CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Địa chỉ: 124 đường 2/4 – TT Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương

      Chi cục trưởng:

Nguyễn Hồng

Điện thoại: + Cơ quan

063 3847487

                   + Nhà riêng

063 3847318

                   + Di động:

090 7886252

Email

nhongldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

04

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt