CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐẠ HUOAI

Địa chỉ: Tổ 5 – TT Madagoui – huyện Đạ Huoai

Chi cục trưởng:

Nguyễn Thhị Tuyết

Phó Chi cục trưởng:

Trần Văn Khánh

Điện thoại: + Cơ quan:

063 3874401

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3874401

                  + Nhà riêng:

 

                 + Nhà riêng:

063 6500627

                  + Di động:

091 8300282

                 + Di động:

093 3692616

Email:

nttuyetldo@gso.gov.vn

Email:

 

Tổng số CBCC

04

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt