Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 huyện Cát Tiên
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Cát Tiên

 

I. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Là huyện nằm ở phía Nam tỉnh Lâm Đồng, Cát Tiên thuận lợi cho phát triển cây lúa vì vậy huyện đã tăng cường đầu tư, nghiên cứu ứng dụng các mô hình trồng lúa theo tiêu chuẩn VietGap, xây dựng thương hiệu “Lúa – Gạo Cát Tiên“, sản xuất lúa giống ... Bên cạnh đó cây rau đậu, dược liệu, cây lâu năm cũng được quan tâm phát triển. Tình hình sản xuất một số cây trồng trong năm 2020 như sau:

- Cây lúa: Tổng diện tích gieo trồng 9.629,1 ha, tăng 6,47% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa Đông xuân 4.417,5 ha, tăng 10,15%; lúa Hè thu 3.609,6 ha, tăng 4,68%; vụ Mùa 1.602 ha, tăng 1,04% so với cùng kỳ. Năng suất lúa bình quân chung cả năm ước 61 tạ/ha, đạt 97,84% so với cùng kỳ. Sản lượng ước đạt 58.095,79 tấn, tăng 1,58% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do diện tích gieo trồng tăng.

- Cây ngô: Diện tích 813,6 ha, bằng 85,51% so với cùng kỳ. Vụ Đông xuân 308,1 ha, bằng 69,75%; vụ Hè thu 373 ha, bằng 98,21% và vụ Mùa 132,5 ha, tăng 1,92% so với cùng kỳ. Năng suất ngô bình quân cả năm đạt 71,44 tạ/ha, bằng 98,99% so với cùng kỳ. Sản lượng cả năm ước đạt 5.804,7 tấn, bằng 84,11% so với cùng kỳ 2019.

- Khoai lang: Diện tích 181,43 ha, đạt 70,23%; ước năng suất đạt 154,5 tạ/ha, tăng 0,11%; sản lượng đạt 2.801,75 tấn, bằng 71,95% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do chuyển đổi sang cây trồng khác.

- Rau các loại: Diện tích 629,42 ha, bằng 94,2% so với cùng kỳ. Ước năng suất đạt 145 tạ/ha, tăng 7,36% so với cùng kỳ. Sản lượng rau các loại 9.040,09 tấn, bằng 95,42% so với cùng kỳ.

- Đậu các loại: So với cùng kỳ, diện tích gieo trồng trong năm 124,28 ha, bằng 72,51%; năng suất đạt 9,6 tạ/ha, bằng 96,48%; sản lượng 115,78 tấn, bằng 69,34% so với cùng kỳ.

- Diện tích cây ăn quả hiện có 808,39 ha, bằng 90,71%; diện tích cho sản phẩm 491,92 ha, bằng 71,38%; năng suất đạt 92,23 tạ/ha, bằng 93,58% và sản lượng đạt 4.536,98 tấn, bằng 66,3% so với cùng kỳ.

- Diện tích cây cà phê 546,5 ha, tăng 1,46% so với cùng kỳ, diện tích tăng chủ yếu do trồng mới, chuyển đổi giống cây trồng từ đất điều chuyển sang, nhằm thâm canh tăng năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn. Diện tích cho sản phẩm 366 ha, tăng 5,56% so với cùng kỳ. Ước năng suất 25,2 tạ/ha, tăng 0,4%; sản lượng đạt 922,3 tấn, tăng 5,98 % so với cùng kỳ.

- Diện tích cây điều 6.768,55 ha, bằng 99,66% so với cùng kỳ; diện tích cho sản phẩm 6.149,38 ha, tăng 7,49% so với cùng kỳ. Năng suất 3,8 tạ/ha, tăng 18,75%; sản lượng đạt 2.336,8 tấn, tăng 27,64% so với cùng kỳ. Năng suất tuy đã tăng so với cùng kỳ nhưng còn thấp nhiều so với mức bình quân của nhiều năm về trước do ảnh hưởng của dịch bệnh thán thư, bọ xít muỗi của những năm trước để lại.

2. Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện năm 2020 không thuận lợi, giá bán một số sản phẩm chăn nuôi trên thị trường giảm, đặc biệt đối với thịt bò hơi luôn ở mức thấp.

- Tổng đàn trâu có 741 con, bằng 98,02% so với cùng kỳ; thịt trâu xuất chuồng 147 tấn, bằng 97,87% so với cùng kỳ.

- Tổng đàn bò tăng khá, hiện có 10.175 con, tăng 17,47% so với cùng kỳ; thịt bò hơi xuất chuồng đạt 1.236,69 tấn, bằng  99,21% so với cùng kỳ.

- Đàn lợn 10.240 con, tăng 84,37% so với cùng kỳ, đàn lợn tăng mạnh do trong năm 2019 huyện Cát Tiên chịu ảnh hưởng dịch tả lợn Châu phi và đến năm 2020 do kiểm soát tốt dịch bệnh nên người dân đã tái đàn trở lại; sản lượng lợn thịt hơi xuất chuồng 2.301,12 tấn, bằng 85,48% so với cùng kỳ.

- Tổng đàn gia cầm 263,672 ngàn con, tăng 0,48%; sản lượng thịt gà xuất chuồng cả năm đạt 906,93 tấn, tăng 11,92% so với cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp:

Năm 2020, tổng diện tích trồng rừng tập trung đạt 122,5 ha, bằng 90,74% so với cùng kỳ. Rừng trồng mới chủ yếu là keo nguyên liệu giấy, thuộc rừng sản xuất. Diện tích rừng trồng được chăm sóc 1.240,3 ha, tăng 11,36% so với cùng kỳ. Diện tích được giao khoán, bảo vệ 24.946,63 ha, tăng 0,37% so với cùng kỳ.

            Gỗ khai thác ước đạt 11.165 m3, bằng 97,41% so với cùng kỳ; chủ yếu gỗ khai thác từ rừng trồng, trong đó gỗ nguyên liệu giấy 5.235 m3, bằng 96,59% so với cùng kỳ.

Sản lượng củi khai thác năm 2020 ước 23.414 ster, bằng 98,37% so với cùng kỳ; lượng củi khai thác chủ yếu từ rừng trồng.

4. Thủy sản:

 Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong năm đạt 202,27 ha, bằng 100% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi tập trung chủ yếu tại thị trấn Cát Tiên và các xã Gia Viễn, Nam Ninh…  Phương thức nuôi thủy sản chủ yếu là quảng canh và quảng canh cải tiến. Sản lượng thủy sản ước năm 1.280,01 tấn, tăng 1,03% so với cùng kỳ.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Ước GTSX công nghiệp theo giá so sánh năm 2020 đạt 217.039 triệu đồng, tăng 6,62% so với cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo 200.114 triệu, tăng 6,78%; công nghiệp SX, phân phối điện 5.480 triệu đồng, tăng 6,29%; cung cấp nước 905 triệu đồng, tăng 7,22% so với cùng kỳ.

GTSX công nghiệp theo giá hiện hành ước thực hiện 325.485 triệu đồng, tăng 7,34% so với cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo 300.206 triệu đồng, tăng 11,24%; công nghiệp SX, phân phối điện 8.433 triệu, tăng 10,77%; cung cấp nước 1.285 triệu đồng, tăng 9,14% so với cùng kỳ.

Năm 2020 là năm có dịch Covid-19, tuy nhiên đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện không bị ảnh hưởng nhiều, sản phẩm công nghiệp chủ yếu của địa phương là hàng thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm và chế biến hạt điều ...

2. Đầu tư xây dựng:

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trong năm 2020 đạt 292.074,6 triệu đồng/216 dự án/công trình, trong đó: chuyển tiếp 190.875,9 triệu đồng/83 dự án/công trình; đầu tư mới 101.198,7 triệu đồng/133 dự án/công trình. Giá trị giải ngân thanh toán và tạm ứng ước đến 31/12/2020 là 279.211,1 triệu đồng, đạt 95,60% kế hoạch vốn.

III. THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

Trong năm Bến xe trung tâm huyện đi vào hoạt động; chợ nông thôn được quan tâm đầu tư, ... đến nay 9/9 xã, thị trấn có chợ; chú trọng phát triển các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ; hệ thống thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông; ngân hàng; dịch vụ khám chữa bệnh tiếp tục phát triển.

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển dịch vụ du lịch huyện Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Ước năm 2020, huyện Cát Tiên đón khoảng 8.500 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu; trong đó, Khu di tích Khảo cổ Cát Tiên 5.700 lượt, Khu di tích căn cứ Kháng chiến Khu VI - Cát Tiên 2.800 lượt khách du lịch tham quan.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH, NGÂN HÀNG

Tổng thu ngân sách nhà nước 37.918 triệu đồng, đạt 136,10% kế hoạch tỉnh, đạt 119,22% kế hoạch huyện. Tổng thu ngân sách địa phương 492.254 triệu đồng, đạt 126,47% kế hoạch tỉnh, đạt 125,20% kế hoạch huyện và tăng 7,88% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương ước đến 31/12/2020 là 487.608 triệu đồng, đạt 125,28% kế hoạch tỉnh, đạt 124,02% kế hoạch huyện và tăng 11,17% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA, XÃ HỘI

1. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,51% xuống còn 0,8% (tỷ lệ giảm 0,71%), đạt 107,58% kế hoạch năm.

Giải quyết việc làm mới 1.491 lao động, đạt 76,46% kế hoạch; có 09 lao động tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Đài Loan.

2. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong năm 2020, công tác y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quan tâm, chú trọng. Công tác phòng chống dịch bệnh khác trên người được thực hiện thường xuyên.

3. Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch năm 2019-2020; tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học; triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021...

Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2. Năm 2020 có thêm 02 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 33/37 trường. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020.

4. Văn hóa, thông tin, thể thao

Tuyên truyền công tác chuẩn bị, việc tổ chức và kết quả Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong năm huyện đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng, các hội thi, hội diễn văn nghệ và hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ, tết, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đăng cai giải Võ thuật cổ truyền trẻ tỉnh Lâm Đồng năm 2020 tại huyện.

Tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020; hướng dẫn đăng ký, bình xét, công nhận “Gia đình văn hóa; thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; phối hợp triển khai xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu.

5. Quốc phòng - an ninh

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, thực hiện các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, tiếp tục triển khai đề án lắp đặt camera an ninh; duy trì tốt an ninh nông thôn, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ các cấp.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt