CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN DI LINH

Địa chỉ: Số 05 đường Trần Hưng Đạo – TT Di Linh – huyện Di Linh

Chi cục trưởng:

Trần Thị Châu

Phó Chi cục trưởng:

Đỗ Mạnh Cường

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3870616

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3870616

                  + Nhà riêng:

063 3765539

                  + Nhà riêng:

 

                  + Di động:

098 2765539

                  + Di động:

063 3608848

Email:

ttchauldo@gso.gov.vn

Email:

dmcuongldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

05

 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt