Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 huyện Di Linh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của Chi cục Thống kê huyện Di Linh

             I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Cây hàng năm: Vụ Đông xuân năm nay toàn huyện gieo trồng được 1.747,4 ha, tăng 7,64% so với cùng kỳ. Trong đó cây lúa nước gieo cấy được 1.156 ha, đạt 102,9% kế hoạch, tăng 2,94% so với cùng kỳ; năng suất lúa thu hoạch ước đạt 51 tạ/ha, sản lượng lúa thu được 5.895 tấn, đạt 99,1% kế hoạch, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Rau các loại gieo trồng được 274,94 ha, tăng 0,34% so với cùng kỳ; năng suất rau đạt 119,6 tạ/ha, sản lượng thu hoạch được 3.287 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Diện tích đậu các loại gieo trồng được 17,8 ha, tăng 15 ha so với cùng kỳ; năng suất đạt 14 tạ/ha, sản lượng thu hoạch được 25 tấn. 

Sản xuất vụ Hè thu: Diện tích ngô gieo trồng đạt 100 ha. Ngoài ra gieo trồng được 203 ha rau, 30 ha đậu. Dự kiến vụ Hè thu trên địa bàn huyện gieo trồng được 650 ha ngô, 350 ha rau và 120 ha đậu các loại.

Cây lâu năm: Diện tích cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện được giữ ổn định, trong đó cây Cà phê được xác định là cây trồng chủ lực với diện tích hiện có 44.806 ha, chiếm 84,5% diện tích cây lâu năm toàn huyện. Trong các tháng đầu năm bà con nông dân tập trung vào chăm sóc, phục hồi vườn cà phê sau thu hoạch. Tình hình tái canh cây cà phê tiếp tục được UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng và các xã tiến hành cải tạo giống cho những diện tích cà phê già cỗi. Đến nay đã thực hiện tái canh được 375,2/1800 ha, đạt 20,8% so với kế hoạch, trong đó trồng tái canh được 201,3 ha, ghép cải tạo được 173,9 ha.

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện nhìn chung khá ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Hiện đàn trâu có 907 con, tăng 11% so với cùng kỳ; tổng đàn bò có 4.866 con, bằng 93,8% so cùng kỳ (trong đó bò sữa có 961 con, tăng 4,7% so cùng kỳ); đàn lợn có 29.136 con, tăng 68,4% so cùng kỳ; đàn gia cầm có 1.892 nghìn con, tăng 36,4% so cùng kỳ (trong đó đàn gà có 765 nghìn con, tăng 41,5% so cùng kỳ).

Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được ngành chức năng tiếp tục tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện phun trực tiếp tại 07 chợ và lò mổ tập trung với 590 lít thuốc sát trùng; cấp thuốc sát trùng cho các hộ chăn nuôi, hộ giết mổ tại 19 xã, thị trấn. Triển khai Kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2021, đã cấp 2.645 liều vắc xin FMD và vắc xin THT trâu bò; 9.820 liều vắc xin 3 bệnh đỏ của lợn cho các địa phương để triển khai tiêm phòng. Tuy nhiên trong tháng 5 trên địa bàn thôn 6, xã Tân Lâm đã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi của 01 hộ nuôi trên 60 con lợn (8 nái và 52 lợn thịt). Ngành chức năng đã tiêu hủy số lợn trên và hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm hạn chế tối đa không để phát sinh, lây lan ra diện rộng.

3. Lâm nghiệp

Lâm sinh và công tác quản lý bảo vệ rừng: Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị chủ rừng chủ yếu tập trung vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng giai đoạn 1 và 2, đồng thời xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2021, trồng cây xanh đô thị, cây phân tán giai đoạn 2021-2025. Diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng được duy trì trên 74.250,63 ha cho 2.307 hộ và 8 tập thể. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không để xảy ra cháy rừng.

Khai thác lâm sản: Tổng số gỗ khai thác, tận thu, tỉa thưa ước 6 tháng đầu năm thực hiện được 7.500 m3, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Sản lượng củi khai thác ước đạt 600 ster.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hạt Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng trên địa bàn đã phát hiện lập biên bản xử lý 11 vụ vi phạm hành chính, giảm 05 vụ so với cùng kỳ 2020. Kết quả đã xử lý hành chính 11 vụ, tịch thu gỗ tròn 5,823m3, gỗ xẻ 3,424 m3, thu nộp ngân sách 114,75 triệu đồng tiền phạt.

4. Thủy sản

Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Di Linh trong 6 tháng đầu năm 2021 được duy trì trên diện tích 90 ha, với 780 cơ sở nuôi trồng. Quy mô của hộ nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu là nuôi trong các ao hồ vừa để lấy nước tưới cho cây cà phê, đồng thời thả cá để cải thiện đời sống và tăng nguồn thu nhập. Ngoài ra trên địa bàn huyện có 01 chi nhánh của Tổng công ty Thủy sản Việt nam nuôi cá tầm tại hồ Kala - Bảo Thuận với số lồng hiện có 180 lồng, thể tích 22.000 m3 và  30 hộ nuôi thủy sản lồng bè với 65 lồng nuôi, thể tích 10.880 m3. Dự ước sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 thu được 877 tấn cá các loại, tăng 2,45% so với cùng kỳ.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Tình hình sản xuất công nghiệp thành phần kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Di Linh trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất hầu hết các ngành đều tăng, góp phần quan trọng trong tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục xu hướng phát triển chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu toàn ngành.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước tính 6 tháng đầu năm 2021 đạt 91.990 triệu đồng, tăng 23,74% so với cùng kỳ. Cụ thể ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 90.090,2 triệu đồng, tăng 21,87% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước đạt 1.899,8 triệu đồng, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ (do lắp đặt mới pin sử dụng năng lượng mặt trời).

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2021, huyện Di Linh được bố trí kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ các nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn chương trình mục tiêu… là 135.299 triệu đồng trên tổng mức đầu tư là 641.587 triệu đồng. Ước tính 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện được 51.345 triệu đồng, đạt 37,95% kế hoạch, bằng 56,7% so với cùng kỳ; trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 19.452 triệu đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện là 31.893 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch là do các đơn vị chủ đầu tư chậm trễ trong việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục trong việc thanh toán các công trình chuyển tiếp đã hoàn thành và các công trình mới để thi công.

             III. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

Giá cả hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2021 tương đối bình ổn, hàng hóa lưu chuyển và doanh thu dịch vụ ổn định, không có hiện tượng găm hàng, đầu cơ chờ tăng giá trong dịp tết Nguyên đán cũng như trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được quan tâm thực hiện, ngành chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thị trường đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các hành vi lưu thông buôn bán hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH, TÍN DỤNG

Thu, chi ngân sách: Chi cục thuế cùng với các ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch thu ngân sách ngay từ đầu năm và tập trung chỉ đạo quyết liệt cho công tác thu ngân sách năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước dự ước 6 tháng đầu năm 2021 được 170,686 tỷ đồng, đạt 81,3% kế hoạch, tăng 60,2% so với cùng kỳ; trong đó thuế, phí được 110,1 tỷ đồng, đạt 91,7% kế hoạch, tăng 82,4% so cùng kỳ; thu từ nhà đất được 56,514 tỷ đồng, đạt 70,2% kế hoạch, tăng 33,3% so cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước 6 tháng đầu năm 2021 là 325,876 tỷ đồng, đạt 43,2% so với kế hoạch, bằng 81,3% so cùng kỳ.

Hoạt động tiền tệ và tín dụng: Hoạt động tín dụng ổn định, các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng tiếp tục tăng cường cho vay phát triển sản xuất, đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân. Ước doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2021 là 3.070,7 tỷ đồng, tăng 11,3% so cùng kỳ. Số dư nợ là 6.470,5 tỷ đồng, bằng 102,1% so với cùng kỳ năm 2020.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo:

Ngành giáo dục đã thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, chất lượng dạy và học, đảm bảo tiến độ chương trình năm học 2020-2021 theo khung thời gian năm học; tập trung triển khai các nhiệm vụ cho các trường học trên địa bàn huyện hoàn thành năm học 2020 - 2021 theo đúng quy định và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Hướng dẫn hoạt động hè cho học sinh các cấp học đảm bảo phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước. Năm 2020, huyện Di Linh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, xoá mù chữ mức độ 2. Trong 6 tháng đầu năm đã được Sở GD&ĐT tổ chức đánh giá ngoài để công nhận 05 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia của toàn huyện lên 58/76 trường công lập, tỷ lệ 76,3%.

2. Y tế

Trong 6 tháng đầu năm, ngành y tế huyện tăng cường các biện pháp quản lý chuyên môn, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên và có hiệu quả, tăng cường  tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh. Tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố thực hiện rà soát, nắm chắc những người đi về từ các tỉnh có dịch để thực hiện ngay các biện pháp quản lý, phòng chống dịch theo quy định. Huyện đã thành lập 02 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Gia Bắc và xã Đinh Trang Thượng; phân công Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ. Kích hoạt khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú-THCS huyện (gồm 140 giường) để tiếp nhận các trường hợp theo quy định. Đồng thời thành lập 04 Đoàn kiểm tra thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Hiện tại trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19.

3. Văn hóa - thông tin - thể thao

Hoạt động tuyên truyền - thông tin cổ động: Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự phối hợp của các ngành, trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm VHTT&TT huyện đã sản xuất 86 chương trình thời sự tổng hợp phát trên sóng Phát thanh về các chuyên mục phòng chống dịch Covid 19, phóng sự, bài phản ánh và gương Người tốt việc tốt; 10 chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện được 58 băng rôn, 714 m2 pano, 250 cờ phướn các loại, 42 lượt xe loa tuyên truyền cho các hoạt động: Đại hội Đảng toàn quốc; “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Tân Sửu năm 2021; ngày thành lập Đảng; ngày Quốc tế phụ nữ; ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 46 năm ngày giải phóng Di Linh; Giỗ tổ Hùng Vương; 46 năm giải phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất đất nước; ngày Quốc tế Lao động; tuyên truyền bầu cử đại biểu Ọuốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026…

Hoạt động Thể dục - Thể thao: Ngành văn hóa phối hợp với Huyện đoàn tổ chức giải bóng đá mini nam chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021). UBND huyện phối hợp với Sở văn hóa - TT&DL, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức thành công giải bóng đá nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2021. Tổ chức giải cờ tướng, giải Bóng đá nam 11 người và giải Việt dã Đại hội thể dục thể thao huyện Di Linh lần thứ V năm 2021. Tiếp tục duy trì các hoạt động thể dục thể thao và hoạt động của các câu lạc bộ như: CLB Thể hình; cầu lông, bóng bàn; các CLB Taekwom-do, võ cổ truyền, ...được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Tuy nhiên, để phòng chống dịch bệnh covid -19, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao đã tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện từ tháng 05 năm 2021.

4. Công tác an ninh, quốc phòng

Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm được giữ vững và ổn định, nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử. Công tác trực ban, trực chiến được tuân thủ theo quy định, đảm bảo an toàn. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 với 131 chiến sỹ lên đường nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng. Triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các địa bàn, đối tượng. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được chú trọng. Tính từ ngày 16/12/2020 đến ngày 07/6/2021, trên địa bàn huyện đã xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người, bị thương 01 người.

5. Thực hiện chính sách, an sinh xã hội và công tác giảm nghèo:

          Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch cho các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới (xã Sơn Điền và xã Gia Bắc), giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 16/18 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 19 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thành hồ sơ xã Đinh Lạc nông thôn mới nâng cao trình Hội đồng thẩm định của tỉnh.

Công tác bảo trợ xã hội: Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Lao động - TB&XH huyện đã tham mưu hỗ trợ đột xuất đối với 08 hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tia, hỏa hoạn với tổng số tiền là 135 triệu đồng; Thực hiện trợ cấp tết cho 4.400 đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền là 602 triệu đồng; Thực hiện hỗ trợ gạo cho 1.420 khẩu thuộc hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán 2021 với 21.300 kg gạo trị giá 332,2 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoà Nam, Hoà Bắc, Hoà trung, Liên Đầm với tổng số tiền và quà 20 triệu đồng.

Công tác chính sách người có công: Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động TB&XH đã tham mưu UBND huyện giải quyết chế độ cho các đối tượng được hưởng theo quy định. Thực hiện trợ cấp Tết đối với 2.809 người có công với tổng số tiền là 954,5 triệu đồng; tặng quà Chủ tịch nước và quà rộng rãi cho 1.550 đối tượng với số tiền là 288 triệu đồng.

            Công tác giảm nghèo: Thực hiện trợ cấp tết cho 1.040 hộ nghèo và 1.720 hộ cận nghèo với tổng số tiền là 1.506,3 triệu đồng; Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ tết cho người nghèo, cận nghèo, đảm bảo theo phương châm của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hướng dẫn các xã, thị trấn lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo và các thành viên trong hộ đề xuất tiêm vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt