Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 huyện Cát Tiên
(Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2021 của Văn phòng Thống kê Cát Tiên)

               I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

- Cây hàng năm: Tổng diện tích gieo trồng đạt 4.968,5 ha, bằng 98,41% kế hoạch và bằng 97,46% so với cùng kỳ. Trong đó: Cây lúa gieo trồng 3.983 ha, bằng 97,89% so với cùng kỳ; năng suất ước 66,6 tạ/ha, sản lượng ước đạt 25.013 tấn, đạt 91,48% so với cùng kỳ. Cây ngô gieo trồng 392 ha, bằng 84,67% kế hoạch và bằng 92,24% so với cùng kỳ; năng suất thu hoạch ước 71,7 tạ/ha, sản lượng đạt 2.809 tấn, bằng 93,35% so với cùng kỳ. Cây rau các loại đạt 283,5 ha, tăng 1,61% so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 155,4 tạ/ha; sản lượng ước đạt 4.405,59 tấn, tăng 11,99% so với cùng kỳ. Cây đậu các loại đạt 70 ha, bằng 97,9% so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 7,4 tạ/ha; sản lượng đạt 51,8 tấn, bằng 97,9% so với cùng kỳ. Cây dược liệu (Diệp Hạ Châu) đạt 2 ha, bằng 27,4% so với cùng kỳ; năng suất đạt 34 tạ/ha; sản lượng đạt 6,8 tấn, bằng 27,8% so với cùng kỳ. Cây hàng năm khác  chủ yếu là cỏ thức ăn gia súc đạt 100 ha, bằng 62,03% so với cùng kỳ.

- Cây ăn quả: diện tích đạt 822,7 ha, tăng 13,87%  so với cùng kỳ. Trong đó: sầu riêng đạt 198,5 ha, tăng 79,82% so với cùng kỳ; chôm chôm đạt 131,49 ha, bằng 66,31%; mít đạt 87,9 ha, tăng 4,7 lần; xoài đạt 28,9 ha, bằng 80,28%; chuối đạt 69 ha, tăng 6,89%; bưởi đạt 65,7 ha, tăng 39,91% so với cùng kỳ.

- Diện tích cây công nghiệp lâu năm: Cây điều đạt 6.791,7 ha, bằng 97,01% so với cùng kỳ; hồ tiêu đạt 47,1 ha, bằng 66,67%; cà phê đạt 538,6 ha, tăng 12,07%; cao su đạt 146,3 ha, bằng 95%; cây dâu đạt 174 ha, đạt 81,96% so với cùng kỳ; cây ca cao đạt 13,7 ha, bằng 49,64% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

Tổng số trâu hiện có 689 con, bằng 92,98% so với cùng kỳ. Đàn bò có 8.908 con, bằng 98,98%. Đàn heo có 12.155 con, tăng 24,66% so với cùng kỳ. Tổng số gia cầm 204,67 ngàn con, bằng 82,29% so với cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm đạt 893 ngàn quả, tăng 6,06% so với cùng kỳ. 

Tình hình phát triển chăn nuôi trên địa bàn ổn định, trong 03 tháng đầu năm 2021 không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.  Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm luôn được quan tâm thường xuyên: Trong quí I huyện đã tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại trên 9 xã, thị trấn, vệ sinh chuồng trại và các khu vực chăn nuôi tập trung, chợ kinh doanh mua, bán, giết mổ gia súc, gia cầm trước và sau dịp tết Nguyên Đán năm 2021. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch động vật được duy trì thường xuyên theo quy định, do vậy trên địa bàn huyện trong quí 1 không xảy ra dịch bệnh lớn.

3. Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng được chăm sóc 1.181,8 ha, tăng 5,53% so với cùng kỳ. Diện tích rừng được giao khoán, bảo vệ 24.946,6 ha, thuộc Chương trình dịch vụ môi trường rừng; trong đó: Vườn Quốc gia (rừng đặc dụng) 22.832,878 ha; rừng sản xuất 2.270,37 ha.

Ước sản lượng gỗ rừng trồng khai thác trong quí I/2021 đạt 7.800 m3, tăng 4% so với cùng kỳ. Sản lượng củi ước đạt 14.420 ste, đạt 96,13% so với cùng kỳ.

               4. Thủy sản

Diện tích ao nuôi cá có 202,27 ha, bằng 99,11% so với cùng kỳ; tổng số lồng bè nuôi 54 lồng, với thể tích nuôi 6.916 m3. Sản lượng nuôi thủy sản ước đạt 225 tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ, sản lượng nuôi chủ yếu là cá các loại, sản lượng thủy sản nuôi tăng do năng suất nuôi tăng, hộ chăn nuôi đã chú trọng đầu tư, thâm canh, cộng với sự chọn lựa loại giống phù hợp với địa phương.

Về khai thác thủy sản nội địa: Sản lượng khai thác nội địa ước tính trong quí I ước đạt 15,5 tấn, chủ yếu cá các loại. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án phát triển thủy sản; khai thác diện tích mặt nước để kết hợp phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển mở rộng các mô hình nuôi trồng thuỷ sản có giá trị kinh tế cao như cá lồng bè, nuôi lươn không bùn.

               II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp trong quí I/2021 đạt 73.865 triệu đồng, tăng 5,06% so với cùng kỳ; theo giá so sánh 2010 đạt 46.706 triệu đồng, tăng 4,85% so với cùng kỳ. Nhìn chung ngành sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong quý I/2021 đều tăng so với cùng kỳ, chủ yếu là do vào thời điểm thu hoạch điều nên nhu cầu của người dân tăng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít cơ sở hoạt động mang tính chất cầm chừng, nguyên nhân là do quy mô còn nhỏ lẻ, chưa đa dạng hóa sản phẩm, chưa có sự liên kết, hợp tác phát triển, công nghệ còn lạc hậu, thiếu vốn, sức cạnh tranh yếu..., lao động một số ngành còn khan hiếm, thiếu nguyên liệu đầu vào, giá cả thị trường không ổn định nên ảnh hưởng tới việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp trên địa bàn.        

              2. Đầu tư xây dựng cơ bản

              Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn huyện trong quý I/2021 là 198.086 triệu đồng với 108 danh mục công trình. Trong đó: chuyển tiếp là 150.680 triệu đồng (38 lượt danh mục công trình); đầu tư mới là 47.406 triệu đồng (70 lượt danh mục công trình). Ước giá trị giải ngân thanh toán và tạm ứng là 55.747 triệu đồng, đạt 28,14% kế hoạch vốn. Thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư theo quy định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 03 công trình, tổng giá trị quyết toán là 4.072 triệu đồng, ước phê duyệt quyết toán vốn công trình hoàn thành đến hết quý I/2021 là 10 công trình.

               III. VẬN TẢI

Trong quý I/2021 khối lượng vận chuyển hàng hóa đường bộ trên địa bàn ước đạt 123.220 tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 13.717 triệu đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.    

Khối lượng vận chuyển hành khách đường bộ trên địa bàn ước đạt 118.770 lượt hành khách, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 19.841 triệu, tăng 5,6% so với cùng kỳ.     

Khối lượng vận chuyển hành khách đường sông trên địa bàn ước đạt 14.420 lượt hành khách, giảm 22,2% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 65,6 triệu đồng, giảm 22,3% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đến 31/3/2021 là 9.412 triệu đồng, đạt 26,59% kế hoạch và tăng 13,75% so với cùng kỳ. Trong đó: Thuế quản lý thu 8.562 triệu đồng, đạt 26,84% kế hoạch và tăng 14,34% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương đến 31/3/2021 ước đạt 96.650 triệu đồng, đạt 24,06% kế hoạch; bằng 93,27% so với cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng: Các ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tín dụng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Cát Tiên tính đến ngày 28/02/2021 đã huy động vốn đạt 444,7 tỷ đồng, dư nợ 653 tỷ đồng. Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện dư nợ uỷ thác đến ngày 28/02/2021 là 262,5 tỷ đồng.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo:

Trong quý I/2021 ngành giáo dục thực hiện sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021; triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021; chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn, tham các hội thi cấp tỉnh. Hội thi khoa học kỹ thuật (05 đề tài tham dự thi; đạt 03 giải 3, 02 giải khuyến khích); hội thi thể dục thể thao (22 học sinh tham gia, đạt 01 giải vàng, 03 giải đồng); hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên tổng phụ trách đội giỏi.

Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường theo hướng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2; chỉ đạo các trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2021 tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thành hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

2. Y tế

Trong 3 tháng đầu năm 2021, ghi nhận 07 ca sốt xuất huyết, 01 ca tay chân miệng, các bệnh nhân được phát hiện, điều trị kịp thời. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 19 suất quà với tổng số tiền 9.500.000 đồng cho các bệnh nhân điều trị nội trú trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung các giải pháp để nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế (đến ngày 28/2/2021) là 27.213 người, đạt tỷ lệ 76,18%.

3. Văn hóa – thông tin – thể thao

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các hoạt động của địa phương: Lễ giao nhận quân năm 2021; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020, phát động phong trào năm 2021. Năm 2020, toàn huyện có 95,7% gia đình văn hóa,  59/59 thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 100% xã duy trì đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; thị trấn Cát Tiên đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tiếp tục triển khai Đề án phát triển du lịch huyện Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện tốt công tác phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên, Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức giới thiệu, đón tiếp khách tham quan du lịch tại huyện; trong 3 tháng đầu năm, tổng lượng khách du dịch đến địa phương là 1.190 lượt người, trong đó: đến Khu di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Cát Tiên 790 lượt khách; đến khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến khu VI Cát Tiên 400 lượt khách.

4. Công tác an ninh, quốc phòng

Triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2021. Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng quân sự địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong đợt cao điểm, lễ Tết; tình hình quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Tổ chức đón 41 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 được thực hiện nghiêm túc, giao quân đạt chỉ tiêu cấp trên giao (63 tân binh, trong đó: tham gia nghĩa vụ quân sự 55 tân binh, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân 08 tân binh).

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Trong 3 tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 03 vụ, 19 đối tượng, gồm: 02 vụ đánh bạc, 15 đối tượng; 01 vụ trộm cắp tài sản 04 đối tượng. Thiệt hại về tài sản khoảng 10.500.000 đồng, không có thiệt hại về người. So với cùng kỳ năm 2020, tội phạm về TTXH giảm 02 vụ, tăng 09 đối tượng.

Tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát phòng ngừa tai nạn giao thông; trong 3 tháng đầu năm tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông; ngành chức năng đã phát hiện và lập biên bản 127 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử phạt số tiền 303,8 triệu đồng (trong đó, xử phạt 20 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, số tiền 289 triệu đồng).

5. Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội

Qua rà soát, đầu năm năm 2021, toàn huyện có 81 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,8%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số 32 hộ, tỷ lệ 1,56%; hộ cận nghèo 119 hộ, tỷ lệ 1,18%, trong đó hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 41 hộ, tỷ lệ 2%.

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021; trong đó phấn đấu năm 2021, hộ nghèo giảm từ 0,8% xuống còn 0,45% (giảm 0,35%), tương ứng với 35 hộ thoát nghèo, trong đó: tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 1,56% xuống còn 0,78% (giảm 0,78%), tương ứng với 16 hộ thoát nghèo; Hộ cận nghèo giảm từ 1,18% xuống còn 0,79% (giảm 0,39%), tương ứng với 39 hộ thoát cận nghèo, trong đó: tỷ lệ hộ cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2% xuống còn 0,68% (giảm 1,32%), tương ứng với 15 hộ thoát cận nghèo. Đến nay, có 36 hộ đăng ký thoát nghèo, đạt 102,86% kế hoạch và 45 hộ đăng ký thoát cận nghèo, đạt 115,38% kế hoạch.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt