Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng năm 2020

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng năm 2020

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2020

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010

%

102.01

+2,01

  - Khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

"

104.38

+4,38

  - Khu vực công nghiệp-xây dựng

"

101.86

+1,86

      + Trong đó: Công nghiệp

"

97.08

-2,92

  - Khu vực dịch vụ

"

99.02

-0,92

  - Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

"

110.00

+10,00

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

100.19

+0,19

  - Khai khoáng

"

98.39

-1,61

  - CN chế biến, chế tạo

"

104.75

+4,75

  - Sản xuất và phân phối điện

"

94.20

-5,80

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

106.74

+6,74

3. Vốn đầu tư thực hiện

Tỷ đồng

25,795.0

+9,74

4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

41,492.4

+2,91

5. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

16,264.1

-10,94

6. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

3,615.8

-25,11

  -  Khách nội địa

"

3,508.5

-22,24

  -  Khách quốc tế

"

107.3

-55,57

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

3,772.9

-11,04

8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2020 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

103.44

+3,44

9. CPI tháng 12/2020 so tháng 11/2020

%

100.06

+0,06

10. Chỉ số giá vàng tháng 12/2020 so tháng 11/2020

%

97.97

-2,03

11. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 12/2020 so tháng 11/2020

%

99.83

-0,17


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt