Cơ cấu tổ chức

PHÓ CỤC TRƯỞNG: NGUYỄN CÔNG THẠNH

      Sinh ngày

06 tháng 10 năm 1963

Quê quán

Quảng Điền- Thừa Thiên Huế

Dân tộc

Kinh

Ngày bổ nhiệm

01/12/2002

Điện thoại cơ quan

0632 203207

Email

ncthanhldo@gso.gov.vn

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách

Hành chính, Thanh tra, Dân số- Văn xã

 

 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt