Cơ cấu tổ chức

PHÓ CỤC TRƯỞNG: HỒ TRUNG HIẾU

      Sinh ngày

12 tháng 04 năm 1959

Quê quán

Ninh Giang- Hải Dương

Dân tộc

Kinh

Ngày bổ nhiệm

15/12/2005

Điện thoại cơ quan

0633 607936

Email

hthieuldo@gso.gov.vn

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách

Công nghiệp- Xây dựng, Nông nghiệp

 

 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt