Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2020 của Văn phòng Thống kê Đạ Huoai

               I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Cây hàng năm: Ước tính tổng diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân đến thời điểm trung tuần tháng 3 năm 2021 là 43,9 ha. Trong đó: cây lúa 10,5 ha, cây bắp 12 ha. Ước tính năng suất lúa đạt 43,5 tạ/ha, năng suất bắp đạt 73,0 tạ/ha. 

Cây lâu năm: Ước tính tổng diện tích cây lâu đến thời điểm đầu tháng 3/2021 là 14.170,3 ha, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Trong đó: cây ăn quả là 4.769,8 ha, tăng 14,27% so với cùng kỳ.

Hiện nay, người sản xuất đang tập trung chăm sóc trên các diện tích trồng mới và các diện tích nuôi hoa, quả non; đồng thời thu hoạch các sản phẩm như: hạt điều, quả sầu riêng, ...

2. Chăn nuôi

Trong quí I năm 2021, trên địa bàn huyện Đạ Huoai không xuất hiện các loại dịch bệnh lớn trên đàn gia súc, gia cầm; ước đàn trâu có 102 con; đàn bò có 2.081 con; đàn lợn có 17.518 con; đàn gia cầm có 135 ngàn con.

3. Lâm nghiệp

              Diện tích giao khoán và bảo vệ rừng: Ước diện tích giao khoán và bảo vệ rừng là 23.229,5 ha. Trong đó: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đạ Huoai 6.559,96 ha và Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai 15.430,38 ha

               Sản lượng củi khai thác: Sản lượng trong quý I năm 2021 là 900 ste, giảm 12,96% so với cùng kỳ.

               Tình trạng vi phạm lâm luật: Số vụ vi phạm lâm luật trong quý I năm 2021 là 15 vụ, tăng 10 vụ so với cùng kỳ.

               4. Thủy sản

            Ước tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Đạ Huoai trong quý I năm 2021 là 49,5 ha tương đương với cùng kỳ.

               II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

             Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 trong quý I năm 2021 ước đạt 146.690 triệu đồng, tăng 1,80% so với cùng kỳ. Trong đó: Thành phần kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 100.702 triệu đồng, tăng 1,82% so với cùng kỳ.

             Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế trong quý I năm 2021 ước đạt 223.701 triệu đồng, tăng 2,40% so với cùng kỳ. Trong đó: Thành phần kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 163.897 triệu đồng, tăng 2,60% so với cùng kỳ.

               2. Đầu tư xây dựng cơ bản

               Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn huyện được giao đến thời điểm cuối tháng 02/2021 là 181.318 triệu đồng.

               Nguồn vốn ngân sách tập trung xây dựng cơ bản trong quý I năm 2021 ước đạt 16.258 triệu đồng, giảm 1,48% so với cùng kỳ.

               III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - VÂN TẢI

Tổng giá trị xuất khẩu trong quý I năm 2021 ước đạt 2.620 ngàn USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch trong quý I năm 2021 ước đạt 411 triệu đồng, giảm 44,16% so với cùng kỳ. Trong thời gian gần đây do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn ra rất phức tạp ảnh không nhỏ đến ngành du lịch trên cả nước nói chung và huyện Đạ Huoai nói riêng.

Doanh thu vận tải hàng hóa trong quý I năm 2021 ước đạt 5.734 triệu đồng, giảm 1,14% so với cùng kỳ.

Doanh thu vận tải hành khách trong quý I năm 2021 ước đạt 5.242 triệu đồng, tăng 3,39% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách nhà nước trong quý I năm 2021 trên địa bàn huyện ước đạt 33,3 tỷ đồng, tăng 14,84% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách địa phương trong quý I năm 2021 trên địa bàn huyện ước đạt 159,2 tỷ đồng, tăng 19,57% so với cùng kỳ; tổng chi Ngân sách địa phương trong quý I năm 2021 trên địa bàn huyện ước đạt 121,4 tỷ đồng, tăng 28,68% so với cùng kỳ.

Tổng doanh số cho vay trên địa bàn huyện trong quý I năm 2021 ước đạt 307,7 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ trên địa bàn huyện trong quý I năm 2021 ước đạt 227,0 tỷ đồng; tổng doanh số dư nợ trên địa bàn huyện ước đạt 1.120 tỷ đồng.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo:

Hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 30 trường, trong đó 28 trường trực thuộc huyện, 02 trường THPT trực thuộc Sở GDĐT với 306 lớp, trong đó ngoài công lập 07 nhóm lớp (tăng 09 lớp so với năm học 2019-2020). Tổng số học sinh toàn huyện có 8.901 học sinh và tổng số giáo viên trên địa bàn huyện là 518 giáo viên.

2. Y tế:

Trong quý I năm 2021, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, trong tháng có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt cùng với đồng thuận vào cuộc của người dân nên dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ. Tính đến nay, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp mắc bệnh Covid-19.

3. Văn hóa – thông tin – thể thao – xã hội

Hoạt động thư viện: Tổng số sách hiện có 14.013 bản. Số thẻ cấp mới: 09 thẻ; Lượt bạn đọc: 461 lượt; Số lượt sử dụng Internet: 23 lượt; Thư viện cấp xã: 03 thư viện.

Hoạt động thể dục, thể thao: Tổ chức giải Việt dã truyền thống 26/3 trong đoàn viên thanh niên huyện Đạ Huoai lần thứ XII/2021 với 96 vận động viên tham gia.

Trong Quý I năm 2021, quản lý và chi trả trợ cấp cho 1.090 đối tượng với tổng kinh phí chi trả trợ cấp 1.223.235.000 đồng. Trợ giúp xã hội đột xuất cho 115 hộ gia đình (317 khẩu) có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại các xã, thị trấn.

4. Công tác an ninh, quốc phòng

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhìn chung được giữ vững và ổn định.

Về tai nạn giao thông: Trong quý I năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 04 vụ TNGT, làm 03 người chết, 04 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020 thì trong 03 tháng đầu năm 2021 số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện tăng 01 vụ, tăng 01 người chết và tăng 01 người bị thương.

              Tổ chức giao nhận quân năm 2021, trên địa bàn huyện có 62 công dân nhập ngủ, đạt 100% chỉ tiêu được giao.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt