Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 huyện Bảo Lâm
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của Văn phòng Thống kê Bảo Lâm - Chi cục Thống kê khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm

                I. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN

1. Sản xuất nông gnhiệp

1.1. Cây hàng năm

Tính tới thời điểm hiện tại thu hoạch vụ Đông xuân năm 2021 trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã kết thúc, diện tích thu hoạch được 489,3 ha, bằng 100,12% so với vụ đông xuân năm 2020. Diện tích ngô thu hoạch 98 ha, bằng 96,89% so với cùng kỳ; nhóm cây lấy củ có chất bột 15,39 ha, tăng 3,36% so với năm trước; diện tích rau, đậu và hoa các loại là 299,39 ha, tăng 4,83% so với cùng kỳ; các nhóm cây còn lại diện tích tăng/giảm không đáng kể so với năm 2020. Bà con nông dân tiếp tục xuống giống gieo trồng vụ Hè thu, ước diện tích gieo trồng được 465,5 ha, bằng 100,45% so với cùng kỳ.

1.2. Cây lâu năm

Diện tích gieo trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện là 53.191,1 ha trong đó, diện tích cây ăn quả là 4.907,1 ha chủ yếu bơ và sầu riêng, diện tích cà phê 36.000 ha và chè 6.635,58 ha. Hiện nay thời tiết đã vào mùa mưa, tuy nhiên vẫn còn nắng nóng nên diện tích trồng mới cây lâu năm chưa đáng kể, bà con tập trung vào chăm sóc cho cây trồng. Diện tích chè hiện nay giảm so với các năm trước do giá cả không ổn định, công chăm sóc nhiều so với những loại cây trồng khác.

2. Chăn nuôi

Tính đến thời điểm này đàn gia súc, gia cầm hiện nay ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Giá thịt gia súc, gia cầm ổn định. Theo số liệu điều tra chăn nuôi thời điểm 1/4/2021 trên địa bàn huyện như sau.

- Tổng đàn heo là 18.399 con, tăng 3,18% so với cùng kỳ; trong đó heo thịt là 15.839 con, heo nái 1.253 con, đực giống 27 con, heo con chưa tách mẹ 1.280 con. Số heo xuất chuồng 11.750 con, tăng 8,29% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 1.011 tấn, tăng 9,57% so với cùng kỳ.

- Tổng đàn gà hiện có 708,85 nghìn con, tăng 14,66% so với cùng kỳ 2020. Tổng đàn gà tăng mạnh là do trên địa bàn huyện có 1 công ty nuôi gà đẻ trứng lớn tại xã Lộc Quảng với tổng đàn lên đến hơn 260 ngàn con.

3. Tình hình dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

3.1. Tình hình dịch bệnh

Trên cây trồng: Xuất hiện rải rác mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá, nấm hồng, rệp các loại trên cây cà phê song ở mức độ nhẹ, không phát thành dịch.

Trên vật nuôi: Không phát hiện ổ dịch nào trên đàn gia súc, gia cầm. Hiện nay đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đang phát triển tốt.

3.2. Công tác phòng chống dịch bệnh

Trên cây trồng: Duy trì thường xuyên công tác điều tra dự tính, dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng, khuyến cáo cho bà con nông dân biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng nhằm hạn chế tối đa mức độ thiệt hại trên cây trồng. Trên vật nuôi: Ngành thú y của huyện tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. khuyến cáo cho nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kinh doanh vận chuyển gia súc, gia cầm và kiểm tra thú y trên toàn huyện nhằm đảm bảo nguồn cung thịt chất lượng hợp vệ sinh phục vụ cho nhân dân.

4. Lâm nghiệp  

Tổng số vụ vi phạm luật lâm nghiệp phát hiện đến nay là 34 vụ so với cùng kỳ giảm 7 vụ, phân loại các hành vi sau: Khai thác rừng trái phép: 10 vụ, lâm sản thiệt hại là 23,8 m3 gỗ các loại; phá rừng trái pháp luật 11 vụ, diện tích thiệt hại 2,23 ha và lâm sản thiệt hại 15,92 m3 gỗ các loại; vi phạm các vấn đề về quản lý lâm sản là 13 vụ. Kết quả xử lý 21 vụ, thu nộp ngân sách 290 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm khai thác gỗ rừng trồng 817 m3 gỗ các loại, tăng 5,7% so với cùng kỳ.   

5. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 252,77 ha, tăng 5,67%; sản lượng ước đạt 88,5 tấn, tăng 3,28% so với cùng kỳ; các loại cá thường nuôi phù hợp với môi trường nước trên địa bàn: như cá rô phi, trắm cỏ, cá diêu hồng… nông hộ tận dụng ao trữ nước tưới cà phê để thả nuôi chủ yếu là tự phục vụ sinh hoạt, các hộ nuôi trồng thủy sản vẫn trong tình trạng tự phát, chưa có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.

Tình hình đánh bắt thủy sản chủ yếu trên các hồ chứa nước như hồ Cái Bảng, hồ Tân Rai, hồ thủy điện Đồng Nai 4… sản lượng đánh bắt giảm do nguồn cá tự nhiên suy giảm. Ước sản lượng thủy sản khai thác trong tháng đạt 7,68 tấn bằng 98,48% so cùng kỳ.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2021 (theo giá so sánh năm 2010- khu vực cá thể) ước đạt 94.582 triệu đồng, tăng 15,9% so cùng kỳ. Theo ngành kinh tế cấp 2 trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: ngành sản xuất thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất ước đạt 58.111 triệu đồng, tăng 18,78% so với cùng kỳ.

Theo giá hiện hành, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 146.389 triệu đồng, tăng 15,62%; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 145.787 triệu đồng, tăng 15,39%. Các ngành công nghiệp trong ngành chế biến, chế tạo có tỷ trọng lớn vẫn duy trì tốc độ phát triển như công nghiệp chế biến thực phẩm tăng 17,78%, đồ uống tăng 16,23%, sản xuất trang phục tăng 7,48%, Sản xuất các sản phẩm từ kim loại tăng 9.72%, Sản xuất đồ gỗ tăng 18.67%. Giá trị theo giá hiện hành tăng chậm so với giá so sánh do chỉ số giá một số ngành giảm: chế biến thực phẩm, dệt, may đo …

III. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm 2021 cho các công trình trên địa bàn huyện là 340.814 triệu đồng, đầu tư cho 205 công trình; quí II năm 2021 đã đầu tư 124.869 triệu đồng, bằng 36,6% kế hoạch năm 2021. Chia theo nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh mới giải ngân được 58.882 triệu đồng, đạt 27,7% kế hoạch năm. Nguyên nhân nguồn vốn ngân sách tỉnh giải ngân chậm là do các đơn vị chưa hoàn thành các thủ tục về xây dựng cơ bản. Vốn ngân sách huyện giải ngân được 65.987 triệu đồng đạt 51.2% kế  hoạch năm.

IV. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - TÍN DỤNG

1. Thu  ngân sách.

Thu NSNN địa phương 06 tháng ước đạt 644.209 triệu đồng, tăng 90,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu Thuế và phí trên địa bàn ước đạt 369.539 triệu đồng tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước.

Phần huyện quản lý 06 tháng ước đạt 354.425 triệu đồng, tăng 4,07 lần so với cùng kỳ năm trước. Thu Thuế và phí trên địa bàn ước đạt 100.563 triệu đồng tăng 2,13 lần so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn và thu phần huyên quản lý có sự tăng đột biến chủ yếu do thị trường bất động sản tăng khá bất thường. Số lượng giao dịch sang nhượng tăng đột biến do đó thu ngân sách tăng đột biến nhưng không có tính bền vững.

2. Chi ngân sách.

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 378.181 triệu đồng bằng 88,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số chi ngân sách địa phương, chi đầu tư thực hiện 128.907 triệu đồng, chi sự nghiệp kinh tế 11.139 triệu đồng; chi sự nghiệp giáo dục đạt 139.400 triệu đồng; chi sự nghiệp y tế 12.351 triệu đồng; chi quản lý hành chính cấp Huyện bằng 50.897 triệu đồng.

3. Hoạt động tín dụng

Ước 6 tháng đầu năm 2021 các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã cho 4.674 lượt hộ vay, với doanh số ước là 2.652.427 triệu đồng, bằng 121,2% so với cùng kỳ năm trước; thu nợ 2.247.939 triệu đồng, bằng 122,7 % so với cùng kỳ năm trước. Tổng số dư nợ của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đến thời điểm hiện nay là 4.686.512 triệu đồng, bằng 109,1% số dư nợ cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng chính sách xã hội cho 1.307 lượt hộ chính sách vay vốn với số tiền 83.472 triệu đồng, bằng 186,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu nợ ước đạt 50.932 triệu đồng, bằng 2,08 lần so với cùng kỳ năm trước. Số dư nợ của Ngân hàng CSXH ước đạt 436.317 triệu đồng, bằng 110,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các Quỹ tín dụng và chi nhánh trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm đã cho 2.661 hộ vay vốn với số tiền 798.943 triệu đồng, bằng 157,3% doanh số cho vay cùng kỳ năm trước; thu nợ ước đạt 709.107 triệu đồng, bằng 133,8% so với cùng kỳ năm trước. Số dư nợ của Các Quỹ TD và chi nhánh là 893.450 triệu đồng, bằng 146,0% so với cùng kỳ năm trước.

V. XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA.

Trong tháng 5 Nhà máy Alumin xuất khẩu 25.307 tấn Alumin, trị giá xuất khẩu đạt 6,721 triệu USD. Lũy kế 5 tháng 151.748 tấn Alumin, trị giá xuất khẩu đạt 47,721 triệu USD, xuất khẩu 26.606 tấn Hydroxit nhôm trị giá 4,97 triệu USD. Dự ước tháng 6 xuất khẩu 72.500 Alumin và 7.000 tấn Hydroxit. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện ước đạt 92 triệu USD.

VI. ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC

1. Văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao

Phòng Văn hóa – Thông tin đã tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân như: Tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI; tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); 110 năm ngày Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/191 l-05/6/2021) và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch và ban hành các văn bản hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi kết thúc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Nước sạch và môi trường

Lũy kế 6 tháng đầu năm nhà máy nước Bảo Lâm sản xuất 349.936 m3, nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của 4.312 hộ dân trên địa bàn, tăng 104 hộ so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu gom rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường được cải thiện hơn trước, các cơ quan, đơn vị bảo vệ môi trường đặc biệt trung tâm khai thác CTCC huyện đã tích cực triển khai công tác vệ sinh đường phố, chăm sóc cây xanh khu công viên và các tuyến đường nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán.

3. Y tế

Trong tháng huyện tập trung triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Lâm Đồng và hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng; Xây dựng kế hoạch ứng phó, hướng dẫn các địa phương chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, giám sát thường xuyên công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.

Lũy kế 6 tháng đầu năm ngành Y tế đã tổ chức khám chữa bệnh 47.889 lần khám. Số người điều trị tại các CSYT là 3.321 người. Số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 972 trẻ em. Số phụ nữ có thai được tiêm phòng Uốn ván 993 người. Không ca nhiễm HIV mới phát hiện và không có ca tử vong do AIDS, lũy kế có 47 ca nhiễm HIV.

4. Giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tập trung chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt các nội dung sau: Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch: làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện 5K ... đảm bảo sức khỏe cho học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động và cộng đồng.

Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh Tiểu học và THCS đến trường thi học kỳ II các môn còn lại từ 19/5/2021 đến hết ngày 21/5/2021. Thực hiện đánh giá xếp loại cuối năm, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá xếp loại công chức và thi đua cuối năm. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp.

5. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội

Công an huyện tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn huyện đảm bảo TTATGT; Thực hiện kế hoạch 37/KH-CABL ngày 23/04/2021 về bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lực lượng CSGT Công an huyện đã tiến hành lập biên bản 818 trường hợp vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 682 trường hợp, đăng kí mới 3.466 trường hợp. Nộp ngân sách nhà nước hơn 748 triệu đồng. Tai nạn giao thông lũy kế đến nay là 03 vụ, làm 02 người chết và 02 người bị thương.     

6. Công tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ khó khăn, phòng chống tệ nạn xã hội

Trong 06 tháng đầu năm phòng Lao động TB&XH đã tham mưu UBND huyện phê duyệt quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 cho các xã, thị trấn cụ thể sau khi rà soát kết quả có: 641 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,92%; 1.516 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 4,5%; ...

Trong 6 tháng đầu năm 2021 phòng đã đề nghị cơ quan BHXH cấp được 4.442 thẻ, trong đó: hộ nghèo 1.836 thẻ; cận nghèo: 2.667 thẻ; DTTS: 20.324 thẻ. Tham mưu UBND huyện cấp thẻ BHYT cho hộ gia đình làm nông, lâm ngư nghiệp 5.989 thẻ BHYT.

               Công tác phòng chống tệ nạn xã hội: Đội 178 tiếp tục kiểm tra, theo dõi các đối tượng mại dâm, ma túy tại các tụ điểm văn hóa trên địa bàn huyện để ngăn chặn và xử lý kịp thời; Tham mưu UBND huyện ban hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; Tham mưu UBND huyện đưa đối tương đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt