Tin tức - Sự kiện
Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân giai đoạn 2 - Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên 12 huyện, thành phố.
Ngày 01/7/2021, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân giai đoạn 2 - Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên 12 huyện, thành phố.

Hòa chung với không khí cả nước, hôm nay ngày 01/7/2021, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân giai đoạn 2 - Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên 12 huyện, thành phố.

         Để triển khai giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 14/KH-BCĐ, ngày 17/6/2021 yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp huyện, xã triển khai  lễ ra quân và điều tra thu thập thông tin tại địa bàn bắt đầu từ ngày 01/7/2021 và kết thúc chậm nhất vào ngày 30/7/2021.

        Cuộc Tống điều tra kinh tế giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành thu thập thông tin gần 71 ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và gần 700 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Để triển khai thu thập đủ số lượng, đúng tiến độ thời gian, nâng cao chất lượng theo Phương án và kế hoạch Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo các cấp cần thực hiện tốt nội dung sau:

       - Ban Chỉ đạo các cấp cần thực nghiêm túc, đúng phương án Tổng điều tra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những ngày đầu ra quân, tăng cường công tác tuyên truyền để thông tin về cuộc Tổng điều tra đến với mọi người dân để từ đó được sự ủng hộ của toàn xã hội, bên cạnh đó các cấp chính quyền địa phương cũng coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng thực hiện trong năm.

        - Giám sát viên và lực lượng điều tra viên phải thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong cuộc Tổng điều tra, thực hiện đúng phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp; tuân thủ quy trình và nghiệp vụ điều tra đảm bảo không bỏ sót, không trùng lặp đối tượng điều tra; đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

       Các điều tra viên kiểm tra thiết bị di động, phần mềm đã cài đặt; nghiêm túc, tự giác chấp hành những quy định trong quá trình thu thập thông tin đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và đảm bảo bí mật thông tin theo quy định của Luật Thống kê.

        Các giám sát viên hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh, những vướng mắc khó khăn kịp thời trong quá trình thực hiện điều tra tại địa bàn;

        - Các cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh cần tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc Tổng điều tra, phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, cung cấp đầy đủ thông tin và xem đây là trách nhiệm công dân với đất nước, góp phần  xây dựng đất nước, địa phương ngày một vững mạnh.

         - Công tác triển khai Tổng điều tra giai đoạn 2 trên địa bàn các địa phương trong tỉnh phải thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 của Trung ương và địa phương, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

         Sáng ngày 01/7/2021 toàn tỉnh 142/142 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố đã đồng loạt tổ chức lể ra quân và triển khai điều tra thu thập thông tin tại các cơ sở SXKD thuộc 380 địa bàn trong toàn tỉnh.

        Ngay sau lễ ra quân, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố đã chỉ đạo các điều tra viên xuống địa bàn thực hiện phỏng vấn thu thập thông tin tại các hộ điều tra, giám sát công tác phỏng vấn, ghi phiếu của điều tra viên, tổ chức họp rút kinh nghiệm để triển khai trong trong những ngày tới tốt hơn, thuận lợi hơn. 

Một số hình ảnh tại lễ ra quân

 

Lễ ra quân tại Phường 2- TP Bảo Lộc

 

 Tuyên truyền Tổng điều tra giai đoạn 2 tại TP Đà Lạt

 

 Lễ ra quân tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà

 

 Lễ ra quân tại TT Phước Cát 1, huyện Cát Tiên

 Các điều tra viên xuống địa bàn điều tra sau lễ ra quân

 

 Điều tra viên TP Đà Lạt (phường 4) điều tra tại hộ

 
  Điều tra viên TP Bảo Lộc (phường 2) điều tra tại hộ
 

 Điều tra viên huyện Lâm Hà (xã tân Hà) điều tra tại hộ

 
  Điều tra viên huyện Cát Tiên (TT Phước Cát 1)  điều tra tại hộ
 

Điều tra viên huyện Đạ Huoai (TT Ma Đa Guôi)  điều tra tại cơ sở tôn giáo

 
 
 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt