Tin tức - Sự kiện
Lâm Đồng triển khai công tác Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra hành chính năm 2021
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên phạm vi cả nước

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về  tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên phạm vi cả nước.

Từ ngày 24/02 đến ngày 26/02/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phương án và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban BCĐ Tổng điều tra tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên trong BCĐ Tổng điều tra cấp tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, thành phố và Tổ Thường trực cấp tỉnh, cấp huyện.

         Tổng điều tra Kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn nhằm cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô tổng sản phẩm nội địa (GDP), cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của mỗi địa phương. Kết quả của cuộc điều tra này cũng sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe nội dung các văn bản liên quan đến cuộc Tổng điều tra như Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ Nội vụ về điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Kế hoạch triển khai Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; dự thảo Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp vào Kế hoạch triển khai công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh năm 2021, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; các cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra đến các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh để cuộc Tổng điều tra diễn ra một cách thuận lợi, đạt hiệu quả cao và hoàn thành đúng kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông Phan Văn Đa nhấn mạnh các đơn vị chủ trì (Cục Thống kê và Sở Nội vụ) cần hoàn thiện phân công công việc trong Ban Chỉ đạo các cấp; phân công trách nhiệm  Tổ Thường trực, công tác tuyên truyền và công văn chỉ đạo của UBND tỉnh. Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh bám sát phương án của Trung ương tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho Ban Chỉ đạo các cấp, Tổ Thường trực, giám sát viên và điều tra viên; đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng sự chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh trong suốt quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra;…

 

Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế tỉnh chủ trì hội nghị

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt