Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của Văn phòng Thống kê huyện Đạ Huoai – Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên

              I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

- Thu hoạch vụ Đông Xuân: Tổng diện tích thu hoạch là 174,1 ha, giảm 23,42% so với cùng kỳ; trong đó, cây lúa đạt 30,2 ha, giảm 11,7%; năng suất đạt 43,50 tạ/ha, tăng 2,4%; sản lượng đạt 131,2 tấn, giảm 9,8% so với cùng kỳ. Cây bắp đạt 23,6 ha, tăng 8%; năng suất đạt 73 tạ/ha, tăng 3,8%; sản lượng đạt 172,3 tấn, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

- Gieo trồng vụ Hè Thu: Công tác xuống giống cây hàng năm vụ Hè - Thu được người sản xuất thực hiện đồng loạt đúng thời vụ. Hiện nay, đã xuống giống được 103,5 ha, giảm 12,1% so với cùng kỳ và bằng 83,5% kế hoạch; trong đó: lúa đạt 58 ha, bằng 84% kế hoạch; bắp đạt 20 ha, bằng 84,8% kế hoạch. Nhìn chung, diện tích cây hàng năm vụ Hè Thu đã được xuống giống phát triển tốt, các loại sâu bệnh gây hại đến cây trồng ít xảy ra. Hiện nay, người sản xuất đang tập trung theo dõi sâu bệnh gây hại và điều tiết nước cho cây trồng, đặc biệt là những khu vực xa nguồn nước thủy lợi.

- Cây lâu năm: Trong 6 tháng đầu năm 2021, người dân chủ yếu tập trung chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh trên các diện tích trồng; thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án truy suất nguồn gốc sầu riêng Đạ Huoai, xây dựng các chuỗi giá trị, kế hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ năm 2021 theo kế hoạch của tỉnh. Ước tổng diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện hiện có 14.156,7 ha, trong đó cây ăn quả 4.547,9 ha. Cụ thể, cây điều đạt 7.801,6 ha, sản lượng đạt 5.012,5 tấn, giảm 10,7% so với cùng kỳ; cây sầu riêng đạt 3.743,2 ha, sản lượng đạt 24.434,5 tấn, giảm 3,1%; cây chè đạt 511,7 ha, sản lượng ước đạt 840 tấn; cây dâu tằm đạt 247,5 ha, sản lượng đạt 4.560 tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

Trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh. Ngành nông nghiệp đã tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn vận động người chăn nuôi tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tính đến thời điểm hiện nay tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn được kiểm soát tốt.

 - Tổng đàn vật nuôi: đàn trâu có 96 con; đàn bò có 2.164 con; đàn heo có 19.850 con; đàn dê có 240 con; đàn gia cầm có 108 ngàn con.

 - Tình hình nuôi chim yến: Toàn huyện có tổng số 151 nhà yến, trong đó có 148 nhà yến đã hoạt động, 03 nhà yến đang xây dựng.

 - Tình hình nuôi kén tằm: có 03 xã (Đạ Tồn, Đạ Oai, Mađaguôi) duy trì tốt việc trồng dâu kết hợp nuôi tằm.

 3. Lâm nghiệp

             - Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện không để xảy ra tình trạng cháy rừng làm thiệt hại lâm sản của rừng trồng và rừng tự nhiên.   

             - Khối lượng củi khai thác: Sản lượng củi khai thác trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4.000 ster, giảm 20% so với cùng kỳ.

           - Diện tích giao khoán và bảo vệ rừng: Tổng diện tích rừng giao khoán bảo vệ đến thời điểm đầu tháng 6/2021 đạt 28.703,4 ha, tăng 23,2% so với cùng kỳ.

            - Tình trạng vi phạm lâm luật: Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 số vụ vi phạm lâm luật là 21 vụ, giảm 22,2% so với cùng kỳ.

              4. Thủy sản

            Ước tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đến đầu tháng 6/2021 đạt 49,5 ha, bằng với cùng kỳ; sản lượng đạt 58,5 tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

              II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 1. Công nghiệp

            - Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010, 6 tháng đầu năm 2021 đạt 295.587 triệu đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ và đạt 38,3% kế hoạch. Trong đó, thành phần kinh tế ngoài nhà nước đạt 93.489 triệu đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ.

            - Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế, 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 435.680 triệu đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ và đạt 38,9% kế hoạch. Trong đó, thành phần kinh tế ngoài nhà nước là 122.486 triệu đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ. 

              2. Đầu tư xây dựng cơ bản

            - Kế hoạch vốn đầu tư phát triển đã được phân bổ trong năm 2021 là 275,3 tỷ đồng, đầu tư cho 39 công trình (09 công trình chuyển tiếp và 29 công trình khởi công mới và 01 công trình chuẩn bị đầu tư). Khối lượng thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 119.016 tỷ đồng, tăng 50,3% so với cùng kỳ và đạt 43,2% kế hoạch. Trong 5 tháng đầu năm 2021 số vốn đã giải ngân là 104.935 tỷ đồng, đạt 38,12% kế hoạch.

              III. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 653.000 triệu đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Số lượt khách đến tham quan, du lịch trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8,5 ngàn lượt, giảm 38,3% so với cùng kỳ (do ảnh hưởng của dịch Covid – 19).

Doanh thu vận tải hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 11.356 triệu đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ và đạt 63,1% kế hoạch. Doanh thu vận tải hành khách trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 9.382 triệu đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ và đạt 63,4% kế hoạch.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 66.796 triệu đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ và đạt 63,1% kế hoạch. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 233.227 triệu đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ và đạt 65,4% dự toán.

- Tổng chi Ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 219.307 triệu đồng, tăng 18,8 % so với cùng kỳ và đạt 61,5% kế hoạch.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo:

Đến nay, toàn huyện có 27/30 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 90%. Trong đó, 17 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 96,4%; 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Hoàn thành chương trình học năm học 2020-2021: Số học sinh tiểu học hoàn thành nội dung chương trình các lớp học đạt tỉ lệ 98,81%, học sinh THCS lên lớp đạt tỷ lệ 95,6%, học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 100%.

2. Y tế:

Tình hình dịch Covid - 19: trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện có tổng số ca cách ly tập trung là 33 trường hợp (trong đó tại Đạ Huoai là 08 trường hợp; nơi khác là 25 trường hợp), cách ly tại cơ sở y tế là 02 trường hợp; cách ly tại nhà là 372 trường hợp, theo dõi sức khỏe tại nhà là 1.562 trường hợp. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Đạ Huoai không có ca dương tính với Sars-CoV-2.

Hoạt động phòng chống sốt rét: Trong 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện 2.869 xét nghiệm, không có trường hợp phát hiện ký sinh trùng sốt rét.

Hoạt động phòng chống sốt xuất huyết: Tổng số ca mắc bệnh 6 tháng đầu năm là 14 ca, tăng 08 ca so với cùng kỳ; không có trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng và không có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Bệnh Tay chân miệng: Tổng số ca mắc bệnh 6 tháng đầu năm là 17 ca, tăng 16 ca so với cùng kỳ.

Về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm: Trong 06 tháng đầu năm 2021 các ngành chuyên môn đã đi kiểm tra các cơ sở buôn bán, kinh doanh dịch vụ, qua kết quả kiểm tra trên địa bàn huyện không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.

3. Văn hóa – xã hội

Trong những tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan về công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ kỷ niệm 46 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và ngày Quốc tế lao động 01/5; hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức khai mạc Đại hội thể dục, thể thao để tiến tới Đại hội TD-TT huyện Đạ Huoai lần thứ VI năm 2021.

4. Tình hình trật tự, an toàn giao thông, cháy nổ

Về trật tự giao thông: Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 06 vụ TNGT, làm 05 người chết, 04 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm 01 vụ, giảm 01 người chết và tăng 02 người bị thương.

Về cháy nổ: Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện không để xảy ra tình trạng cháy nổ.

Tổ chức giao nhận quân năm 2021, trên địa bàn huyện có 62 công dân nhập ngũ (huyện Đội quản lý 55 công dân và Công an huyện quản lý 07 công dân), đạt 100% chỉ tiêu được giao.

5. Các vấn đề xã hội

5.1. Đời sống dân cư

Trong 06 tháng đầu năm 2021, tình hình đời sống dân cư trên địa bàn huyện ổn định; không để người dân ở khu vực nông thôn thiếu đói; đời sống cán bộ, công chức và người lao động vẫn duy trì. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid - 19 kéo dài nên tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn trong khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ và du lịch dẫn đến thu nhập của chủ doanh nghiệp và người lao động trong các đơn vị này giảm sút.

Công tác giảm nghèo: Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện có 09/43 hộ nghèo, cận nghèo cải thiện về chất lượng nhà ở.

Công tác thực hiện chính sách ưu đãi Người có công: Thực hiện quản lý và chi trợ cấp ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 cho 271 lượt đối tượng người có công với Cách mạng với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương.

Công tác bảo trợ xã hội: Trong 6 tháng đầu năm 2021, quản lý và chi trả trợ cấp cho các đối tượng với tổng kinh phí chi trả trợ cấp 2,4 tỷ đồng.

Công tác chăm sóc trẻ em: Trong 6 tháng đầu năm 2021, phối hợp với Làng trẻ SOS Đà Lạt trao học bổng cho 51 lượt trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền là 45,9 triệu đồng.

5.2. Môi trường

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn hướng dẫn công tác thu gom rác thải sinh hoạt, xây dựng bể chứa, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật vì môi trường” đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

5.3. Chương trình xây dựng nông thôn mới

Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện hoàn thành 08/09 tiêu chí huyện nông thôn mới.  

Xã nông thôn mới: có thêm xã Đoàn Kết và Đạ Ploa đạt chuẩn nông thôn mới, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

           Xã nông thôn mới nâng cao: Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 01 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (xã Hà Lâm).


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt