CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN CÁT TIÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố 13- Thị trấn Cát Tiên – huyện Cát Tiên

Chi cục trưởng:

Bùi Mạnh Quân

Phó Chi cục trưởng:

Nguyễn Văn Lương

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3884096

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3884096

                  + Nhà riêng:

063 3884314

                  + Nhà riêng:

063 3884788

                  + Di động:

098 6252364

                  + Di động:

090 2090523

Email:

bmquanldo@gso.gov.vn

Email:

nvluongldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

04

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt