CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN LẠC DƯƠNG

Địa chỉ: 36 đường Bidoup- Tổ dân phố Đăng Lèn – TT Lạc Dương

Chi cục trưởng:

Trần Xuân Thể

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3839093

                 + Nhà riêng:

 

                  + Di động:

012 52589789

Email:

txtheldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC: 4 người

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt