Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 huyện Đơn Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng năm 2021 của Chi cục Thống kê khu vực Đức Trọng – Đơn Dương

             Tình hình 6 tháng đầu năm 2021 kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, dịch bệnh Covid – 19 bùng phát dịch trở lại, tâm lý e ngại đầu tư, hàng hóa tiêu thụ chậm.... Tuy nhiên nền kinh tế Lâm Đồng nói chung và huyện Đơn Dương nói riêng đã xác định tâm thế trong thời kỳ vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, tin tưởng sự vào cuộc mạnh mẽ của Chính phủ, các cấp, các ngành, của chính quyền địa phương trong việc kiềm chế dịch bệnh Covid- 19 nhằm duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô và tạo đà phát triển.

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đơn Dương 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục được duy trì và phát triển. Tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ổn định, một số ngành có tốc độ tăng trưởng khá. Thực hiện Nghị quyết 12 – NQ/HU về việc “Xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 – 2025”; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, phòng chống hạn hán, sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại dịch vụ ổn định, thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra.

I. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển, chủ yếu trồng trọt, phát triển cây hàng năm là chính, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được bà con ngày càng chú trọng và đầu tư. Từ giữa tháng 2 đến nay giá một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện giảm mạnh nên ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất canh tác, trong thời gian tới cần có các giải pháp tích cực hơn nữa để giúp nông dân ổn định sản xuất, làm ăn có hiệu quả hơn.

Các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Bệnh xoắn lá trên cây cà chua có chiều hướng tăng về tỷ lệ hại và diện tích nhiễm bệnh.

1.     Sản xuất nông nghiệp

Lúa vụ Đông Xuân: Diện tích gieo trồng đạt 538,04 ha, giảm 0,22% (-1,36 ha) so với cùng kỳ. Diện tích thu hoạch đạt 510 ha, đạt 82,9% tổng diện tích lúa gieo trồng, tăng 3,24% so với cùng kỳ.

Rau các loại gieo trồng đạt 13.978,25 ha, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Diện tích thu hoạch 10.456,3 ha, sản lượng ước đạt 379.001,72 tấn, đạt 98,95% so với cùng kỳ.

Tổng diện tích cây lâu năm hiện có là 2.950,75 ha, tăng 0,19% so với cùng kỳ, chủ yếu là nhóm cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm. Diện tích cây cà phê 1.490 ha, giảm 0,63% so với cùng kỳ; hồ tiêu diện tích hiện có là 6 ha, sản lượng thu hoạch đạt 12,4 tấn.

Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện đang dần ổn định, có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, tăng 3,63% so cùng kỳ. Vài năm trở lại đây giá sữa bò ổn định và tăng cao nên nhiều người chuyển sang nuôi bò lấy sữa để tăng thu nhập, nhiều hộ mở rộng quy mô nuôi, tăng đầu con.

2. Lâm nghiệp

Công tác phòng, chống cháy rừng được đảm bảo tốt, nhờ có sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp địa phương và cơ quan chức năng với sự tuyên truyền sâu rộng về phòng cháy, chữa cháy bằng nhiều hình thức và ý thức của nhân dân đã được nâng cao.. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện xảy ra 1 vụ cháy rừng với diện tích 0,9 ha và xảy ra 2 vụ phá rừng với tổng diện tích thiệt hại 0,05 ha.

Sản lượng lâm sản khai thác: Trong 6 tháng đầu năm 2021 gỗ khai thác đạt 997,13 m3;  củi khai thác ước đạt 660 Ster, giảm 2,65% so với cùng kỳ.

3. Thủy sản

Trong 6 tháng đầu năm 2021, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 70 ha. Diện tích thủy sản chủ yếu là diện tích ao hồ chủ yếu chứa nước để tưới tiêu cho cây rau hoa, bà con tận dụng thả cá trên diện tích để cải thiện đời sống, cá ăn thức ăn tự nhiên, năng suất nuôi không đạt nên bà con cũng không mạnh dạn đầu tư. Sản lượng thu hoạch ước đạt 67,51 tấn, tăng 0,06% so với cùng kỳ.

II. Sản xuất công nghiệp:

Tình hình sản xuất công nghiệp mặc dù chịu tác động chung của dịch bệnh Covid 19, ảnh hưởng đến tiêu thụ và sản xuất hàng hóa nhưng sản xuất công nghiệp trên địa bàn vẫn tăng trưởng, đã thể hiện sự chỉ đạo sát sao của các cấp bộ ngành, chính quyền địa phương cũng như sự nỗ lực của các cơ sở sản xuất trong việc đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định sản xuất góp phần vào thành công chung của huyện. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp của thành phần kinh tế cá thể theo giá thực tế đạt giá trị 88.330,85 triệu đồng, tăng 9,62% so với cùng kỳ. Trong đó:

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 84.668,69 triệu đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó:

Ngành sản xuất chế biến thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn tăng nhanh, đạt 37.844,84 triệu đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ. Trong đó, các hộ các hộ sản xuất bánh, đậu khuôn có sản phẩm tăng so với cùng kỳ năm trước cho thấy các cơ sở sản xuất đã dần ổn định để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Ngành như sản xuất đồ uống đạt 11.606 triệu đồng, đạt 99,12%% so với cùng kỳ.

Ngành sản xuất trang phục đạt 6.063 triệu đồng, tăng 3,75% so với cùng kỳ, do các cơ sở may trên địa bàn đã gia tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu may mặc và may gia công các đơn hàng trên địa bàn.

 Các ngành có sản phẩm đầu ra phục vụ cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn tăng trưởng vẫn ổn định, nhu cầu tân trang, tu sửa của người dân trong dịp đầu năm tăng, sản lượng sản xuất tăng nhanh so với cùng kỳ như ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại đạt 2.401,35 triệu đồng, tăng 16,45%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn đạt 18.656 triệu đồng, tăng 8,43% so với cùng kỳ.

Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và hơi nước trong 6 thấng đầu năm 2021 tăng so cùng kỳ năm trước, trên địa bàn huyện phát sinh 32 hộ lắp đặt hệ thống sản xuất điện năng lượng mặt trời làm cho giá trị sản xuất ngành điệu tăng mạnh. Tuy nhiên, giá trị ngành này chỉ chiếm khoảng 4% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp cá thể trên địa bàn.

III. Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Huyện Đơn Dương đang tiếp tục hoàn thiện các công trình chuyển tiếp (13 công trình); công trình khởi công mới do nguồn ngân sách cấp trên (6 công trình) và xây dựng cơ sở hạ tầng cho thực hiện nông thôn mới, sửa chữa các phòng làm việc tại các cơ quan, xây dựng đường liên thôn - liên xã, sửa chữa – xây dựng mới các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các công trình hoàn thành đã góp phần tích cực cho phát triển kinh tế của địa phương giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng được cải thiện, đời sống người dân ngày được nâng cao. Dự tính tháng 6 năm 2021 tổng mức vốn đầu tư phát triển thuôc nguồn vosn nhà nước do địa phương quản lý.là 33.108 triệu đồng, trong đó ước vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 16.529 triệu đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện là 16.579 triệu đồng.

IV. Tài chính

Những tháng đầu năm, nguồn thu tập trung chủ yếu thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh và thuế nhà đất, thuế môn bài.

Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước kế hoạch giao là 164.400 triệu đồng, trong đó thu thuế và phí 95.000 triệu đồng, thu từ bán nhà, cấp đất, thuê đất là 54.000 triệu đồng, thu khác ngân sách là 15.400 triệu đồng. Dự tính 6 tháng năm 2021, thu ngân sách nhà nước đạt 108.938 triệu đồng, đạt 66,26% dự toán năm; Trong đó, thu thuế và phí 64.010 triệu đồng đạt 67,38% dự toán; thu từ bán nhà, cấp đất, thuê đất là 32.985 triệu đồng, đạt 61,08% dự toán; thu khác ngân sách là 11.943 triệu đồng, đạt 77,05% dự toán năm.

V. Văn hóa - xã hội

UBND huyện Đơn Dương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, y tế, giáo dục đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội năm 2021.

Y tế: Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân, kế hoạch hóa gia đình được triển khai bảo đảm theo kế hoạch. Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện. Tiếp tục đảm bảo năng lực của hệ thống y tế, đảm bảo luôn sẵng sàng đi đầu, ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xy ra.

Văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch covid-19, tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức đại hội thể dục thể thao, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội TDTT huyện.

              Giáo dục đào tạo: Các trường đã hoàn thành chương trình năm học 2020 – 2021. Tổ chức xét hoàn thành chương trình tiểu học, công nhận tốt nghiêp THCS. Tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 – 2022. Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp như lớp 1 và lớp 6. Ban hành đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục huyện Đơn Dương đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thong giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt