CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính thành phố Đà Lạt

 

      Chi cục trưởng:

Huỳnh Văn Quỳnh

Điện thoại: + Cơ quan

02633 825708

                   + Nhà riêng

 

                   + Di động:

0944 102012

Email

hvquynhldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

07

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt