Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 huyện Lâm Hà
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của Chi cục Thống kê khu vực Lâm Hà – Đam Rông

           I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Nông nghiệp

1.1. Trồng trọt

* Cây hàng năm: Tổng diện tích cây hàng năm trên địa bàn huyện Lâm Hà gieo trồng 2.710,6 ha, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vụ Đông Xuân gieo trồng được 1.632,3 ha, giảm 1,3% so cùng kỳ. Vụ Hè thu tiến độ hiện nay gieo trồng được 1.078,3 ha, giảm 0,3% so cùng kỳ.

Cây lúa Đông Xuân gieo trồng được 584 ha, giảm 17,4% so cùng kỳ. Đến nay đã thu hoạch xong 584 ha, năng suất bình quân đạt 41,7 tạ/ha, tăng 2,2% so vụ Đông Xuân năm trước.

Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm chủ yếu khác: Cây ngô gieo trồng được 460 ha, giảm 16,4%; Cây khoai lang gieo trồng được 174,7 ha, tăng 9,9%; cây đậu phụng 128,4 ha, tăng 10%; cây rau các loại gieo trồng 1.105,2 ha, tăng 10,5% và cây hoa các loại gieo trồng 182,7 ha, tăng 17,3% so cùng kỳ. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi khi mưa xuất hiện sớm và nhiều hơn, hệ thống thủy lợi được đầu tư nâng cấp nên diện tích rau, hoa tiếp tục tăng.

Tình hình thu hoạch một số cây hàng năm chủ yếu: Cây ngô thu hoạch 34,3 ha, năng suất đạt 40,6 tạ/ha, giảm 1% so cùng kỳ; Cây khoai lang thu hoạch được 53,6 ha, tăng 19,1%, năng suất bằng năm trước; Rau các loại thu hoạch được 860,1 ha, tăng 8,1% so năm trước, năng suất ước đạt 180 tạ/ha, tăng 0,8% so cùng kỳ.

* Cây lâu năm: Cây lâu năm 2021 tiếp tục được đầu tư theo hướng thâm canh. Tổng diện tích ước đạt 46.513,3 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả các loại toàn huyện hiện có 2.719,9 ha, tăng 15,3% so cùng kỳ.

- Cây công nghiệp lâu năm:

Cây cà phê: Tổng diện tích cây cà phê toàn huyện hiện có 39.847 ha, giảm 0,3% so cùng kỳ. Diện tích cà phê giảm do bà con nông dân phá bỏ một phần diện tích cà phê xen với cây ăn quả, chủ yếu là mắc ca, bơ và sầu riêng, khi những loại cây này đã đi vào kinh doanh ổn định; ngoài ra cây cà phê già cỗi cũng được chuyển đổi sang diện tích cây ăn quả khác, dâu tằm, rau, hoa các loại. 6 tháng đầu năm chuyển đổi tái canh ước thực hiện 480 ha (ghép cải tạo 250, trồng tái canh 230 ha), so với cùng kỳ năm trước bằng 96%.

Cây hồ tiêu: Tổng diện tích cây tiêu có 363,6 ha, giảm 1,9% so cùng kỳ. Giá tiêu tuy có tăng so năm trước nhưng không ổn định, năng suất thấp do vậy một số diện tích tiêu không đạt năng suất đã được bà con nông dân phá bỏ và chưa có thêm diện tích trồng mới.

Cây chè: Tổng diện tích chè hiện có 180 ha, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thu hoạch 6 tháng đầu năm ước đạt 998,8 tấn, so cùng kỳ năm trước tăng 0,9%.

1.2. Chăn nuôi   

Đàn trâu trên địa bàn ước tính 400 con, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước tính 12,4 tấn, giảm 2,4% so cùng kỳ.

Đàn bò hiện có 7.632 con, so cùng kỳ giảm 3,3%. Trong đó đàn bò sữa có 635 con, giảm 24,4%; đàn bò thịt có 6.993 con, giảm 0,9%. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước tính 6 tháng đầu năm là 219,7 tấn, giảm 1,5% so cùng kỳ.

Tổng đàn lợn có 87.530 con, tăng 2,7% so cùng kỳ. Trong đó, lợn thịt 79.931 con, so cùng kỳ năm trước tăng 3,1%; lợn nái có 3.044 con, so cùng kỳ tăng 1,9%... Trong tổng số 87.530 con thì heo trang trại chiếm tỷ trọng 81,7%. Toàn huyện hiện có 56 trang trại, trong đó có 46 trang trại gia công.

Tổng đàn gia cầm toàn huyện ước tính 1.180,2 ngàn con, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn gà có 1.055 ngàn con, tăng 23,5% so cùng kỳ  (toàn huyện hiện nay có 18 trang trại gà).

2. Lâm nghiệp:

6 tháng đầu năm, tổng số vụ vi phạm Luật phát triển bảo vệ rừng là 28 vụ, giảm 6 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, phá rừng trái pháp luật 14 vụ, diện tích rừng bị phá 1,7 ha; vận chuyển lâm sản trái phép 4 vụ; mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 3 vụ… Đến nay, đã xử lý 26 vụ, thu nộp ngân sách 238,9 triệu đồng.

3. Thủy sản:

Tổng sản lượng thủy sản toàn huyện ước 6 tháng đầu năm 2021 đạt 986 tấn, tăng 4,8% so cùng kỳ. Trong đó, thủy sản khai thác 1,15 tấn, tăng 4,5%; thủy sản nuôi trồng 984,9 tấn, tăng 4,8%.

          II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THƯƠNG NGHIỆP DỊCH VỤ

1. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

Giá trị sản xuất CN - TTCN ước 6 tháng đầu năm 2021 đạt 612.714,7 triệu đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 19,3% so cùng kỳ. Theo giá hiện hành ước đạt 920.757,8 triệu đồng, tăng 21,3% so cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Lâm Hà nói riêng ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 nên sản xuất CN – TTCN phát triển tốt và tăng trưởng cao. Tình hình sản xuất một số ngành chính (theo giá so sánh 2010) như sau:

Giá trị của ngành sản xuất thực phẩm và chế biến thực phẩm ước đạt 116.993,9 triệu đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Ngành dệt ươm tơ ước đạt 185.279,8 triệu đồng, tăng 19% so cùng kỳ năm trước. Sản phẩm tơ tăng 16%.

Ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn ước đạt 61.650,1 triệu đồng, tăng 10,8% so cùng kỳ; sản phẩm cửa sắt tăng 12,1%, do giá sắt thép trong 6 tháng tăng cao nên giá trị tăng.

Giá trị ngành sản xuất phân phối điện ước đạt 163.659,6 triệu đồng, tăng 29,5% so cùng kỳ, nguyên nhân do sản xuất điện năng lượng mặt trời từ đầu năm 2021.

2. Xây dựng

Giá trị sản xuất ngành xây dựng (theo giá so sánh) ước 6 tháng đầu năm đạt 603.700 triệu đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị các công trình nhà ở tăng 6,6%, ước đạt 377.000 triệu đồng; công trình nhà không để ở tăng 3%, đạt 130.500 triệu đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 96.200 triệu đồng, tăng 9,3%.

3. Giao thông vận tải

Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 6 tháng đầu năm 2021 đạt 146.027,3 triệu đồng, tăng 19,5% so cùng kỳ năm trước, đạt 38% kế hoạch năm.

Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 51.795,4 triệu đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ. Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 93.727,2 triệu đồng, tăng 29,8% so cùng kỳ, đạt 42,4% so kế hoạch năm.

4. Thương mại - dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 6 tháng đầu năm đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 5,1% so cùng kỳ 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng thấp do nguồn thu nhập của người dân trên địa bàn huyện Lâm Hà chủ yếu là từ cà phê nhưng giá cà phê nhiều năm trở lại đây đều ở mức thấp trong khi đó giá vật tư nông nghiệp tăng, giá tiêu dùng tăng, giá vật liệu xây dựng sắt thép tăng cao.

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Y tế

Ước tính 6 tháng đầu năm, tổng số lượt người khám bệnh đạt: 101.009 lượt người, tăng 3,9% so cùng kỳ năm trước; tổng số lượt người điều trị là 3.866 người, tăng 3,2% so cùng kỳ năm trước; trong đó số lượt người điều trị nội trú là 3.235 người, tăng 9,2% so cùng kỳ năm trước; Số trẻ em tiêm đủ vắcxin là 1.028 trẻ, giảm 13,8% so cùng kỳ năm trước. Số liệu khám chữa bệnh cho thấy, số lượt người điều trị trong trung tâm y tế đã tăng so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã hạn chế số người khám vượt tuyến. Hơn nữa, với những bệnh thông thường hoặc mức độ nhẹ, người dân đã tin tưởng các cơ sở y tế tư nhân tại địa phương.

2. Giáo dục

Kết thúc năm học, tổng hợp sơ bộ số học sinh từng bậc học như sau:  

+ Mầm non: 8.002 học sinh, tăng 176 trẻ so với cùng kỳ năm học trước.

+ Tiểu học: 14.351 học sinh, giảm 144 học sinh so với cùng kỳ năm học trước.

+ THCS: 10.052 học sinh, tăng 486 học sinh so với cùng kỳ năm học trước. 

+ THPT: 4.435 học sinh, giảm 33 học sinh so đầu học kỳ.

3. Văn hoá - Thông tin

6 tháng đầu năm 2021, ngành Văn hóa tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của Đất nước, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền ngày giải phóng Điện Biên (7/5/1954 - 7/5/2021), kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)…

4. Xã hội

Trong 6 tháng đầu năm, thông qua các hình thức giải quyết việc làm đã duy trì ổn định việc làm cho 1.480 lao động/ kế hoạch 3.500 lao động, đạt 42,3% KH được giao. Hỗ trợ 09 lao động đi xuất khẩu tại thị trường Nhật Bản. Tuyển mới lao động cho các công ty, doanh nghiệp được 52 người.

             Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội đúng đối tượng và kịp thời.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt