Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Huoai

 

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Ước tổng diện tích gieo trồng cả năm 2020 là 14.579,7 ha, đạt 99,2% KH và giảm 2,9% so với cùng kỳ. Trong đó: cây lương thực 219,7 ha, đạt 79,0% KH và giảm 21,4 % so với cùng kỳ; cây thực phẩm 64,3 ha, đạt 94,2% KH và giảm 9% so với cùng kỳ; cây công nghiệp ngắn ngày 19,0 ha, đạt 74,5% KH và giảm 25,5% so với cùng kỳ; cây công nghiệp dài ngày 9.400,5 ha, đạt 97,7% KH và giảm 9% so với cùng kỳ.

1.1. Cây hàng năm

+ Thu hoạch vụ Mùa: Ước tổng diện tích đã được thu hoạch là 195,5 ha, giảm 18,9% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lúa: Diện tích thu hoạch 65,5 ha, giảm 19,6% so với cùng kỳ. Năng suất đạt 44,0 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so với cùng kỳ. Sản lượng đạt 287,9 tấn, giảm 19,5% so với cùng kỳ.

- Cây bắp:  Diện tích thu hoạch 8,6 ha, giảm 44,9% so với cùng kỳ. Năng suất đạt 67,4 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha so với cùng kỳ. Sản lượng đạt 58,0 tấn, giảm 43,7% so với cùng kỳ.

+ Sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021: Ước tổng diện tích đã được gieo trồng là 173,4 ha, đạt 91,1% KH và giảm 11% so với cùng kỳ.

1.2. Cây lâu năm

Trong năm 2020, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên các diện tích cây lâu năm tiếp tục triển khai theo kế hoạch đề ra và đã được người sản xuất đồng tình hưởng ứng, thực hiện. Công tác theo dõi, dự báo diễn biến thời tiết, tình hình sâu bệnh gây hại đã được các ngành liên quan và người dân hết sức quan tâm để kịp thời ứng phó.

Tổng diện tích cây lâu năm hiện có 14.170,34 ha. Trong đó, tổng diện tích được chuyển đổi trồng mới trong năm ước 532,0 ha, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn được duy trì ổn định; bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát.

- Dự tính năm 2020 đàn trâu đạt 108 con, tăng 63,6% so với cùng kỳ; đàn bò 2.369 con, tăng 11,5% so với cùng kỳ; đàn heo 19.137 con, tăng 13,9% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 170 ngàn con, giảm 0,5% so với cùng kỳ.

- Công tác tiêu độc khử trùng cũng như công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Đã triển khai 09 đợt tiêm phòng văcxin và 04 đợt vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

3. Lâm nghiệp

Trong năm 2020 công tác QLBVR được chú trọng, đã phát hiện 50 vụ vi phạm, tăng 17 vụ so với cùng kỳ; 02 vụ lấn chiếm đất rừng, tất cả đã được xử lý và xử phạt vi phạm hành chính.

- Diện tích Giao khoán QLBVR là 23.299 ha, phối hợp chi trả tiền DVMTR cho các đơn vị chủ rừng với số tiền trên 9,5 tỷ đồng. Ước tổng diện tích trồng rừng tập trung năm 2020 là 30 ha, giảm 45,5% so với cùng kỳ. Tổng số cây phân tán đã được trồng là 1,5 ngàn cây, giảm 3,45 ngàn cây so với cùng kỳ. Ước tổng diện tích rừng trồng được chăm sóc trong năm là 135 ha.

4. Thuỷ sản

Trong năm 2020, tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện tương đối thuận lợi về thời tiết, các loại dịch bệnh lớn ít xảy ra. Dự tính năm 2020 sản lượng thủy sản toàn huyện ước đạt 102 tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 1. Công nghiệp

Trong những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số cơ sở sản xuất chế biến hạt điều, giỏ thủ công mỹ nghệ, may mặc trên địa bàn gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ hàng hoá. Tuy nhiên, những tháng cuối năm đã có tín hiệu tích cực, giá trị sản xuất tiếp tục tăng so với cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 dự ước năm 2020 đạt 751.510 triệu đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Thành phần kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 543.983 đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế tính chung 12 tháng năm 2020 ước đạt 1.103.668 triệu đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó: Thành phần kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 823.912 triệu đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

         2. Đầu tư xây dựng

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý năm 2020 là 205,2 tỷ đồng, đầu tư cho 46 công trình, trong đó có 17 công trình chuyển tiếp và 29 công trình khởi công mới.

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 212.150 triệu đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Nguồn vốn ngân sách tập trung xây dựng cơ bản năm 2020 ước đạt 173.802 triệu đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VẬN TẢI

1. Thương mại

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ năm 2020 ước đạt 1.200 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

2. Du lịch

Doanh thu du lịch năm 2020 ước đạt 1.165 triệu đồng, giảm 22,0% so với cùng kỳ. 

Doanh thu thương mại – du lịch giảm hơn so với cùng kỳ, nguyên nhân là do ảnh hưởng dịch Covid-19, doanh thu một số ngành dịch vụ ăn uống, lưu trú, thương nghiệp, du lịch… doanh thu thấp.

          3. Vận tải

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hoạt động vận tải hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

- Doanh thu vận tải hàng hóa năm 2020 ước đạt 17.662 triệu đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ.

- Doanh thu vận tải hành khách năm 2020 ước đạt 23.486 triệu đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH, NGÂN HÀNG

           1. Tài Chính

          Tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm 2020 ước thực hiện 99,4 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. Tổng thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý ước thực hiện 74,8 tỷ đồng, đạt 96% dự toán, giảm 17% so với cùng kỳ.

        Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 507 tỷ đồng, đạt 142% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ.

         Tổng chi Ngân sách địa phương ước thực hiện 489 tỷ đồng, đạt 137% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ.

           2. Ngân hàng

Trong năm 2020, tổng doanh số cho vay ước đạt 1.134,7 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ ước đạt 866,8 tỷ đồng; tổng doanh số dư nợ ước đạt 1.050 tỷ đồng.

V. VĂN HÓA, XÃ HỘI

1. Giáo dục

Trong năm toàn huyện có 9.143 học sinh, đạt 99,9% kế hoạch. Trong năm học 2020 – 2021, đã triển khai chương trình đổi mới sách giáo khoa lớp 01.

Tính đến nay toàn huyện có 26/30 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 86,6% kế hoạch.

Công tác dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp: Đã tổ chức được 12 lớp dạy nghề phổ thông, với 280 học sinh tham gia học các nghề tin học, điện dân dụng, nấu ăn.

2. Y tế

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát.

Công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tốt; trong năm có 55,6 ngàn lượt khám bệnh với 25,9 ngàn ngày điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 82%.

Ước đến ngày 31/12/2020 tỷ lệ bảo hiểm y tế ước đạt 91,2%.

3. Hoạt động văn hóa, thể thao

Trong năm 2020, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện; thu hút trên 6.000 lượt người đến xem, cổ vũ. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; …

Trung tâm Văn hoá, TT&TT đã thực hiện 45 bản tin truyền hình, 104 chương trình thời sự và ca nhạc phục vụ đến mọi tầng lớp nhân dân; phát sóng 44 lượt các nội dung về phòng chống dịch Covid-19.

4. Công tác dạy nghề, thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Trong năm đã mở được 08 lớp nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp với 208 học viên; phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức Hội chợ việc làm giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai tại Trung tâm VH,TT&TT huyện…

Đến cuối năm 2020, toàn huyện còn khoảng 78 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,8%, giảm 12,3% so năm 2019. Trong đó, hộ cận nghèo giảm 46% so năm 2019.

5. Công tác an ninh - quốc phòng

- Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhìn chung được giữ vững và ổn định. Trong năm xảy ra 02 vụ hỏa hoạn; 18 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt giữ 05 vụ, 05 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

- Về tai nạn giao thông: Năm 2020 trên địa bàn huyện xảy ra 12 vụ TNGT, làm 10 người chết, 06 người bị thương.

- Về công tác quân sự ở địa phương: Công tác huấn luyện được duy trì thường xuyên, tập trung cao điểm sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt