Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 6 năm 2021

         Chỉ s giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2021 tăng 0,31% so vi tháng trước, tăng 2,62% so vi cùng k và bình quân 6 tháng đầu năm 2021 tăng 1,61 % so vi cùng k năm trước. Nguyên nhân khiến CPI tháng này tăng là do giá c mt hàng lương thc, thc phm biến động; đặc bit là giá rau, c tăng mnh do nhu cu tiêu dùng tăng trong khi sn lượng st gim khi thi tiết bt li nên din tích rau canh tác ngoài tri b hư hi nhiu; nh hưởng dch Covid-19 bùng phát ln th 4 nhiu h nông dân hn chế xung ging vì lo ngi không bán được; giá xăng, du điu chnh tăng ngày 11/6/2021 và 26/6/2021 tác động tăng đến ch s giá nhóm giao thông; giá gas tăng 14.000 đồng/bình 12kg; giá du ha, vt liu xây dng tăng mnh; đồ ung và mt s mt hàng thiết yếu khác ti các siêu th, ca hàng hết chương trình khuyến mãi giá tăng tr lại.

         Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch v tiêu dùng có 06 nhóm tác động tăng CPI so vi tháng trước; trong đó, các nhóm có ch s giá tăng cao như: nhóm thiết b và đồ dùng gia đình tăng 0,86%; nhóm nhà , vt liu xây dng tăng 0,59%; nhóm giao thông tăng 0,5%; nhóm hàng ăn và dch v ăn ung tăng 0,39%. Ngược li, có 03 nhóm tác động gim CPI so vi tháng trước; ch s giá nhóm văn hóa, gii trí và du lch gim nhiu nht là 0,46%. Các nhóm còn li gm bưu chính vin thông và nhóm giáo dc n định so vi tháng trước.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt