Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 3 năm 2021
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2021 giảm 0,13% so với tháng trước, tăng 1,25% so với cùng kỳ. Bình quân 03 tháng đầu năm 2021 tăng 0,36% so với cùng kỳ.

         Ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2021 gim 0,13% so vi tháng trước, tăng 1,25% so vi cùng k. Bình quân 03 tháng đầu năm 2021 tăng 0,36% so vi cùng k.

          Trong 11 nhóm hàng hóa và dch v tiêu dùng, so vi tháng trước c th có: 06 nhóm tác động tăng CPI, trong đó nhóm có mc tăng cao như nhóm giao thông tăng 1,42%, nhóm đồ ung và thuc lá tăng 0,46%; 02 nhóm tác động gim gm nhóm hàng ăn và dch v ăn ung gim 0,98%, nhóm may mc, mũ nón, giày dép gim 0,05%; 03 nhóm còn li n định so vi tháng trước. Sau tết Nguyên đán giá nhiu mt hàng lương thc, thc phm; vé dch v vn chuyn hành khách và mt s dch v khác đã gim tr li sau khi tăng trong dp Tết. Bên cnh đó, giá xăng, du chu tác động tăng ca đợt điu chnh giá ngày 25/02 và ngày 12/3/2021 ca liên B Tài chính Công thương; giá gas tăng 5.000 đồng/bình 12kg; giá đồ ung và mt s mt hàng thiết yếu khác ti các siêu th, ca hàng đã hết chương trình khuyến mãi và tăng tr li. 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt