Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2021

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2021

Chỉ tiêu ĐVT Tháng 4 năm 2021 % tăng/giảm so cùng kỳ
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 116,10 +16,10
  - Khai khoáng " 101,68 +1,68
  - CN chế biến, chế tạo " 121,86 +21,86
  - Sản xuất và phân phối điện " 111,11 +11,11
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải " 107,76 +7,76
2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 207,4 +5,87
3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 3.184,5 +36,94
4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 1.564,6 +192,65
5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Ngàn lượt khách 362,0 +300,52
  -  Khách nội địa " 359,5 +307,30
  -  Khách quốc tế " 2,5 +17,92
6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 349,7 +78,33
7. CPI bình quân 04 tháng năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước  % 101,00 +1,00
8. CPI tháng 4/2021 so tháng 3/2021 " 99,92 -0,08
9. Chỉ số giá vàng tháng 4/2021 so tháng 3/2021 " 99,09 -0,91
10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 4/2021 so tháng 3/2021 " 100,15 +0,15

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt