10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 7/2021 so tháng 6/2021 % 100,01 +0,01


 

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt