Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2020

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2020

  

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 11 năm 2020

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

101,91

+1,91

  - Khai khoáng

"

136,14

+36,14

  - CN chế biến, chế tạo

"

102,68

+2,68

  - Sản xuất và phân phối điện

"

98,45

-1,55

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107,29

+7,29

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

447,8

+56,69

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

4.250,5

+11,38

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1.668,7

+9,48

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

455,5

+11,71

  -  Khách nội địa

"

452,3

+19,91

  -  Khách quốc tế

"

3,2

-89,71

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

347,8

-3,17

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng năm 2020 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

103,70

+3,70

8. CPI tháng 11/2020 so tháng 10/2020

"

100,44

+0,44

9. Chỉ số giá vàng tháng 11/2020 so tháng 10/2020

"

100,55

+0,55

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 11/2020 so tháng 10/2020

"

99,96

-0,04


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt