Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 thành phố Bảo Lộc
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của Chi cục Thống kê khu vực Bảo Lộc – Bảo Lâm

          I/ SẢN XUẤT NÔNG -LÂM NGHIỆP-THỦY SẢN

1/Sản xuất trồng trọt

- Cây hàng năm: Diện tích trồng cây hàng năm trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đến ngày 10 tháng 6 ước đạt 243,7 ha, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Diện tích thu hoạch cây hàng năm vụ đông xuân năm 2020 – 2021 đạt 168,66 ha, chủ yếu là diện tích gieo trồng cây rau đậu, nấm và hoa (ước tính 112,11, tăng 11,8% so với cùng kỳ).

- Cây lâu năm:

+ Cây cà phê: Diện tích hiện có 13.129 ha, tăng không đáng kể so với cùng kỳ (+0,6%), diện tích trồng mới đến nay ước đạt 20 ha giảm 33% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của giá cà phê nhân xuống thấp.

+ Cây chè: Diện tích hiện nay là 2.686 ha, tiếp tục suy giảm 2,1% so cùng kỳ. Giá chè búp tươi không tăng so với cùng kỳ (chè hạt 6.500-7.500đ/kg, chè cành 8.500-9.500đ/kg, bằng so với cùng kỳ). Sản lượng chè búp tươi ước 6 tháng đạt 14.485 tấn, giảm 0,9% so với cùng kỳ.

+ Cây dâu tằm: Diện tích cây dâu tằm hiện có 725 ha, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thu hoạch trong 6 tháng ước đạt 7.120 tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

2/ Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục gặp khó khăn trong việc tái đàn heo, do nguồn giống heo và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Ngoài ra, giá heo xuất chuồng hiện nay dao động từ 65-70 ngàn đồng/kg, giảm 18% so với cùng kỳ.

Đàn bò đạt 2.900 con, giảm 3,4% so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa ước đạt 1.666 con, giảm 3,1% so với cùng kỳ; sản lượng sữa 6 tháng đạt 3.630 tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ.

Tổng đàn heo hiện nay ước đạt 30.001 con, giảm 37,3%; sản lượng thịt heo 6 tháng đạt 4.205 tấn, giảm 12,7% so với cùng kỳ.

Tổng đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, cút) trên địa bàn là 3.080 ngàn con, tăng không đáng kể (+0,1%) so với cùng kỳ. Tổng đàn gà ước đạt 411,3 ngàn con, giảm 5,9% so với cùng kỳ, do giá tiêu thụ giảm.

3/ Sản xuất Lâm nghiệp

Công tác quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm thường xuyên, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2021 xảy ra 01 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 1,69ha. Từ đầu năm đến nay xảy ra 07 vụ vi phạm lâm luật, chủ yếu là mua bán, vận chuyển lâm sản; tang vật tịch thu 3,3 m3 các loại, tổng số tiền xử phạt và bán lâm sản nộp ngân sách 106 triệu đồng. Công tác trồng cây phân tán năm 2021 với số lượng 1.987 cây, chủ yếu thông 3 lá, thông Caribe, dầu rái, xà cừ, bằng lăng.

4/ Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 6 tháng đầu năm ước đạt 134,3 ha, tăng 1,9% (+2,5 ha) so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản ước 6 tháng đầu năm đạt 737,15 tấn, tăng 1,1% (+8,1 tấn) so với cùng kỳ.

II/ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1/ Công nghiệp (khu vực cá thể)

Về sản phẩm trong 6 tháng năm 2021: sản xuất chè ước đạt 4.558 tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ, nguyên nhân do nguồn nguyên liệu đầu vào của một số ngành sản xuất công nghiệp thiếu, diện tích chè ngày càng thu hẹp; tơ ươm đạt 34,6 tấn, tăng 3,2%; sản phẩm may gia công và may sẵn ước đạt 99,4 ngàn sản phẩm, tăng 61,8% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực cá thể theo giá so sánh năm 2010 ước 6 tháng đầu năm 2021 đạt 517.480 triệu đồng, tăng 7,8%; trong đó công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 512.601 triệu đồng, tăng 6,9%. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: ngành chế biến thực phẩm đạt 213.231 triệu đồng, tăng 2,6%; ngành dệt ước đạt 179.699 triệu đồng, tăng 12,8%; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đạt 58.305 triệu đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước 6 tháng đầu năm đạt 769.219 triệu đồng, tăng 3,7%; trong đó ngành ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 762.791 triệu đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

2/ Đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 đạt 79.005 triệu đồng, đạt 34,6% so kế hoạch vốn năm 2021 và tăng 32,1% so cùng kỳ, chủ yếu thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2020 như đường Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Bình, Trần Quang Khải...Nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý đạt 58.000 triệu đồng, đạt 32,6% kế hoạch vốn. Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước thực hiện đạt 21.005 triệu đồng, đạt 41,8% kế hoạch và giảm 3,6% so với cùng kỳ, chủ yếu đầu tư các cơ sở hạ tầng như đường giao thông chỉnh trang đô thị và nông thôn.

III/THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ

Trong 6 tháng đầu năm 2021 sức mua bán hàng hóa đã tăng so với cùng kỳ, giá cả hàng hóa ít biến động, không tăng đột biến, hiện tượng găm hàng đầu cơ không xảy ra. Ước tính 6 tháng đầu năm 2021 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 4.173 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Tình hình hoạt động vận tải trên địa bàn đảm bảo chấp hành quy định của tỉnh trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên vẫn đáp ứng tốt được nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân.

IV. THU CHI NGÂN SÁCH

Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn dự ước 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá so với cùng kỳ, nhờ các giải pháp triển khai đồng bộ quản lý thu. Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 1.218,7 tỷ đồng, đạt 60,3% so dự toán năm 2021 và tăng 59,8% so với cùng kỳ, các khoản thu đạt khá như thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thu thuế trước bạ và thu từ nhà đất. Thu nội địa đạt 1.208,3 tỷ đồng, bằng 60,1% so dự toán và tăng 59,5% so với cùng kỳ, trong đó thu thuế phí và lệ phí đạt 949,4 tỷ đồng, bằng 58,2% so dự toán năm, tăng 68,0% so với cùng kỳ; thu từ nhà đất đạt 258,9 tỷ đồng, đạt 70,6% so dự toán.

Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động của phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Dự ước chi 6 tháng đầu năm đạt 318,5 tỷ đồng, bằng 48,7% so dự toán và giảm 9,1% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên ước đạt 228,1 tỷ đồng, bằng 38,6% so dự toán và tăng 6,5% so với cùng kỳ.

V/ VĂN HÓA – XÃ HỘI

1/ Văn hóa thể thao

Trong 6 tháng đầu năm 2021 các họat động văn hóa, thông tin, thể thao trên địa bàn diễn ra bối cảnh triển khai các giải pháp chống dịch Covid-19, tuy nhiên vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ của các tầng lớp của nhân dân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về các sự kiện diễn ra rộng khắp thành phố chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc, như chào đón năm mới 2021, đón xuân Tân Sửu, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930-3/2/2021, ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước; đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, nhất là tuyên truyền mạnh mẽ các họat động tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 trên khắp cả nước.

2/ Giáo dục

Về quy mô trường lớp: Tổng số có 78 trường, trong đó 69 trường học thuộc thành phố quản lý (mầm non, mẫu giáo: 30 trường; tiểu học: 26 trường; THCS: 13 trường).

Công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng tiến độ, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đến nay đã thực hiện 52 đơn vị đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 67,5%, riêng khối giáo dục do thành phố quản lý đạt 66,67% (khối công lập: 44/52 trường).

3/ Y tế

Nhờ chủ động làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tăng cường giám sát và phòng dịch bệnh nên trong năm đã hạn chế tối đa dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch Covid-19, số xuất huyết…, đến nay thành phố đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để phòng chống dịch nên trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19 gây ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác khám chữa bệnh luôn được duy trì, đảm bảo vị trí trực và cấp cứu người bệnh, hạn chế sai sót chuyên môn.

4/ Xã Hội

Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thành phố đã huy động các  nguồn lực từ các chương trình mục tiêu, nguồn lực sẵn có và các nguồn lực xã hội hóa để đạt được kết quả tích cực. Trong dịp tết Tân Sửu đã thăm hỏi, trợ cấp đối với các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo... với kinh phí trên 18,83 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố là trên 14,6 tỷ đồng, xã hội hóa vận động 4,2 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, đến nay trên địa bàn có số hộ nghèo năm 2021 là 227 hộ, giảm 46 hộ, tỷ lệ 0,47% và 617 hộ cận nghèo, giảm 90 hộ so với năm 2020. Công tác xuất khẩu lao động từ đầu năm đến nay có 13 trường hợp xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản.

          5/ An toàn xã hội:

        Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Tiếp tục tăng cường các biện pháp đồng bộ như công tác kiểm tra, tuần tra, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội đảm bảo ổn định xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt