Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2020

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2020

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 10 năm 2020

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

102.6

+2,60

  - Khai khoáng

"

101.4

+1,40

  - CN chế biến, chế tạo

"

103.79

+3,79

  - Sản xuất và phân phối điện

"

101.07

+1,07

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

106.55

+6,55

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

361.9

+50,99

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

3906.4

+7,52

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1526.7

+0,64

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

354.1

-11,28

  -  Khách nội địa - Ngàn lượt khách

"

352.4

-5,99

  -  Khách quốc tế - Ngàn lượt khách

"

1.7

-93,01

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

349.2

-0,28

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2020 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

103.84

+3,84

8. CPI tháng 10/2020 so tháng 9/2020

"

100.26

+0,26

9. Chỉ số giá vàng tháng 10/2020 so tháng 9/2020

"

98.99

-1,01

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 10/2020 so tháng 9/2020

"

100.03

+0,03

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt