Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 huyện Di Linh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2021 của Chi cục Thống kê huyện Di Linh

               I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Cây hàng năm: Vụ Đông xuân năm nay gieo trồng đúng tiến độ, toàn huyện đã gieo cấy được 1.123 ha lúa nước, đạt 100% kế hoạch, bằng diện tích lúa  cùng kỳ năm 2020. Cây rau trên địa bàn huyện được người dân gieo trồng với hình thức tự sản, tự tiêu, quy mô nhỏ lẻ trên tất cả các xã. Diện tích rau trong quý I gieo trồng được 246 ha, tăng 4,6% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 2.376 tấn, tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện được giữ ổn định, sau vụ thu hoạch 2020 các loại cây trồng đang được bà con nông dân tập trung vào chăm sóc. Trong quý 1 năm 2021, bà con tập trung cắt tỉa cành và tưới nước cho cây cà phê và cây lâu năm khác. Tính đến đầu tháng 3, diện tích cây lâu năm được tưới nước đợt 1 đạt 80%, đợt 2 đạt 40%, đợt 3 đạt 20%; diện tích cà phê được cắt tỉa cành khoảng 70% tổng diện tích.

Tình hình tái canh cây cà phê tiếp tục được UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng và các xã tiến hành cải tạo giống cho những diện tích cà phê già cỗi. Kế hoạch tái canh cà phê năm 2021 là 2.200 ha, trong đó trồng mới 700 ha và ghép cải tạo 1.500 ha.

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi quý 1 năm 2021 trên địa bàn huyện nhìn chung phát triển ổn định và có xu hướng tăng đàn so với cùng kỳ. Hiện đàn trâu có 904 con, tăng 11,19% so với cùng kỳ; đàn bò có 4.765 con, bằng 91,79% so với cùng kỳ (trong đó bò sữa có 927 con, bằng 101,09% so với cùng kỳ); đàn lợn có 27.590 con, tăng 65,21% so với cùng kỳ; đàn gia cầm có 1.889.680 con, tăng 27,88% so với cùng kỳ (trong đó đàn gà có 740.000 con, tăng 51,02% so với cùng kỳ).

Công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh được ngành chức năng triển khai thường xuyên, người dân có ý thức trong việc phòng và chống dịch bệnh nên dịch bệnh trên địa bàn huyện hiện đang được kiểm soát. Nhiệm vụ kiểm soát hoạt động giết mổ được duy trì thực hiện tại khu vực lò mổ tập trung, ngoài ra các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức kiểm soát giết mổ tại tất cả các xã trên toàn huyện.

3. Lâm nghiệp

Lâm sinh và công tác quản lý bảo vệ rừng: Trong quý I, các đơn vị chủ rừng chủ yếu tập trung vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng giai đoạn 1 và 2, đồng thời xây dựng kế hoạch trồng rừng tập trung cho năm 2021. Diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng được duy trì trên 74.250,63 ha cho 2.307 hộ và 7 tập thể.

Khai thác lâm sản: Ước quý I năm 2021 khai thác rừng trồng được 3.992 m3 gỗ, bằng 87,52% so với cùng kỳ.

Trong quý I năm 2021, Hạt Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng trên địa bàn đã kiểm tra phát hiện lập biên bản và xử lý 04 vụ vi phạm, tăng 01 vụ so vơi cùng kỳ. Cụ thể, khai thác rừng trái pháp luật 01 vụ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 02 vụ, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng 01 vụ. Kết quả đã xử lý hành chính 04 vụ, trong đó: số vụ có chủ 03 vụ/03 đối tượng, số vụ vắng chủ 01 vụ. Tang vật tịch thu gồm gỗ tròn 0,715 m3, gỗ xẻ 3,175 m3. Thu nộp ngân sách 50.000.000 đồng tiền phạt.

4. Thủy sản

Sản xuất thủy sản trên địa bàn huyện được duy trì ổn định trên diện tích nuôi trồng là 90 ha. Quy mô của hộ nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu là nuôi trong các ao hồ vừa để lấy nước tưới cho cây cà phê, đồng thời thả cá để cải thiện đời sống và tăng nguồn thu nhập. Hình thức nuôi theo phương thức quảng canh và quảng canh cải tiến nên năng suất thu hoạch không cao. Ngoài ra trên địa bàn huyện có 01 chi nhánh của Tổng công ty thủy sản Việt nam nuôi cá tầm tại hồ Kala - Bảo Thuận với số lồng hiện có 196 lồng, thể tích 22.000 m3 và 30 hộ nuôi thủy sản lồng bè với số lồng hiện có 40 lồng, thể tích 10.880 m3. Ước quý I năm 2021, sản lượng cá nuôi trồng thu được 1.016 tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là tăng sản lượng thủy sản lồng bè.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

             Tình hình sản xuất công nghiệp thành phần kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Di Linh trong quý I năm 2021 tiếp tục được giữ vững, hoạt động ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất hầu hết các ngành đều tăng, góp phần quan trọng trong tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục xu hướng phát triển chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu toàn ngành.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước tính quý I năm 2021 đạt 45.542,7 triệu đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 44.685,4 triệu đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước đạt 857,3 triệu đồng, tăng 276,9% so với cùng kỳ (tăng do lắp đặt mới pin sử dụng năng lượng mặt trời).

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

               Năm 2021, huyện Di Linh được bố trí kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ các nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn chương trình mục tiêu… là 116.623 triệu đồng trên tổng mức đầu tư là 516.044 triệu đồng. Ước tính quý I/2021, vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện được 25.230 triệu đồng, đạt 21,6% kế hoạch; trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 11.518 triệu đồng, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 13.712 triệu đồng. Các đơn vị chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để triển khai các công trình bố trí vốn khởi công năm 2021 và tranh thủ các tháng mùa khô để thi công. 

               III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - VÂN TẢI

Giá cả hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn huyện trong quý I năm 2021 tương đối bình ổn, hàng hóa lưu chuyển và doanh thu dịch vụ ổn định, không có hiện tượng găm hàng, đầu cơ chờ tăng giá trong dịp tết Nguyên đán. Ngành chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thị trường đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các hành vi lưu thông buôn bán hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

- Thu, chi ngân sách: Trong quý I năm 2021, Chi cục thuế cùng với các ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch thu và tập trung thu ngân sách vào các loại thuế môn bài, thu tồn đọng, thuế các loại... Tổng thu ngân sách nhà nước ước quý I năm 2021 được 67,905 tỷ đồng, đạt 32,3% kế hoạch, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước quý I năm 2021 là 166,876 tỷ đồng, bằng 75,3% so với cùng kỳ, đạt 22,1% so với kế hoạch. 

- Hoạt động tiền tệ và tín dụng: Hoạt động tín dụng ổn định, các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng tiếp tục tăng cường cho vay phát triển sản xuất, đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân. Ước doanh số cho vay trong quý I năm 2021 là 1.635,3 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ. Số dư nợ là 6.540,7 tỷ đồng, bằng 100,7% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo:

Ngành giáo dục đã thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, ổn định kỷ cương, nền nếp dạy học trước và sau tết Nguyên đán, triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, phòng chống tai nạn, đảm bảo an toàn cho học sinh. Công tác sơ kết học kỳ I đạt kết quả tốt, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức có hiệu quả cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp huyện, kết quả cuộc thi đã chọn ra 05 dự án dự thi cấp tỉnh và đã có 03 dự án được vào vòng chung kết dự thi tại Đà Lạt. Đồng thời đã tổ chức xong cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện cho các em học sinh; tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh. Hoàn thành công tác kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020.

2. Y tế

Ngành y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý chuyên môn, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện tốt, các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm thường trực cấp cứu, đầy đủ thuốc men, hóa chất, phương tiện phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch theo các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Huyện đã khởi động lại hoạt động của các Tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp về cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS huyện Di Linh với 140 giường. Duy trì hoạt động chốt chặn kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại xã Gia Bắc và xã Đinh Trang Thượng, tổ chức thực hiện khai báo y tế theo dõi sức khỏe, giám sát, điều tra truy vết các trường hợp đi về từ vùng dịch, lập danh sách những người từ địa phương khác đến địa bàn nghỉ tết thực hiện khai báo y tế, đến nay trên địa bàn chưa có trường hợp mắc bệnh Covid-19.

3. Văn hóa - thông tin - thể thao - xã hội

Hoạt động tuyên truyền - thông tin cổ động: Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự phối hợp của các ngành. Trong quý I năm 2021, Trung tâm VHTT&TT huyện đã sản xuất 35 chương trình thời sự tổng hợp phát trên sóng Phát thanh; trong đó có 9 chương trình phát thanh tiếng K’ho, 50 chuyên mục, phóng sự, bài phản ánh về phòng chống dịch Covid 19 và gương Người tốt việc tốt. Cộng tác với Đài phát thanh truyền hình tỉnh 02 chương trình phát thanh trên trang địa phương; Thực hiện được 28 băng rôn, 428 m2 pano, 160 cờ phướn các loại và 04 lượt xe loa tuyên truyền cho các hoạt động: tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc, tuyền truyền “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Tân Sửu năm 2021, tuyên truyền an toàn giao thông. 

Hoạt động Thể dục Thể thao: Ngành văn hóa phối hợp với Huyện đoàn tổ chức giải bóng đá mini nam chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 91 Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021). UBND huyện phối hợp với Sở văn hóa - TT&DL, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức thành công giải bóng đá nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2021. Tiếp tục duy trì các hoạt động thể dục thể thao dành cho học sinh và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ như: CLB Thể hình; cầu lông, bóng bàn; các CLB Taekwondo, võ cổ truyền, ...được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

4. Công tác an ninh, quốc phòng

Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định; việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, công tác tuần tra kiểm soát được triển khai thường xuyên. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các địa bàn, đối tượng. Nhìn chung tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Về tai nạn giao thông: Tính từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/3/2021 trên địa bàn huyện đã xảy ra 01 vụ TNGT, làm chết 01 người, bị thương 0 người; so với cùng kỳ năm trước số vụ TNGT không tăng không giảm (01/01); số người chết tăng 01 người (01/00), số người bị thương giảm 02 người (00/02).

5. Thực hiện chính sách, an sinh xã hội và công tác giảm nghèo:

Công tác bảo trợ xã hội: Trong quý I năm 2021 Phòng Lao động - TB&XH huyện đã tham mưu hỗ trợ đột xuất đối với 04 hộ gia đình gặp khó khăn do hỏa hoạn ở thị trấn Di Linh với tổng số tiền là 90 triệu đồng; Thực hiện trợ cấp tết cho 4.400 đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền là 602 triệu đồng; Thực hiện hỗ trợ gạo cho 1.420 khẩu thuộc hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán 2021 với 21.300 kg gạo trị giá 332,2 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoà Nam, Hoà Bắc, Hoà Trung, Liên Đầm với tổng số tiền và quà 20.000.000 đồng.

Công tác chính sách người có công: Trong quý I năm 2021 Phòng Lao động TB&XH đã tham mưu UBND huyện giải quyết chế độ mai táng phí đối với 01 đối tượng cựu chiến binh từ trần với kinh phí 29,8 triệu đồng và 01 thân nhân khi người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc từ trần với kinh phí 14,9 triệu đồng; Thực hiện chi trả trợ cấp Tết đối với 2.809 người có công với tổng số tiền là 954,5 triệu đồng; Tặng quà Chủ tịch nước và quà rộng rãi cho tổng số 1.550 đối tượng với số tiền là 288 triệu đồng.

Công tác giảm nghèo: Thực hiện trợ cấp tết cho 1.040 hộ nghèo và 1.720 hộ cận nghèo với tổng số tiền là 1.506,280 triệu đồng; Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ tết cho người nghèo, cận nghèo, đảm bảo theo phương châm của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt