CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN LÂM HÀ

Địa chỉ: Khu cơ quan UBND huyện Lâm Hà

Chi cục trưởng:

Lê Vinh Hạnh

Phó Chi cục trưởng:

Trần Thế Trung

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3850307

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3850307

                  + Nhà riêng:

063 3706480

                  + Nhà riêng:

063 3851753

                  + Di động:

091 8810236

                  + Di động:

063 3984459

Email:

lvhanhldo@gso.gov.vn

Email:

 

Tổng số CBCC

05

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt