Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 huyện Đam Rông
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2021 của Văn phòng Thống kê Đam Rông

          I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Sản xuất Nông nghiệp

a. Trồng trọt

- Tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2021, trên địa bàn huyện Đam Rông đã hoàn thành gieo trồng vụ Đông xuân được 950 ha, bằng 93,6% so với kế hoạch, giảm 10,6% so với cùng kỳ. Trong đó, lúa 735 ha, bằng 94,2% so với kế hoạch 89,3% so với cùng kỳ; ngô 93 ha bằng 103,3% KH và 108,1% so với cùng kỳ; cây tinh bột lấy củ 5 ha bằng 100% kế hoạch và tăng 50% so với cùng kỳ. Diện tích rau, đậu các loại 117 ha, bằng 83,6% KH và 77% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng, ước thu hoạch 9 ha ngô, 9 ha đậu và 30 ha rau các loại, năng suất cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

- Đối với cây lâu năm: chủ yếu là diện tích cà phê đã được tưới nước đợt 3 và tỉa cành, bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Tuy đã bước vào mùa khô, nhưng đã có một số cơn mưa, cùng với việc tận dụng mọi nguồn nước tưới nên không có hạn hán xảy ra.

- Về tình hình sâu bệnh và công tác thủy lợi: Tình hình sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng chưa xuất hiện nhiều. Đồng thời, làm tốt công tác thuỷ lợi để đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng; tuy nhiên, vẫn còn một số diện tích thiếu nước để làm đất gieo trồng tại một số xã như: Đạ Tông, Liêng Srônh được chuyển sang trồng rau màu khác.

b. Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn: đàn heo 5.899 con, bằng 54,3% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 173,91 nghìn con, bằng 140,5% so với cùng kỳ. Đàn trâu 155 con (- 8 con); đàn bò 5.746 con, giảm 1,8% so với cùng kỳ do xuất chuồng bán, giết thịt.

2. Sản xuất Lâm nghiệp - Thủy sản:

a. Lâm nghiệp: Quý I/2021, trên địa bàn không xảy ra vụ cháy rừng nào. Giao khoán QLBVR 38.699,12 ha cho các hộ nhận khoán và 03 đơn vị tập thể.

Lập biên bản 34 vụ vi phạm (+11 vụ so với cùng kỳ). Lâm sản tịch thu qua xử lý là 127,903 m3; thu nộp ngân sách 215,294 triệu đồng.

b. Thủy sản: Toàn huyện có 100 ha diện tích mặt nước ao, hồ nuôi, bằng 100% so với cùng kỳ. Chủ yếu là diện tích mặt nước chứa để tưới cây công nghiệp lâu năm tận dụng thả cá để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

- Theo giá thực tế, GTSXCN quý I/2021 ước đạt 97.505,9 triệu đồng, bằng 41,4% so với kế hoạch và 99,5% so với cùng kỳ; theo giá so sánh ước đạt 66.164,7 triệu đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ, đạt 36,8% so với kế hoạch.

- Hiện trên địa bàn huyện có 02 công trình Thủy điện Đắk Mê 1 và K'rông Nô 2-3 đã hòa lưới điện 35 KV; 01 công trình thủy điện SAR DEUNG 2, công suất 3,0 MW đang trong giai đoạn thi công; 01 cơ sở sản xuất điện mặt trời tại xã Liêng SRônh.

- Nhà máy nước hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân, hộ gia đình tại khu vực Trung tâm hành chính huyện. Có 01 nhà máy nước tư nhân, công suất phục vụ 04 thôn trung tâm xã Đạ RSal đã cơ bản hoàn thành.

III. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đến ngày 12/3/2021, kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2021 được phê duyệt 191.481 triệu đồng, thực hiện đầu tư tổng số 86 công trình, dự án. (Trong đó: vốn NSNN cấp tỉnh 143.400 triệu đồng/42 công trình, dự án; vốn NSNN cấp huyện 48.081 triệu đồng/44 công trình). Quý I/2021 đã khởi công thực hiện được 1.600 triệu đồng, bằng 0,84% kế hoạch năm 2021.

Đối với khu vực ngoài quốc doanh, GTSX ngành xây dựng đạt 56.842,5 triệu đồng, giảm 30,2% so với cùng kỳ. Giảm chủ yếu do một số doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng công trình nhà không để ở, kho bãi, cầu cống giảm 69,8%; hộ cá thể xây dựng và khối xã làm chủ đầu tư, nhân dân góp công xây dựng đường xá, cầu cống… giảm 28,9%.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh (nguồn từ Sở Kế hoạch đầu tư), huyện Đam Rông có 92 doanh nghiệp; kết quả rà soát trên địa bàn có 41 doanh nghiệp đang hoạt động. Việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế do gặp nhiều khó khăn về vốn, việc làm và ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, còn nhiều lúng túng trong việc tìm ra hướng đi, phát triển ngành nghề có thế mạnh sẵn có của địa phương.

V. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

1. Giao thông vận tải:

Doanh thu vận tải quý I/2021 ước đạt 40.640,8 triệu đồng, bằng 22,6% so với kế hoạch và tăng 2,8% so với cùng kỳ. Số lượng hành khách vận chuyển ước đạt 119,7 nghìn lượt người, tăng 3,6% so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hoá ước đạt 184,6 ngàn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Nhìn chung, ngành vận tải đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ đời sống sản xuất của nhân dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán.

2. Giá cả thị trường: Quý I/2021, giá cả thị trường nhìn chung ổn định, không có biến động lớn. Đặc biệt trong dịp Tết nhu cầu mua sắm tương đối nhộn nhịp: giá cả các mặt hàng hầu như tăng trong dịp Tết; giá một số mặt hàng thực phẩm chủ yếu như: thịt heo nạc 130.000 đ/kg, heo đùi 120.000 đ/kg, thịt bò 300.000 đồng/kg (không tăng so với cùng kỳ), thịt gà ta 105.000 đồng/kg (-5.000 đ/kg), thịt gà CN làm sẵn 70.000 đồng/kg, cá lóc 70.000 đồng/kg, cá diêu hồng 65.000 đồng/kg; nhóm hàng lương thực ổn định hoặc tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020, riêng giá cà phê nhân, tại thời điểm 10/3/2021, đã lên đến 32.000 đ/kg. Các mặt hàng bia, rượu, thuốc lá, bánh kẹo đều tăng nhẹ so với tháng trước và so với cùng kỳ. Vật tư nhiên liệu tại thời điểm 10/3/2021 có xu hướng tăng.

VI. TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2021 ước đạt 14.347,4 triệu đồng, bằng 35% so với kế hoạch năm 2021, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu là thu từ thuế, phí, nhà đất và biện pháp tài chính.

Tổng chi ngân sách địa phương quý I/2021 ước đạt 95.967 triệu đồng, bằng 22% so với kế hoạch năm 2021 và bằng 66,6% so với cùng kỳ.

Ước tính đến hết quý I/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 1.153.000 triệu đồng, huy động 190.000 triệu đồng.

VII. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Y tế: Ngành Y tế của huyện tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tăng cường các biện pháp thu dung điều trị nội trú, ngoại trú. Quý I/2021, tổng số lần khám bệnh 14.186 lượt, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Tổng số bệnh nhân điều trị 965 người; trong đó, điều trị nội trú 762 bệnh nhân. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh xuất huyết, chân-tay-miệng, đặc biệt là đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

2. Giáo Dục: Quý I/2021, Ngành Giáo dục đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học trên các mặt, toàn huyện có 37 trường và 1 Trung tâm, tăng 01 trường so với năm học trước. Trong đó: 10 trường Mầm non; 14 trường Tiểu học; 09 trường THCS; 4 trường THPT và 1 Trung tâm GDTX & Dạy nghề. Số học sinh trong toàn huyện là 16.195 học sinh (+ 669 học sinh so với cùng kỳ), trong đó bậc Mầm non 3.555 cháu, Tiểu học 6.857 HS, THCS 3.678, THPT 2.105 học sinh. Đến nay, đã tiến hành kiểm tra xong chất lượng, tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021; tiếp tục tổ chức ôn tập kiến thức, kiểm tra giữa học kỳ II.

3. Văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Quý I/2021, ngành Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao của huyện đã bám sát được chủ trương, nhiệm vụ của địa phương, hoạt động có nhiều khởi sắc. Các hoạt động đã tập trung vào việc tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước các cấp. In, dựng 344 m2 Pa nô; cắt dán 560 m băng rôn; 420 m2 phướn; treo trên 590 lượt cờ các loại; thực hiện 24 lượt xe loa tuyên truyền; 37 chương trình phát thanh tiếng phổ thông với 368 tin; 74 phóng sự; 25 chương trình phát thanh tiếng K’Ho với 202 tin - 50 phóng sự…

4. Thực hiện chính sách xã hội:

Quan tâm thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng TBXH, chính sách ưu đãi người có công. Tổng kinh phí trợ cấp Tết cho các đối tượng trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 là 5.700,6 triệu đồng.

Hoàn thành việc cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng thụ hưởng là 46.809 thẻ.

Đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 5,02%; quý I, vận động các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo, nhằm giảm 1,5 - 2% tỷ lệ hộ nghèo vào cuối năm 2021.

5. Chương trình xây dựng Nông thôn mới:

Đến nay, 03 xã đạt 19/19 tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới (Đạ R’Sal, Rô Men và Phi Liêng); 05 xã còn lại đạt từ 10 đến 15 tiêu chí trở lên.

6. Tình hình trật tự, an toàn giao thông: Tính từ đầu năm đến ngày 13/3 không xảy ra tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; công tác  tuần tra, xử phạt vi phạm giao thông được thường xuyên thực hiện.

7. Thiệt hại do thiên tai:

Quý I/2021, không có hạn hán, thiên tai xảy ra, các loại cây trồng hàng năm và lâu năm đều được chăm sóc tưới tiêu kịp thời.

8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường:

Trên địa bàn huyện không có cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hoạt động thu gom rác thải được duy trì thường xuyên. Không có cháy nổ xảy ra trên địa bàn huyện.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được củng cố và giữ vững, đời sống nhân dân tương đối ổn định và ngày càng được cải thiện.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt