Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2021

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2021

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 02 năm 2021

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107,40

+7,40

  - Khai khoáng

"

95,60

-4,40

  - CN chế biến, chế tạo

"

101,76

+1,76

  - Sản xuất và phân phối điện

"

116,57

+16,57

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

106,15

+6,15

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

80,7

-3,92

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

3.575,9

+11,65

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1.390,1

-6,64

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

260,9

-26,47

  -  Khách nội địa

"

256,3

-21,00

  -  Khách quốc tế

"

4,6

-84,68

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

319,6

-2,66

7. CPI bình quân 02 tháng năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước 

%

99,91

-0,09

8. CPI tháng 02/2021 so tháng 01/2021

"

101,26

+1,26

9. Chỉ số giá vàng tháng 02/2021 so tháng 01/2021

"

101,03

+1,03

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 02/2021 so tháng 01/2021

"

99,70

-0,30

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt