CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN BẢO LÂM

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TT Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm

Chi cục trưởng:

Nguyễn Thái Sơn

Phó Chi cục trưởng:

Nguyễn Thị Kim Yến

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3962044

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3877044

                  + Nhà riêng:

063 3717582

                  + Nhà riêng:

063 3960396

                  + Di động:

090 9862376

                  + Di động:

091 9912996

Email:

ntsonldo@gso.gov.vn

Email:

ntkyenldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

04

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt