Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 thành phố Đà Lạt
Trích từ báo cáo Kinh tế - xã hội năm 2020 của Chi cục Thống kê thành phố Đà Lạt

 

          1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

a. Trồng trọt: Cây hàng năm gieo trồng ước cả năm 2020 đạt 12.244,19 ha, bằng 99,98% so với cùng kỳ. Rau các loại gieo trồng 7.220,2 ha, tăng 0,29%; sản lượng đạt 241.913,81 tấn, tăng 1,72% so với cùng kỳ. Đậu các loại gieo trồng 50,94 ha, bằng 99,76% so với cùng kỳ. Hoa các loại trồng 4.686,13 ha, bằng 99,50%, chủ yếu là các loại hoa cúc, cẩm chướng, hoa lay ơn, hoa hồng, hoa ly, cát tường. Cây hàng năm khác 286,88 ha, bằng 99,79% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm ước đạt là 6.274,99 ha, bằng 99,9% so với cùng kỳ. Giá cà phê năm 2020 khá thấp, dao động từ 10 đến 12 ngàn đồng/kg cà phê tươi, trong khi chi phí đầu vào khá cao.

Cây chè với diện tích 237,16 ha, sản lượng ước đạt 2.224,81 tấn, bằng 99,95% so với cùng kỳ. Cây cà phê với diện tích 5.157,49 ha, bằng năm trước; hiện tại cà phê đang trong giai đoạn thu hoạch, diện tích cà phê catimo chiếm tỷ trọng khá lớn là 86%. Cây ăn quả ước đạt 861,74 ha, bằng 99,95%; trong đó hồng ăn trái chiếm tỷ trọng chủ yếu với 341,01 ha, bằng 99,68% so với cùng kỳ, những năm gần đây cây hồng ăn trái giá cả thấp, giá hồng tại vườn dao động từ 12.000-18.000đ/kg. Cây lâu năm khác 18,60 ha.

Chăn nuôi: Công tác phòng ngừa dịch bệnh được đặt lên hàng đầu. Giá heo hơi hiện đã giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức khá cao bình quân 72.000 đến 80.000đồng/kg.

Tổng đàn heo 5.922 con, bằng 94,19% so với cùng kỳ; trâu bò 1.335 con; gia cầm ước đạt 197,4 nghìn con, trong đó: đàn gà 159,31 nghìn con, bằng 94,93% so với cùng kỳ, giá trứng gà công nghiệp tại các cơ sở chăn nuôi từ 24.000-29.000 đồng/kg giá có tăng so tháng trước.

b. Lâm nghiệp

Lâm sinh: Ngành Lâm nghiệp thường xuyên tuần tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý rừng thực hiện tốt các phương án bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, kiểm tra khai thác lâm sản, khoáng sản và lấn chiếm đất rừng trái phép. Tuyên truyền, vận động 419 hộ nhận khoán và 93 nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của nhà nước trong công tác bảo vệ rừng.

Số doanh nghiệp thuê đất lâm nghiệp, thuê rừng là 93 doanh nghiệp để đầu tư dự án với tổng diện tích là 4.654,4 ha. Các đơn vị chủ rừng đã thực hiện việc giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích là 15.080,69 ha cho 397 hộ, 02 tổ chức và 10 doanh nghiệp ngoài nhà nước từ nguồn chi trả dịch vmôi trường rừng.

Từ đầu mùa khô đến nay, trên địa thành phố đã xảy ra 07 đám cháy nhỏ, cháy lại thảm cỏ dưới tán rừng với diện tích khoảng 05ha; trong đó có 01 vụ cháy rừng xảy ra tại tiểu khu 157B, phường 4 xảy ra cháy rừng với diện tích là 0,44 ha rừng trồng thông ba lá năm thứ 4.

Tình hình vi phạm lâm luật: Trong năm đã phát hiện 85 vụ. Bao gồm: Phá rừng trái pháp luật 63 vụ và vi phạm khác 22 vụ. Xử lý hành chính 75 vụ, thu nộp ngân sách 643,48 triệu đồng.

c. Thủy sản

Tổng diện tích thủy sản năm 2020 đạt 20,39 ha, tăng 0,25%; sản lượng thủy sản ước đạt 58,74 tấn, tăng 0,93% so với cùng kỳ, phần lớn diện tích và sản lượng thủy sản tập trung ở xã Tà Nung. Tình hình khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, hồ chứa nước chủ yếu phục vụ cho tưới tiêu là chính, tận dụng nuôi cá và một số cơ sở phục vụ dịch vụ câu cá theo giờ.

2. Công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp cá thể năm 2020 ước đạt 322,1 tỷ đồng (giá hiện hành) bằng 94% và đạt 198,3 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 91% so với năm 2019. Một số ngành chính như sau:

- Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền sản xuất công nghiệp của thành phố, chiếm 99,7%. Cả năm ước đạt 321,3 tỷ đồng (giá hiện hành) bằng 94% và 197,8 tỷ đồng (giá so sánh 2010) bằng 91% so với năm 2019. Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn trong ngành chế biến, chế tạo như: Chế biến thực phẩm ước đạt 17,4 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 10,4% và đạt 11,8 tỷ đồng (giá so sánh 2010) tăng 6,5%; sản xuất đồ uống ước đạt 67,5 triệu đồng (giá hiện hành), tăng 9,7%; đạt 50,4 triệu đồng (giá so sánh 2010) tăng 5,1% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất trang phục ước đạt 6,9 tỷ đồng (giá hiện hành) tăng 4,8% và đạt 3,2 tỷ đồng (giá so sánh 2010) tăng 0,3% so với cùng kỳ.  Ngành sản xuất đồ mộc gia dụng giá trị sản xuất tháng 12 ước đạt 4,4 tỷ đồng (giá hiện hành) tăng 7,1% và đạt 2,4 tỷ đồng (giá so sánh 2010) tăng 1,8% do lượng đơn đặt hàng cuối năm đã bắt đầu tăng lên tuy nhiên lượng tiêu thụ vẫn chưa cao.

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt giá trị sản xuất ước đạt 70 triệu đồng (giá hiện hành), tăng 6,1% và đạt 43,7 triệu đồng (giá so sánh 2010) tăng 1,1% do các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, cà phê giải khát hoạt động nhưng lượng khách và lượng tiêu thụ chưa cao như trước nên lượng sản xuất nước đá giảm đáng kể; sản xuất nước đá chiếm 0,23%.

3. Xây dựng

Năm 2020, tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện ước đạt 409,40 tỷ đồng, đạt 98,02 % kế hoạch năm; trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 205,12 tỷ đồng, đạt 96,2 % kế hoạch năm; ngân sách thành phố 204,28 tỷ đồng, đạt 99,92% kế hoạch năm. Tiến độ thi công đến cuối tháng 12 năm 2020 như sau:

- Khu dân cư Phạm Hồng Thái: Tổng mức đầu tư 75,52 tỷ đồng; năm 2020 kế hoạch vốn 6,0 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện đến tháng 12 ước đạt 5,938 tỷ đồng, đạt 98,97 % KH năm.

- Khu Quy hoạch chỉnh trang quanh Hồ Xuân Hương: Tổng mức đầu tư: 83,63 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2020 là 28 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện đến tháng 12 ước đạt 26 tỷ đồng, đạt 92,9% KH năm.

- XD CSHT khu QH 5B (Nguyên Tử Lực): Tổng mức đầu tư là 399 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2020 là 35 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện đến tháng 12 năm 2020 ước 35 tỷ đồng, đạt 100% KH năm.

- Công trình nâng cấp đường Đan Kia tổng mức đầu tư 173,746 tỷ đồng, kế hoạch năm 2020 phân bổ 65 tỷ đồng. Dự tính đến cuối tháng 12 công trình đạt 60 tỷ đồng, đạt 92,3% kế hoạch 2020.

4. Thương mại

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: Ước đạt 18.147,21 tỷ đồng, tăng 2,63% cùng kỳ; trong đó bán lẻ 11.329,80 tỷ đồng, tăng 1,91% so với cùng kỳ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6.817,41 tỷ đồng và tăng 3,85% so với cùng kỳ.

Tình hình khách đăng ký lưu trú: Năm 2020 ước đạt 2.832.580 lượt khách đăng ký lưu trú, bằng 62,36% so năm trước. Gồm: 85.889 lượt khách nước ngoài, bằng 35,91% năm trước. 2.746.691 lượt khách trong nước, bằng 63,83% năm trước

5. Vận tải

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona vẫn còn diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động về vận chuyển hành khách trong và ngoài tỉnh.

Năm 2020 doanh thu ước đạt 1.081,61 tỷ đồng, bằng 88,61% so cùng kỳ; trong đó, kinh tế tư nhân 820,35 tỷ đồng, chiếm 75,84%, bằng 88,19% cùng kỳ; kinh tế cá thể đạt 258,57 tỷ đồng, chiếm 23,90%, bằng 89,94% so cùng kỳ và kinh tế tập thể đạt 2,69 tỷ đồng, chiếm 0,002% và bằng 91,19% so cùng kỳ.

- Vận tải hành khách: Khối lượng vận chuyển ước đạt 6.449,83 ngàn hành khách, bằng 95,42% so với cùng kỳ; luân chuyển 650,23 hành khách.km, bằng 93,65% so với  cùng kỳ và doanh thu đạt 678,71 tỷ đồng bằng 86,06% so với cùng kỳ.

- Vận tải hàng hóa: Sản lượng vận chuyển ước đạt 483,47 ngàn tấn, bằng  88,79% cùng kỳ; Luân chuyển 153,40 triệu tấn.km, bằng 94,24% cùng kỳ và doanh thu đạt 218,14 tỷ đồng, bằng 88,42% so cùng kỳ.

6. Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước năm 2020 đạt 1.352.634 triệu đồng, tăng 3,24% so với cùng kỳ và đạt 92,84% so kế hoạch; trong đó: thuế phí, lệ phí: 711.850 triệu đồng, bằng 85,98% cùng kỳ và đạt 76,71% so kế hoạch cả năm; các khoản thu về nhà đất: 606.642 triệu đồng, tăng 35,32% so với cùng kỳ và 22,80% so với kế hoạch năm và thu khác 34.142 triệu đồng, tăng 0,71% so với cùng kỳ và đạt 97,55% so kế hoạch năm.

 Tổng chi ngân sách Năm 2020 ước đạt 855.474 triệu đồng, bằng 97,64% so với cùng kỳ và 91,84% so kế hoạch năm./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt