Tin tức - Sự kiện
Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức các Hội nghị công bố Quyết định thành lập 5 Chi cục Thống kê khu vực

Từ ngày 05/01/2021 đến ngày 07/01/2021 Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức các Hội nghị công bố Quyết định thành lập Chi cục Thống kê khu vực.

Hội nghị được tổ chức tại các huyện, thành phố nơi đặt trụ sở làm việc của Chi cục Thống kê khu vực.

Tại Hội nghị Ban tổ chức đã công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc  thành lập Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, bao gồm:

1.     Chi cục Thống kê khu vực Đức Trọng - Đơn Dương

2.     Chi cục Thống kê khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm

3.     Chi cục Thống kê khu vực Đà Lạt - Lạc Dương

4.     Chi cục Thống kê khu vực Lâm Hà - Đam Rông

5.     Chi cục Thống kê khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh - Cát Tiên

            Riêng Chi cục Thống kê huyện Di Linh vẫn giữ nguyên, không sáp nhập.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

            Như vậy từ 12 Chi cục Thống kê huyện, thành phố thuộc Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đã được sắp xếp, sáp nhập thành 05 Chi cục Thống kê khu vực và 01 Chi cục Thống kê huyện.

Ban tổ chức cũng đã công bố các quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng các Chi cục Thống kê khu vực để điều hành hoạt động ngay sau khi thành lập.

Ông Nguyễn Công Thạnh, Q.Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đã nêu lên sự cần thiết của việc sáp nhập các Chi cục Thống kê huyện để thành lập Chi cục Thống kê khu vực nhằm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa  XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Công Thạnh cũng đã giao trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực mới được điều động, bổ nhiệm phát huy khả năng, kinh nghiệm và tích cực học hỏi, nghiên cứu để thực hiện tốt trọng trách được giao, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ công tác thống kê tại điạ phương.

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố nơi đặt trụ sở của Chi cục Thống kê khu vực đã có phát biểu tại Hội nghị và ghi nhận sự đóng góp tích cực của Chi cục Thống kê các huyện, thành phố trong thời gian qua trong việc phục sự lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương, đồng thời cũng khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Chi cục Thống kê khu vực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, vừa thực hiện tốt chương trình công tác do Cục Thống kê giao, vừa đáp ứng được nhu cầu thông tin của lãnh đạo địa phương.

Một số hình ảnh:

 

 

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt