Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng năm 2021 của Chi cục Thống kê khu vực Đà Lạt – Lạc Dương

          Trong tháng 6 năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid - 19 đang bùng phát trên một số tỉnh thành trong cả nước, tuy nhiên tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Lạc Dương nói riêng dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt, chưa phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19 nên tình hình kinh tế - xã hội không bị ảnh hưởng nhiều.

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Sản xuất nông nghiệp

a. Trồng trọt

Gieo trồng và thu hoạch vụ Đông Xuân 2021: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 2.303,41 ha, tăng 6,45% so với cùng kỳ. Trong đó:

Cây lúa: Gieo cấy 68 ha, tăng 4,62% so với cùng kỳ; Ước năng suất đạt 31,5 tạ/ha, tăng 0,64%; sản lượng 214,2 tấn, tăng 5,28% so với cùng kỳ.

Cây ngô: Diện tích gieo trồng 283 ha, bằng 91,88%; đã thu hoạch 96 ha, bằng 94,12% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt là 326,4 tấn, bằng 96,97% so với cùng kỳ.

Cây lấy củ có chất bột: Tổng diện tích thu hoạch 89 ha, tăng 2,89% so với cùng kỳ. Trong đó, khoai lang gieo trồng 28 ha, tăng 9,8%; năng suất bình quân ước đạt 79 tạ/ha, tăng 0,51% so với cùng kỳ; tổng sản lượng ước đạt 221,2 tấn, tăng 10,36% so với cùng kỳ. Khoai tây diện tích thu hoạch 61 ha, tổng sản lượng ước đạt 1.720,2 tấn, bằng so với cùng kỳ.

Cây rau, đậu các loại: Rau các loại gieo trồng 3.243 ha, tăng 6,33%, đã thu hoạch 1.648,4 ha, tăng 6,49% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng rau ước đạt 66.235 tấn, tăng 6,23% so với cùng kỳ. Đậu các loại diện tích thu hoạch 19 ha, tăng 11,76%; sản lượng ước đạt 14,9 tấn, tăng 13,85% so với cùng kỳ.

Hoa các loại: Diện tích thu hoạch 413 ha, tăng 10,43% so với cùng kỳ. Chủ yếu là hoa hồng 173 ha, tăng 20,31%; hoa cúc 106 ha, tăng 7,83% so với cùng kỳ, còn lại là diện tích gieo trồng hoa ly và các loại hoa khác. Tổng sản lượng hoa ước đạt 159.610 triệu cành, tăng 7,86% so với cùng kỳ (hoa hồng 48.032 triệu cành, tăng 6,3%; hoa cúc 65.508 triệu cành, tăng 9,55%; hoa ly 5.200 triệu cành, tăng 0,12%; hoa khác 37.345 triệu cành, tăng 18,22% so với cùng kỳ).

Gieo trồng vụ Hè Thu 2021: Ngô gieo trồng 187 ha, bằng 90,78% so với cùng kỳ; khoai lang gieo trồng 24,5 ha, tăng 13,95%; rau các loại là 1.624,6 ha, tăng 7,8%; hoa các loại là 390 ha, tăng 8,3%; đậu các loại đã gieo trồng 13 ha, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

b. Chăn nuôi

Công tác duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, cũng như công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại luôn được chú trọng, công tác tiêm phòng định kỳ trên gia súc, gia cầm được thực hiện theo đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Dịch bệnh được kiểm soát tốt tạo sự an tâm cho người dân trong việc chăn nuôi. Đàn trâu: số con hiện có là 1.950 con, tăng 2,09% so với cùng kỳ, ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng 613,5 tấn, tăng 3,85% so với cùng kỳ; Đàn bò: số con hiện có là 4.781 con, tăng 3,62% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng29,2 tấn, tăng 1,74% so với cùng kỳ. Đàn lợn: số con hiện có là 2.489 con, tăng 31,55% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tháng 618,6 tấn, tăng 3,33% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm: số con hiện có tại thời điểm hiện tại là 36.740 con, tăng 3,49% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng 6 là 6,5 tấn, tăng 4,84% so với cùng kỳ.

2. Lâm nghiệp

Giao khoán QLBVR: Tổng diện tích giao khoán trên toàn địa bàn huyện năm 2021 là 107.299,66 ha được giao khoán cho 3.161 hộ dân và 12 đơn vị tập thể.

Công tác trồng cây, trồng rừng phân tán: Trên địa bàn huyện với số lượng cây trồng 2.275 cây. Trong mùa mưa năm 2021, Ban QLR PH Tà Nung đăng ký trồng rừng thay thế với diện tích 5 ha

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm: Trong tháng 6 năm 2021 trên địa bàn huyện đã xảy ra 05 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, phát triển bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, bằng số vụ so với cùng kỳ; diện tích vi phạm 3.612 m2, tăng 1.829 m2 so với cùng kỳ; khối lượng lâm sản thiệt hại 23,96 m3, tăng 8,46 m3 so với cùng kỳ.

3. Thủy sản

Trong 6 tháng đầu năm 2021 tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 27,9 ha, tăng 1,45% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt là 415,43 tấn, tăng 13,75% so với cùng kỳ; trong đó chiếm 96,29%, trong tổng số sản lượng cá nước lạnh của các doanh nghiệp mà đặc trưng là cá tầm với 400 tấn, tăng 14,29% so với cùng kỳ.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2021 đạt 379,64 tỷ đồng, tăng 14,46% so với cùng kỳ .

Đầu tư xây dựng cơ bản: Ước tính tháng 6/2021 các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn huyện thực hiện được khoảng 83.069/194.102 triệu đồng đạt gần 42,8% kế hoạch vốn, tăng 8,1% so với cùng kỳ.

III. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

Văn hóa, thể thao: Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin được đảm bảo. Các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch đều được người dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động văn hóa nơi công cộng.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được tăng cường, đã lắp đặt mới 34 pano lớn, 240 pano khổ nhỏ, treo 2360 lượt cờ các loại, 452 cờ phướn, tổ chức trên 128 đợt xe loa tuyên truyền, treo 200 băng rôn. Trang thông tin điện tử huyện duy trì cập nhật mới 1038 tin bài, văn bản, 29 tin video; 36 chương trình thời sự; xây dựng 21 pano tuyên truyền, đạt 14.725 lượt truy cập.

Giáo dục: Duy trì sĩ số học sinh tại các bậc học (Mầm non đạt 100%, TH đạt 100%, THCS đạt 99%), hiện có 16/18 trường trực thuộc đạt chuẩn quốc gia; 100% các trường hoàn thành chương trình năm học 2020-2021, tổ chức ôn và chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch.

Y tế: Công tác y tế vẫn tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với các ban, ngành thực hiện theo các chỉ thị của Trung ương và đại phương; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh...

Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh như lao, sốt xuất huyết, sốt rét, HIV/AIDS… được chú trọng. Đặc biệt trong thời gian này cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh Covid -19, UBND huyện đã chỉ đạo ngành y tế Lạc Dương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất để sẵn sàng đối phó với tình hình dịch bệnh khi xảy ra trên địa bàn, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền người dân chủ động phòng chống dịch bệnh. Trong 6 tháng đầu năm tổng số lượt khám chữa bệnh 12.740/13771 lượt, giảm 1.031 lượt so với cùng kỳ; số bệnh nhân điều trị nội trú 326/433 lượt, giảm 107 lượt so với cùng kỳ; tổng số ngày điều trị nội trú là 1364/1978, giảm 31% so với cùng kỳ). Tăng cường chỉ đạo tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, tham gia BHYT đạt tỷ lệ 80% dân số huyện.

Công tác lao động - thương binh - xã hội: Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được duy trì; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được triển khai đầy đủ; công tác giảm nghèo được quan tâm. Thực hiện tốt chính sách trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trong và ngoài tỉnh. Cụ thể: Trợ cấp cho 182 em, kinh phí thực hiện là 379,1 triệu đồng, chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp tết cho đối tượng chính sách với kinh phí là 1,1 tỷ đồng, trợ cấp người có công 13,7 triệu đồng; vận động, đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa 34,3 triệu đồng.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội:  Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên trên các lĩnh vực. Chú trọng triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bố trí trong các ngày nghỉ lễ bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

         Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an toàn giao thông được kiểm soát; tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp tạm trú, tạm vắng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đại bàn./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt