Văn bản
Số hiệu 946/QCPH-BYT-TCTK
Lĩnh vực Chương trình, Kế hoạch
Hình thức văn bản Văn bản khác
Trích yếu nội dung Các phụ lục kèm theo Quy chế phối hợp 946/QCPH-BYT-TCTK
Ngày ban hành 28/08/2017
Ngày có hiệu lực 28/08/2017
Cơ quan ban hành Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ khác
Tải về
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt