Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2021

 

      Ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2021 tăng 0,23% so vi tháng trước, tăng 3,07% so vi cùng k, tăng 0,98% so vi tháng 12 năm trước; bình quân 5 tháng đầu năm 2021 tăng 1,41% so vi cùng k năm trước. Nguyên nhân CPI tháng này tăng do: Cui tháng 4, đầu tháng 5 rơi vào k ngh L, lượng du khách đến tnh Lâm Đồng tham quan, ngh dưỡng đông, nhu cu tiêu dùng các mt hàng lương thc, thc phm tăng, dch v ăn ung ngoài gia đình tăng; giá xăng, du điu chnh tăng ngày 27/4 và ngày 12/5/2021 tác động đến ch s giá nhóm giao thông; du ha, đin, nước, vt liu xây dng tăng; đồ ung và mt s mt hàng thiết yếu khác ti các siêu th, ca hàng hết chương trình khuyến mãi giá tăng tr li. Ngược li, có nhng yếu t khác tác động gim ch s giá chung như: Giá gas gim 19.000 đồng/bình 12kg; giá hoa gim do nh hưởng dch Covid-19 dn đến mc tiêu th ti ch đầu mi gim;

         Trong 11 nhóm hàng hóa và dch v tiêu dùng so vi tháng trước có 06 nhóm tác động tăng; trong đó có 02 nhóm có mc tăng tương đối: Nhóm đồ ung và thuc lá tăng 1,09%; nhóm hàng ăn và dch v ăn ung tăng 0,62%. Bên cnh đó, có 03 nhóm tác động gim; nhóm nhà và vt liu xây dng gim 0,02%; nhóm văn hóa, gii trí và du lch gim 0,19 %; nhóm bưu chính vin thông gim 0,72. Riêng nhóm giáo dc; thuc và dch v y tế n định so vi tháng trước.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt