Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2021

 

          Chỉ s giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2021 tăng 1,26% so vi tháng trước, tăng 0,84% so vi cùng k, tăng 0,97% so vi tháng 12 năm trước; bình quân 02 tháng đầu năm 2021 gim 0,09% so vi cùng k năm trước. Nguyên nhân ch yếu tác động làm tăng ch s CPI tháng này là giá đin sinh hot hết chương trình h tr gim giá cho các khách hàng s dng đin b nh hưởng ca dch covid-19 đợt 2; ngoài ra, mt s nhóm mt hàng khác như nhóm lương thc, thc phm tăng giá do tháng này rơi vào tết Nguyên đán, nhu cu người dân tăng cao; giá xăng, du chu tác động tăng ca đợt điu chnh giá ngày 26/01/2021; dch v giao thông công cng tăng do các đơn v vn ti hành khách tăng phí ph thu giá vé tết t 40-60%; giá gas tăng 18.000 đồng/bình 12kg t đầu tháng.

          Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch v tiêu dùng so vi tháng trước có 06 nhóm tác động tăng; trong đó có 02 nhóm có mc tăng cao: Nhóm nhà và vt liu xây dng tăng 4,71%; nhóm giao thông tăng 1,41%; có 01 nhóm tác động gim là nhóm văn hóa, gii trí và du lch gim 0,06% và 04 nhóm còn li n định so vi tháng trước.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt