CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐẠ TẺH

Địa chỉ: Tổ dân phố 1B – TT Đạ Tẻh – huyện Đạ Tẻh

      Chi cục trưởng:

Vũ Kỳ Trung

Điện thoại: + Cơ quan

063 3880305

                   + Nhà riêng

063 3880637

                   + Di động:

091 9058185

Email

vktrungldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

04

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt