Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2021

            Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2021

Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Tháng 5 năm 2021
% tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
%
101,93
+1,93
  - Khai khoáng
%
76,95
-23,05
  - CN chế biến, chế tạo
% 100,83 +0,83
  - Sản xuất và phân phối điện
% 104,87 +4,87
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải
% 99,25 -0,75
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý
Tỷ đồng 340,4 +38,15
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa
Tỷ đồng 3.199,6 +12,04
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác
Tỷ đồng 1.098,1 +0,36
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú
Nghìn lượt khách 128,9 -36,35
  -  Khách nội địa
Nghìn lượt khách 127,4 -36,51
  -  Khách quốc tế
Nghìn lượt khách 1,5 -18,66
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
Tỷ đồng 283,6 -1,71
7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 05 tháng năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước
% 101,41 +1,41
8. CPI tháng 5/2021 so tháng 4/2021
% 100,23 +0,23
9. Chỉ số giá vàng tháng 5/2021 so tháng 4/2021
% 101,07 +1,07
10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 5/2021 so tháng 4/2021
% 99,93 -0,07


 

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt